Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

27. 6. 2018

Nadomestilo za malico - krajši delovni čas

Kakšno je strokovno mnenje glede pravice izplačila nadomestila za malico oz. malico zaposlenim v javnem sektorju, ki imajo sklenjeno pogodbo za 4 ure dnevno (20 ur tedensko), vendar v večini primerov zaradi narave dela, to presega 4 ure: npr. 4 ure in 15 min?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 6. 2018

Pravica do dodatka za delovno dobo pri delavcih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi posebnih predpisov o starševskem varstvu

Kako se delavcem, ki so bili zaposleni za krajši delovni čas zaradi starševstva v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in so na CSD uveljavljali pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti, šteje delovna doba za ta čas za izračun dodatka ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 6. 2018

Izplačilo potnih stroškov prokuristu

Družba je družinsko mikro podjetje, ki ima prokurista upokojenca. On je tudi edini lastnik družbe. Poleg tega ima direktorja upokojenca. Naročnika zanima možnost izplačevanja potnih stroškov za prokurista in za direktorja. Še posebnost: Direktor opravlja delo preko kratkotrajnega dela.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 6. 2018

Samostojna dejavnost in delovna doba

V Izpisu zavarovanj v RS ima zavarovanka v rubriki Status zavarovanja navedeno: Samostojna dejavnost. Ali se samostojna dejavnost šteje v delovno dobo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 6. 2018

Oblika javne objave prostega delovnega mesta

5.alineja 26. člena … Javna objava ni obvezna – ali se interno objavo izobesi na oglasni deski pri delodajalcu ali se lahko pošlje kar vsem zaposlenim na mail?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 6. 2018

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

Ali se lahko pogodbo sklenjeno na objavo za določen čas naknadno spremeni v nedoločen čas (prva alineja prvega odstavka 26. člena)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 6. 2018

Objava prostega delovnega mesta

Prosto delovno mesto objavimo na portalu zavoda za zaposlovanje. Ali moramo prosto delovno mesto objaviti tudi na oglasni deski delodajalca?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 6. 2018

Posredovanje

Podjetje je pridobilo novega nemškega naročnika, ki potrebuje precej delavcev. Izrazili so, da imajo v svojih pravilnikih kodeks, ki pravi, da se za vse delavce, ki delajo v njihovem podjetju plačujejo prispevki v Nemčiji. Torej delavci ne morejo biti zaposleni v slovenskem podjetju, kajti če so, morajo prispevki biti plačani ...
20. 6. 2018

Napotitve v Nemčijo

Naše podjetje ima agencijo za posredovanje delovne sile v Nemčiji. Ali za agencijo veljajo enaki pogoji glede časa napotitve, to je 24 mesecev, potem prekinitev 2 meseca in nato ponovna napotitev? - DA         Delavci so  napoteni v Nemčijo preko agencije in so zaposleni v slovenskem podjetju. V Sloveniji se plačujejo prispevki ...
07. 6. 2018

Napoteni posojeni delavci in prispevki

Podjetje je pridobilo novega nemškega naročnika, ki potrebuje nove delavce. V pravilnikih imajo določeno, da se za vse delavce, ki delajo v njihovem podjetju plačujejo prispevki v Nemčiji. Torej delavci ne morejo biti zaposleni v slovenskem podjetju, kajti če so, morajo prispevki biti plačani v Sloveniji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike