Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

18. 1. 2024

Povečan obseg dela, izplačilo v javnem zavodu

Smo javni zdravstveni zavod in nas zanima ali lahko izplačujemo pomočniku direktorja (B plačna skupina) povečan obseg dela?
Samo za aktivne naročnike
17. 1. 2024

Dvig bruto plače, sprememba v pogodbi o zaposlitvi ali ankes?

S 1. 1. 2024 bi vsem delavcem, za enak % zvišali bruto plačo (osnovna bruto plačo in bruto stimulacija). Ali bo dovolj, da direktor sprejme sklep - povišanje bruto plače (%) ali pa je potrebno, da vsak dobi aneks k pogodbi o zaposlitvi? Veže nas kolektivna pogodba dejavnosti trgovine. Hvala za odgovor.
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2024

Opravljanje strokovnega izpita za učitelja v času zaposlitve na delovnem mestu spremljevalec

Imamo zaposleno spremljevalko, ki je v predhodnih zaposlitvah pridobila dovolj delovnih izkušenj kot učiteljica, opravila je tudi nastope za delovno mesto učitelj. Trenutno je za 6 mesecev zaposlena kot spremljevalka. Strokovni izpit bi opravljala za delovno mesto učitelj. Ali kljub temu v času zaposlitve na DM spremljevalec ne more pristopiti ...
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2024

Odpravnina ob upokojitvi - javni sektor

Delavja je neprekinjeno zaposlena od leta 1985 dalje. Leta 2026 ima možnost upokojitve. leta 2022 se je zaposlila v javnem zavodu. Zanima nas, če ji pripada odpravnina ob upokojitvi v javnem sektorju?
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2024

Kdaj JU pripada položajni dodatek?

Javni zavod ima 7 organizacijskih enot (centre + uprava). Znotraj uprave je tudi računovodstvo, vendar ne kot samostojna organizacijska enota. V računovodstvu so zaposlene 4 delavke, računovodstvo vodi vodja računovodstva (VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE II). Zanima nas ali ji glede na Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne ...
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2024

Porodniška in koriščenje letnega dopusta

Delavka februarja nastopi porodniški dopust. Zanima nas kako je s koriščenjem 10 dni dopusta za leto 2024, ki ga naj bi delavec izkoristil v tekočem letu. Ali mora teh deset dni obvezno izkoristiti v letu 2024, ali lahko tudi teh 10 dni prenese v leto 2025? Pred začetkom porodniške bo ...
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2024

Izračun dopusta pri zaposlitvi za polovični delovni čas

Učitelj je zaposlen za 50 % delovnega časa, dela dva dni v tednu. Kako odmeriti dopust? Kako v času počitnic koristi dopust - samo dva dneva v tednu ali pet dni? Kako je z bolniško, se mu šteje samo tista dva dneva, ko je dejansko zaposlen in ima določena delovna dneva na ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 1. 2024

Prenos letnega dopusta ob daljši odsotnosti

Zaposleni ima na leto 35 dni dopusta. Od 11. 10. 2021 je neprekinjeno v bolniškem staležu. Od takrat ni koristil niti dneva dopusta. Z 31. 3. 2024 se želi upokojiti. Koliko dopusta mu pripada starega?
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2024

Večkratni prihod na delo zaradi neenakomerno razporejenega delovnega časa

Ali delavcu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas zaradi vremenskih razmer in mora v enem dnevu priti dvakrat na sedež podjetja oz. v službo, pripadajo dvojni potni stroški? Ali je to davčno priznan strošek?
Samo za aktivne naročnike
12. 1. 2024

Dolgotrajna bolniška, invalidska upokojitev in izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust

Delavka je neprekinjeno na bolniški od 15. 1. 2021, sedaj pa je ZPIZ izdal odločbo o invalidski upokojitvi. Za katera leta jo pripada izplačilo nadomestila za neizrabljen letni dopust? Jaz menim, da ji pripada za 2022 (glede na spremembo ZDR), 2023 in sorazmerni del za 2024. Imam prav?
Samo za aktivne naročnike