Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

25. 3. 2021

O napredovanju javnih uslužbencev

JU je napredoval v višji plačni razred na DM v V. TR z dnem 1. 4. 2015. Z dnem 1. 4. 2017 je sklenil novo POZ, na podlagi katere je bil v 15 % razporejen na DM v VI. TR v 85 % pa na DM v V. TR. JU je 1 ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2021

Osnova za izračun obsega sredstev za redno delovno uspešnost ravnatelja, če je vmes nastopil nov mandat?

Katera osnova za redno delovno uspešnost ravnatelja se uporabi za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12 .2020, če je vmes s 1. 8. 2020 nastopil novi mandat ravnatelja?
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2021

Dodatni dnevi dopusta po KPVIZ zaradi otrok

Koliko dodatnih dni dopusta pripada delavki v šoli, če bo en otrok v tem letu dopolnil 7 let, drugi pa 15.
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2021

Dodatni dnevi dopusta po KPVIZ zaradi nege invalidne osebe

Ali javnemu uslužbencu, ki doma neguje in skrbi za 100% invalida, kateremu je dodeljena osebna asistenca, pripada dodatnih 5 dni?
Samo za aktivne naročnike
17. 3. 2021

Pripravljenost za delo na domu

Pri organizaciji dela v javnem zavodu s področja kulture obstajajo vsebinski razlogi, da se na nekaterih tehničnih delovnih mestih uvede institut pripravljenosti za delo na domu (ki se ne šteje v delovni čas). Ker se nekajkrat na leto pojavijo potrebe po intervenciji na elektro, strojnih in podobnih sistemih, se nam ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2021

Izvajanje 75. člen ZDR-1 o spremembi delodajalca

Najmanj eno leto moramo upoštevati pravice in obveznosti iz kolektivnih pogodb (v našem primeru splošna kolektivna pogodba velja tako za delodajalca prevzemnika in delodajalca prenosnika), torej nas zavezujejo tudi podjetniške pogodbe delodajalca prenosnika (torej podjetniško pogodbo, ki jo je delodajalec prenosnik podpisal s sindikatom).Ali moramo eno leto upoštevati tudi ...
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2021

Ocenjevanje dopolnilno zaposlenih delavcev

Kako je z ocenjevanjem dopolnilno zaposlenih delavcev? Na zavodu so dopolnilno zaposleni raziskovalci, ki so sicer nekje drugje, večinoma v JS, polno zaposleni. Največ primerov imamo, ko je delavec polno zaposlen na fakulteti in nato za 20 % še pri nas. Ti delavci nimajo enakega delovnega mesta pri obeh delodajalcih, niti ...
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2021

Izplačilo dodatka za mentorstvo dijakom/študentom na praksi

Kako je z izplačilom dodatka za mentorstvo dijakom, študentom, ki so na praksi? Ali je med njimi tudi razlika za plačilo, če se izobražujejo redno/izredno? Ali velja dodatek, ki je določen v 36. členu Kolektivne pogodbe za JS?
Samo za aktivne naročnike
10. 3. 2021

Prekinitev napredovalnega obdobja zaradi zaposlitve v gospodarstvu

Delavka je bila v letih 2011, 2012 in 2013 zaposlena na isti osnovni šoli (nadomeščanje bolniške, porodniške, nato spet bolniške ...). Za leto 2012 je oceno dobila. V letu 2013 je bila zaposlena več kot 6 mesecev, vendar so bila obdobja prekinjena. Konkretno je bila zaposlena: 1. 1. - 20. 6. 2013 ...
Samo za aktivne naročnike
08. 3. 2021

Ureditev letnega dopusta v pravilniku

Izrabo letnega dopusta in način izrabe letnega dopusta temeljno ureja 162. in 163. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1). V skladu s tretjim odstavkom 162. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec ...
Samo za aktivne naročnike