Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

19. 4. 2024

Izguba kartice za registriranje - ali lahko delodajalec strošek delavcu odtrga od plače?

Prosimo za pomoč pri naslednji dilemi – ali lahko delavcu od plače odtrgamo stroške za izgubo kartice za registracijo delovnega časa (seveda s podpisanim soglasjem delavca)? Dilema se nam poraja tudi zaradi DDV-ja, od prejetega računa smo si namreč odbijali DDV, v primeru odtegljaja pa obračuna DDV ni.
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2024

Ali morajo vsebovati obvestila o letnem dopustu natančne kriterije za določitev letnega dopusta?

Stranka je sama pripravila obvestila o odmeri letnega dopusta za leto 2024 in nam obvestila poslala v računovodstvo. Vsa obvestila v kriterijih za odmero dopusta vsebujejo enak podatek o osnovnem dopustu, tj. 24 dni (6-dnevni delavnik). Tudi pri zaposlenih, ki so se zaposlili šele marca 2024 ali pa imajo sklenjeno ...
Samo za aktivne naročnike
18. 4. 2024

Obdavčitev plače voznika v mednarodnem prometu

Zanima me, ali je v okviru obračuna plač voznikom v mednarodnem prometu kakšna sprememba glede obdavčitve po 1. 1. 2024?
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2024

Evidentiranje delovnega časa direktorjev oz. ravnateljev

Zanima nas glede delovnega časa direktorja oziroma ravnateljev. Ali mora biti v pravilniku določena ura prihoda in odhoda?
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2024

Skrajšanje poskusnega dela

Z zaposleno imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Ker zaposlena svoje delo opravlja nad pričakovanji, želimo predčasno prekiniti poskusno dobo. Zanima nas, ali to lahko storimo po ustaljenem postopku (izdaja ocene poskusnega dela, kjer je označeno krajše obdobje, kot je zapisano v pogodbi), ali ...
Samo za aktivne naročnike
11. 4. 2024

Pravilen obračun dodatka za minulo delo, če je delavka delala skrajšan delovni čas zaradi starševstva

Zanima nas pravilen obračun minulega dela za delavko, ki je koristila starševsko varstvo, in namesto polnih 8 ur delala en čas po 7 ur na dan. Kako je v primeru obračuna minulega tega za to prehodno obdobje s krajšim delovnim časom iz naslova starševskega varstva? Za nas velja KP za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 4. 2024

Povračila stroška vinjete za službeno potovanje javnega uslužbenca

Zanima me, če je delavec upravičen do povračila dnevne vinjete za potovanje po Sloveniji, potuje z lastnim vozilom.
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2024

Razpis za podaljšanje v.d. direktorja zavoda

Ali je za potrebno za podaljšanje v.d. direktorja oziroma mandata objaviti ponovni razpis, ali je mogoče to izvesti brez razpisa, za obdobje enega leta?
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2024

Postopek delodajalca ob neodzivnosti izbranega kandidata

Na podlagi objave prostega DM in razgovorov smo izbrali najprimernejšega kandidata. Kandidat je bil po predhodnem telefonskem klicu o izbiri obveščen tudi pisno in pozvan, da do roka predloži dokumentacijo za pripravo POZ. Kandidat do roka ni predložil dokumentacije, prav tako je neodziven po telefonu. Kakšen naj bo nadaljnji zakoniti ...
Samo za aktivne naročnike
05. 4. 2024

Sklenitev nove pogodbe s poskusnim delom z že zaposlenim delavcem

Ali lahko z delavcem, ki je že dve leti zaposlen v podjetju sklenemo novo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto s 3 mesečno poskusno dobo in ali so v primeru neuspešne poskusne dobe (če se ne bo znašel na novem delovnem mestu) možne sledeče rešitve:odpoved zaradi neuspešno opravljene ...
Samo za aktivne naročnike