Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

16. 3. 2018

Napotitev ali službena pot

Smo regionalna razvojna agencija, ki del prihodkov ustvarimo z izvajanjem projektov. Ali moramo za zaposlene na projektu, ki se udeležijo npr. mednarodne konference, sejma v tujini ipd. (kar je del projektnih aktivnosti) pridobiti A1 obrazec (ali se lahko to šteje kot službena pot)? Naj še pojasnim, da gre za mednarodne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2018

Samozaposlena oseba in delo v tujini

Kakšna je definicija samozaposlene osebe – ali s.p. z redno dejavnostjo, ki je zavarovana 20 ur tedensko (preostalih 20 ur je po šifri podlage 001), izpolnjuje pogoj oz. je samozaposlena oseba in lahko opravlja storitve v tujini po tem zakonu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2018

Dopolnilna dejavnost in napotitev

Ali s.p. z dopolnilno dejavnostjo (t.i. popoldanski s.p.), ki nima zaposlenih delavcev na more opravljati storitev v tujini?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 3. 2018

Delovno mesto ali vrsta dela

Kaj za delodajalca pomeni »delovno mesto oziroma vrsta dela« v zvezi s sistemizacijo delovnih mest in sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ter kaj sploh je vrsta dela?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 3. 2018

Vprašanja v zvezi z ZVOP-1

Kdaj je ime.priimek@podjetje.si službeni, kdaj pa osebni mail? Še posebej, ko želimo na določen naslov pošiljati komercialna sporočila.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 3. 2018

Odpravnina ob upokojitvi (izpolnjeni pogoji)

Delavka je 30. 4. 2017 izpolnila pogoje za upokojitev, na 30. 4. 2018 (torej 12 mesecev kasneje) ima zadnji delovni dan oziroma ji na ta dan preneha pogodba o zaposlitvi. Ali ji pripada odpravnina v višini 2 ali 3 plač?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 2. 2018

Letni dopust

Sodelavec bo v letu 2018 zaposlen od 1. 1. 2018 do 25. 2. 2018. Koliko dvanajstin letnega dopusta mu lahko upoštevamo za izračun?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 2. 2018

Službena pot ali napotitev?

Kdaj je še lahko službena pot in kdaj gre za napotitev?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Sporazumna razveljavitev pogodbe

Ali je v primeru, da stranki odpoved pogodbe o zaposlitvi sporazumno razveljavita, pogodba o zaposlitvi sporazumno preneha in se sklene nova pogodba o zaposlitvi za določen čas, potrebno po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas računati odpravnino glede na celotno delovno dobo delavca v podjetju?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu

Na kakšen način je mogoče starejšemu delavcu podati odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike