Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

13. 9. 2022

Plačana večerja zaposlenemu in izplačilo regresa za malico

Imamo dilemo pri izplačilu malic v naslednjem primeru:Delavec je v službi od 8 do 16. Če gre npr. vmes ob 14h na kosilo s poslovnimi partnerji, mu za ta dan ne pripada povračilo zneska za malico. Kako pa je v primeru, če gre zvečer s poslovnimi partnerji na večerjo ...
Samo za aktivne naročnike
09. 9. 2022

Napredovanje v plačni razred ob premestitvi na novo delovno mesto

Uslužbenka se je dne 27. 8. 2018 na podlagi Pogodbe o zaposlitvi zaposlila za nedoločen čas 28 PR Svetovalec III (prej bila zaposlena za določen čas)21. 1. 2019 napredovanje na podlagi Aneksa št. 4 h KPDU 30 PR Svetovalec III31. 12. 2019 premestitev na novo delovno mesto Svetovalec ...
Samo za aktivne naročnike
09. 9. 2022

Prenos plačnih razredov napredovanja v naziv in plačni razred v okviru rednega napredovanja

Delavka je v vrtcu zaposlena za nedoločen čas kot pomočnica vzgojiteljice in je v času, ko je opravljala delo pomočnika napredovala za 1 plačni razred in je bila razporejena v 23. plačni razred.Zadnja leta je bila z delavko sklenjena pogodba za nadomeščanje za delovno mesto vzgojitelj (začetni 32. pl ...
Samo za aktivne naročnike
06. 9. 2022

Delo od doma, zaposlitev pri različnih delodajalcih

Za določen čas za 3 mesece smo zaposlili delavca, in sicer za 49 % (3,8 ure na dan), delal bo od doma. 51 % bo zaposlen pri drugem delodajalcu. Ali smo mu v primeru 49 % zaposlitve dolžni izplačati malico in prevoz? Kako je z dopustom in regresom?
05. 9. 2022

Upoštevanje odločbe ZPIZ o invalidnosti

Delavka je pri nas zaposlena za 4 ure, ker nadomešča delavko, ki je na štiriurni bolniški. Zaposlena ima odločbo ZPIZ-a, da je invalid in da lahko opravlja delo največ 6 ur dnevno. Od ZPIZ-a smo prejeli navodila, da odločbe o invalidnosti ne upoštevamo, saj jo potrebujemo za krajši delovni čas ...
Samo za aktivne naročnike
02. 9. 2022

Opravljanje funkcije župana in jubilejna nagrada

Župan je najprej 5 let opravljal funkcijo nepoklicno, potem pa jo je z dnem 1. 5. 2011 pričel opravljati poklicno. Če prav razumemo, bi mu ne glede na to, da je jubilejno nagrado za 10 let že prejel izven javnega sektorja, z mesecem majem leta 2021 pripadala tudi jubilejna nagrada ...
Samo za aktivne naročnike
29. 8. 2022

Plačni razred ob prerazporeditvi delavca

Delavka je v vrtcu do 31. 8. 2022 zaposlena kot vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja in ji je določen 22. plačni razred. Delavka je razporejena v začetni plačni razred delovnega mesta, ker še nima napredovanj v plačne razrede.S 1. 9. 2022 bomo delavko zaposlili na delovno mesto spremljevalca gibalno ...
Samo za aktivne naročnike
29. 8. 2022

Zaposlitev na dveh delovnih mestih - ureditev pogodbe o zaposlitvi in delovnega razmerja

Na delovnem mestu učitelj za dodatno strokovno pomoč imamo zaposleno delavko za nedoločen čas. Delavka se je prijavila na interni razpis za svetovalnega delavca. Delo svetovalnega delavca bi opravljala v deležu 30 %, delež 70 % pa bi ostala na delovnem mestu učitelja za dodatno strokovno pomoč. Delovno mesto svetovalnega delavca je ...
Samo za aktivne naročnike
26. 8. 2022

Javna dela in priznanje delovne dobe

Delavec je bil v obdobju od 13. 6. 1991 do 31. 7. 1992 po izpisu zavarovanj (ZPIZ) udeleženec javnih del. Na zavodu zagotavljajo, da se ta zaposlitev šteje ne samo v pokojninsko dobo, pač pa tudi v delovno dobo.Zasledili smo, da se je spremembami Zakona o zaposlovanju in zavarovanju ...
Samo za aktivne naročnike
18. 8. 2022

Izraba dopusta delavca, ki ga ni mogel porabiti v času obstoječe zaposlitve, v času nove zaposlitve

Delavec je zaposlen za določen čas za polni delovni čas. Za to obdobje mu je bil odmerjen letni dopust v višini 4 dni.Sedaj bo delavec zaposlen za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (4 ure/dan). Dopusta v višini 4 dni (iz obdobja, ko je bil polno zaposlen) ne ...
Samo za aktivne naročnike