Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

10. 8. 2023

Izraba letnega dopusta v več delih, vmes dela prost dan zaradi praznika

ZDR določa, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj 2 tedna (10 dni LD). Kako pravilno ravnati, ko je / sta v teh dveh tednih prazni/a? Na primer: Ali je šteti, da delavec v obdobju od 11. 8. do 24 ...
Samo za aktivne naročnike
08. 8. 2023

Javna uslužbenka v javnem zavodu je zaprosila za plačano odsotnost z dela zaradi naravne nesreče - poplave

Javna uslužbenka v javnem zavodu je zaprosila za plačano odsotnost z dela zaradi naravne nesreče - poplave. Glede na določbe 165. člena ZDR ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela po tem členu do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu, zaradi hujše nesreče, ki ga zadane pa ...
Samo za aktivne naročnike
08. 8. 2023

Pomoč prizadetim v poplavi, če podjetje ni bilo prizadeto in odsotnost zaposlenih

V podjetju želimo organizirati skupino, ki bo fizično šla pomagati na območja prizadeta od poplav. Smo podjetje s Primorske in nas nesreča ni prizadela, prav tako ne zaposlenih v krajih bivanja. Naša kolektivna pogodba (elektroindustrija) predvideva 4 dni izrednega dopusta zaradi elementarnih nesreč. Ali je mogoče uveljavljati izredni dopust, čeprav ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 8. 2023

Pravice delavca v trenutnih razmerah - poplave

Ali lahko delavcu, ki zaradi neprevoznih cest in splošne nevarnosti, ni mogel v službo, odobrimo izredni dopust? Oziroma, katere pravice ima delavec v trenutnih izrednih razmerah?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 8. 2023

Zaradi izrednih razmer (naravna nesreča) delavec ne more več opravljati dela v kraju opravljanja dela, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi

Zaradi izrednih razmer (naravna nesreča) delavec ne more več opravljati dela v kraju opravljanja dela, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je določeno, da se lahko delavca začasno napoti v drugo enoto (pri istem delodajalcu) v primeru nenadnega ali nepričakovanega dogodka, ki začasno onemogoča delo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 8. 2023

Koriščenje študijskega dopusta in možnost prenosa za naslednje leto

V našem zavodu (zdravstveni dom) je strokovni svet odločil, da se vsem zaposlenim, ki študirajo v lastnem interesu, da pet dni študijskega dopusta za posamezni letnik. Ali je prav, da delodajalec zahteva, da ga koristijo v študijskem letu - ko imajo veljaven vpis (1. 10. 2022 - 30. 9. 23) ali ga ...
Samo za aktivne naročnike
04. 8. 2023

Zagotavljanje sočasnosti v oddelku v dislociranih enotah vrtca, ko je v oddelku manj otrok od normativa

V vrtcu imamo 4 dislocirane oddelke, torej oddelke, ki so po samo 1 oddelek na samostojni lokaciji (v podružničnih šolah).Imamo vprašanje glede sočasnosti vzgojitelja in njegovega pomočnika v oddelku. Če prav razumemo zakon in pravilnik, moramo na tej lokaciji zagotoviti 6-urno sočasnost, saj tako opredeljuje zakon za edini oddelek ...
Samo za aktivne naročnike
03. 8. 2023

Pooblastila direktorja občinske uprave, če nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, niti opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka

Skladno s 17. čl. ZUP na prvi stopnji odloča v upravnih zadevah občinska uprava. Smiselno enako pravilo velja za druge javnopravne zadeve - 4. čl. ZUP.Zgolj direktor občinske uprave lahko pooblasti zaposlene za vodenje posameznih dejanj v postopku na prvi stopnji.Zanima nas, kako je v situaciji, ko je za ...
Samo za aktivne naročnike
03. 8. 2023

Letni dopust in regres v primeru krajšega delovnega časa zaradi starševskega dopusta

Naprošamo za vaše mnenje glede letnega dopusta in regresa v naslednjem primeru: delavka bo od 31. 7. 2023 delala skrajšan delovni čas 20 ur na teden, 20 ur bo koristila pravico do starševskega varstva. Zaposlena je za nedoločen čas. Ali ji v tem primeru pripada celoten letni dopust in celoten ...
Samo za aktivne naročnike
01. 8. 2023

Sprememba pogodbe s polnim delovnim časom na krajši delovni čas na željo delavca

Delavka ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izrazila je željo, da bi opravljala delo s krajšim delovnim časom. Delavka nima posebnih razlogov za krajši delovni čas, kot so invalidnost, starševstvo ali zdravstveni razlogi.Kakšen je postopek v tem primeru? Ali se delodajalec mora sklicevati ...
Samo za aktivne naročnike