Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

17. 8. 2023

Začasno čakanje na delo in vrnitev na delo

V drugem odstavku 33. člena ZOPNN-F je navedeno, da se mora delavec v času začasnega čakanja na delo vrniti na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Se torej teh sedem dni, ko opravlja delo šteje v "čakanje na delo na domu" in za njih dobiva to 80 % nadomestilo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 8. 2023

Kako ravnati glede 14. 8., če je imel delavec planiran dopust?

14. 8. 2023 (solidarnostni dan) smo v dogovoru z ustanoviteljico Občino sklenili, da je vrtec odprt za vse tiste otroke, ki potrebujejo nujno varstvo. Ker je počitniški čas je kar nekaj delavcev na letnem dopustu, zato nas zanima, ali tem delavcem tudi pripada solidarnostni oziroma ali na ta dan koristijo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 8. 2023

Obveznost objave prostega delovnega mesta, če je delavec že zaposlen za določen čas

Javna objava prostega delovnega mesta izjemoma ni obvezna, in sicer zgolj v primerih, ki jih posebej določa ZDR-1 v 26. členu. Gre za primere, ko se bo sklepala pogodba med strankama, med katerima je že predhodno obstajalo pravno razmerje, ZDR-1 določa več primerov, med njimi tudi primer zaposlitev delavca, ki ...
Samo za aktivne naročnike
11. 8. 2023

Koriščenje študijskega dopusta

V našem zavodu (gre za dejavnost zdravstva in socialnega varstva) je strokovni svet odločil, da se vsem zaposlenim, ki študirajo v lastnem interesu, omogoči pet dni študijskega dopusta za posamezni letnik. Ali je prav, da delodajalec zahteva, da ga koristijo v študijskem letu, ko imajo veljaven vpis (1. 10. 2022 ...
Samo za aktivne naročnike
11. 8. 2023

Možnost predčasne upokojitve

Imamo vprašanje glede predčasne upokojitve. V katerih primerih se oseba lahko predčasno upokoji, čeprav še nima 60 let (ženska) in ji do polne delovne dobe 40 let manjkajo še 2 leti?Ali jo lahko podjetje predčasno upokoji?
Samo za aktivne naročnike
10. 8. 2023

Izraba letnega dopusta v več delih, vmes dela prost dan zaradi praznika

ZDR določa, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj 2 tedna (10 dni LD). Kako pravilno ravnati, ko je / sta v teh dveh tednih prazni/a? Na primer: Ali je šteti, da delavec v obdobju od 11. 8. do 24 ...
Samo za aktivne naročnike
08. 8. 2023

Javna uslužbenka v javnem zavodu je zaprosila za plačano odsotnost z dela zaradi naravne nesreče - poplave

Javna uslužbenka v javnem zavodu je zaprosila za plačano odsotnost z dela zaradi naravne nesreče - poplave. Glede na določbe 165. člena ZDR ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela po tem členu do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu, zaradi hujše nesreče, ki ga zadane pa ...
Samo za aktivne naročnike
08. 8. 2023

Pomoč prizadetim v poplavi, če podjetje ni bilo prizadeto in odsotnost zaposlenih

V podjetju želimo organizirati skupino, ki bo fizično šla pomagati na območja prizadeta od poplav. Smo podjetje s Primorske in nas nesreča ni prizadela, prav tako ne zaposlenih v krajih bivanja. Naša kolektivna pogodba (elektroindustrija) predvideva 4 dni izrednega dopusta zaradi elementarnih nesreč. Ali je mogoče uveljavljati izredni dopust, čeprav ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 8. 2023

Pravice delavca v trenutnih razmerah - poplave

Ali lahko delavcu, ki zaradi neprevoznih cest in splošne nevarnosti, ni mogel v službo, odobrimo izredni dopust? Oziroma, katere pravice ima delavec v trenutnih izrednih razmerah?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 8. 2023

Zaradi izrednih razmer (naravna nesreča) delavec ne more več opravljati dela v kraju opravljanja dela, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi

Zaradi izrednih razmer (naravna nesreča) delavec ne more več opravljati dela v kraju opravljanja dela, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je določeno, da se lahko delavca začasno napoti v drugo enoto (pri istem delodajalcu) v primeru nenadnega ali nepričakovanega dogodka, ki začasno onemogoča delo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike