Skrajšan delovni čas zaradi starševstva

04. 6. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Iz porodniške se vrača delavka, ki ima trenutno pogodbo za gibljiv delovni čas s prihodom od 7-9 in odhodom od 15-17. Za njo velja referenčno obdobje 6 mesecev v katerem se viški ur izravnavajo oz. če se ne se viški na koncu referenčnega obdobja izplačajo kot nadure.

Po vrnitvi iz porodniškega dopusta bo zaradi starševskega varstav delala skrajšan delovni čas 6 ur. Torej bomo bomo pripravili aneks k pogodbi o zaposlitvi, v katerem bomo opredelili skrajšani delovni čas in sorazmerno nižje plačilo.

V aneksu bi opredelili:

»Polni delovni čas v družbi znaša 40 ur tedensko.

Delavec bo v obdobju od dne 1. 6.2021 do dne 30. 6. 2022 delo po pogodbi opravljal v krajšem delovnem času 30 ur tedensko, zaradi koriščenja pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva v skladu s posebnimi predpisi.

Delavec bo delo opravljal vsak teden pet dni zaporedoma od ponedeljka do petka s fleksibilnim prihodom med 7:00 in 9:00 uro ter fleksibilnim odhodom med 13.00 in 15:00 uro. Dnevni delovni čas je 6 ur, tedenski delovni čas je 30 ur in je razporejen enakomerno.

Pred začetkom koledarskega leta delodajalec določi točen letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije itd.).

Med letom se lahko delovni čas, zaradi potreb delovnega procesa (npr. začasno povečan obseg dela, nepredvidena začasno povečana odsotnost delavcev z dela ipd.) začasno prerazporedi. Delodajalec mora delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa pisno obvestiti najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa.«

Ali je taka navedba ok, oz. na kaj moramo biti pozorni pri opredelitvi delovnega časa v času skrajšanega delovnega časa? Ali lahko delavka tudi izravnava svoje ure znotraj referenčnega obdobja in ima na koncu le tega nulo (ker ne sme delati nadurnega dela) – referenčno obdobje je v tem primeru 1 mesec? Ali lahko pustimo razpon enak, kot je bil po pogodbi.

»Delavec bo delo opravljal vsak teden pet dni zaporedoma od ponedeljka do petka s fleksibilnim prihodom med 7:00 in 9:00 uro ter fleksibilnim odhodom med 15.00 in 17:00 uro. Dnevni delovni čas je 6 ur, tedenski delovni čas je 30 ur in je razporejen enakomerno.«

Nazaj