Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

05. 2. 2021

Koriščenje višje sile

Glede na to, da so vrtci ter šole za otroke v prvi triadi odprte, razumem, da staršem za te otroke ne pripada odsotnost z dela zaradi višje sile (staršem, ki majo otroke v četrtek in pete razredu, odsotnost zaradi višje sile še vedno pripada). Pojavilo se je pa vprašanje, kaj ...
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2021

Letno ocenjevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju

Ali se ocenjuje tudi javne uslužbence, ki niso več zaposleni pri sedanjem delodajalcu, so pa bili večji del leta 2020, in sicer več kot 6 mesecev?
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2021

Pojasnilo 9. odstavka 59. člena ZZUOOP

Prosimo za konkretno pojasnilo 9. odstavka 59. člena ZZUOOP: Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2021

Premestitev uradnika na zahtevnejše delovno mesto in določitev plačnega razreda

Po upokojitvi zaposlene bo del nalog prevzela ena od naših uslužbenk, ki je na delovnem mestu svetovalec in ima uradniški naziv svetovalec I, uvrščena pa je v 41. plačni razred. Delovno mesto je sistemizirano v dveh zaporednih nazivih, torej svetovalec II, I.Ob premestitvi bo zaposlena imenovana v naziv višja ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2021

Odpoved delavca in bolniška odsotnost

Delavec je na bolniški in je med tem podal pisno odpoved delovnega razmerja. Čimprej bi rad prekinil delovno razmerje.Ali lahko delavcu prekinemo delovno razmerje med bolniško?Za mesec januar mu pripadata še 2 dni letnega dopusta, ki ga zaradi bolniške ne bo mogel izkoristiti. V tem primeru ga lahko ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2021

Jubilejna nagrada pri zaposlenemu, ki dela krajši delovni čas

Delavka je zaposlena na šoli za polni delovni čas. V lanskem letu je delala 60 % delovnega časa, 40 % je koristila starševski dopust. Ali štejemo za jubilejno nagrado samo 60 % zaposlitev ali 100 % zaposlitev? Delavka je zaposlena na šoli polovični delovni čas (50 %), ostalo je brezposelna. Kako obračunamo višino jubilejne nagrade?
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2021

Odpovedni rok in odpravnina pri upokojitvi delavca po PKP7

Prosimo za pojasnilo glede upokojitve delavca po zakonu o interventnih ukrepih (21. člen ZIUPOPDVE): ali se odpovedni rok računa po KPVIZ ali po ZDR-1 ter ali se odpravnina odmerja po 40. členu KPVIZ ali nujno po 108. členu ZDR-1?
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2021

Čakanje na delo - obveznost vračila na delo

ZDR-1 v 138. čl. nima omejitve glede tega, koliko dni lahko delavec dela (torej na delovnem mestu), če je na začasnem čakanju na delo doma, je pa v 70. čl. PKP5 določeno, da ima delavec v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu dolžnost, da se na zahtevo delodajalca ...
20. 1. 2021

Letni dopust 2021

Glede na trenutno situacijo v državi v povezavi z epidemijo in vsemi ukrepi ter prepovedjo opravljanja določenih gospodarskih dejavnosti, nas zanima sledeče: Z letom 2021 smo zaposleni prejeli odločbe o letnem dopustu za leto 2021. Ali delodajalec, glede na to da je prepovedano opravljanje dejavnosti po kateri so delavci zaposleni ...
20. 1. 2021

Jubilejna nagrada v javnem sektorju

Uslužbenec ima skupno delovno dobo 24 let, od tega bo v letu 2021 v javni upravi dosegel 10 let. Zanima nas ali je upravičen do jubilejne nagrade za 10 let v javnem sektorju?