Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

27. 2. 2023

Naloge direktorja občinske uprave

Prosimo za informacijo oz. pojasnilo, ali lahko opis delovnih nalog oz. naloge direktorja OU (poleg vodstvenih in drugih nalog) vključuje tudi naloge s področja financ (priprava proračuna, zaključnega računa ...)?
Samo za aktivne naročnike
23. 2. 2023

Sklep o izbiri kandidata - pravni pouk

Ali sklep o izbiri kandidata, ki se izda izbranemu kandidatu vsebuje pravni pouk in če, kakšen?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 2. 2023

Dnevnica za službeno potovanje na praznik

Smo podjetje s področja kovinske industrije. Zanima me, kaj priprada zaposlenemu, ki je bil na službeni poti v tujini na dan državnega praznika.
Samo za aktivne naročnike
17. 2. 2023

Dopustnost videonadzora znotraj lokala, salona, fitnesa ipd.

Avtor: Anže Novak

Ali je dopusten videonadzor znotraj gostinskega lokala, frizerskega salona, fitnesa in podobnih objektov?
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2023

Davčni in pravni vidik koriščenja neplačanega dopusta v javnem sektorju

Smo javni zavod. Javni uslužbenec je na podlagi 42. člena ZDDO zaprosil za odobritev neplačane odsotnosti z dela zaradi udeležbe na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Sodeloval bo kot strokovni sodelavec za oblikovanje zvoka. Je to ustrezna pravna podlaga za odobritev?Kako je s plačilom davkov in prispevkov? Kdo jih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2023

Kako ravnati v primeru, ko delavec ne dosega predpisane norme?

Smo proizvodno podjetje. Učinkovitost zaposlenih merimo tudi z normami. Če ne dosegajo norme, dobijo tudi negativno stimulacijo, kar imamo opredeljeno v pravilniku. Za delavca, ki že dalj časa norme ne dosega, ponoči stroj celo stoji, ko bi moral delati, bi potrebovali nasevt, kako mu odpovedati pogodbo o zaposlitvi, ali je ...
Samo za aktivne naročnike
07. 2. 2023

Izbor kandidata na delovno mesto in določitev plačnega razreda

Na vas se obračamo glede izbora kandidata za delovno mesto in njegove določitve plačnega razreda:Na razpisano delovno mesto vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca se je prijavil zgolj en kandidat z ustrezno izobrazbo, vendar je zaposlitev odklonil zaradi predolgega odpovednega roka pri zdajšnjem delodajalcu. Novega delavca potrebujemo že s 1 ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2023

Obveznosti delodajalca po novem Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Kot podjetje z 90 zaposlenimi nas zanima kaj moramo postoriti, da bi zadostili Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Nimamo nobenih pravilnikov ali pooblaščenih oseb.
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2023

Odpravnina ob upokojitvi funkcionarja

Za funkcionarje, torej tudi za župana, ki funkcijo opravlja poklicno, je odpravnina ob upokojitvi urejena v ZUJF. Tu je določeno, da znaša odpravnina ob odhodu v pokoj dve povprečni mesečni plači zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje.Konec ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 1. 2023

Zaposlitev dodatnega delavca za 4 ure dnevno

Na delovnem mestu v pralnici imamo zaposleno, ki je od 1. 2. 2022 dalje invalid III. kategorije in ji je bilo z odločbo ZPIZ-a določeno delo z omejitvami in s krajšim delovnim časom 20 ur na teden. Ker težko pokrivamo štiri urni primanjkljaj kadra v pralnici, bi želeli dodatno zaposliti ...
Samo za aktivne naročnike