Obračun povračila stroškov prevoza po uvedbi enotne vozovnice

Vprašanje:

Pojavila se je težava glede povračila stroškov prevoza. Naše podjetje je zavezano h kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo, ki določa minimalno povračilo v višini 80 % cene najcenejšega javnega prevoza. Odločili smo se, da bi povračilo za prevoz povišali na 0,21 € na kilometer, vendar tega ne moremo izvesti takoj, dvig bi radi naredili postopen. Povračilo smo povišali na 100 % cene javnega prevoza ali 0,12 € na kilometer, odvisno od tega, kaj je bolj ugodno za delavca. En delavec se je na to pritožil in pravi, da je preko inšpektorata dobil informacijo, da moramo izplačevati ali 80 % cene javnega prevoza ali kilometrino 0,21 €/km, torej nič vmes. Pravi, da bo podal prijavo na inšpektorat za delo, če z novo plačo ne dobi polne kilometrine. Iskali smo informacije glede višine izplačila potnih stroškov, vendar nismo našli ničesar, kar predpisuje kilometrino v višini 0,21 €/km. Nam lahko pomagate pri tem?

Nazaj