Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

27. 12. 2021

Odpravnina ob upokojitvi delavca invalida

Kako se pravilno izračuna odpravnina v primeru, da je zaposleni na skrajšanem delovnem času zaradi odločbe o invalidnosti?
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2021

Izplačilo stroškov za prehrano delavcu na podlagi zdravniškega potrdila o dietni prehrani, če delodajalec zagotavlja prehrano med delom

Ali je v javnem sektorju, natančneje na področju vzgoje in izobraževanja, možno pogojevati izplačilo regresa za prehrano med delom s tem, da zaposleni delodajalcu, ki sicer lahko zagotavlja prehrano med delom, predloži zdravniško potrdilo o dietni prehrani?
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2021

Povračila stroškov na soboto

Imamo vprašanje v vezi povračila stroškov prevoza na delo in za prehrano. Naš delovni čas je 40 ur (od ponedeljka do petka) in zavezuje nas kolektivna pogodba dejavnosti trgovine. Delavec ima zaradi povečanega obsega dela odrejeno nadurno delo in sicer v soboto, torej izven tedenskega delovnega časa. Kako je v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 12. 2021

Podpis pogodbe o štipendiranju - mladoletna oseba

V podjetju spodbujamo samostojnost dijakov, tako spodbujamo, da dijaki sami pridejo na podpis pogodbe, trenutno imamo tudi nekaj mladoletnih štipendistov in me zanima, če je podpis staršev oziroma skrbnikov na pogodbi obvezen?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 12. 2021

Povračilo stroškov zdravniškega pregleda in testiranja

V podjetju je zaposleni kandidiral za prosto delovno mesto. Povabljen je bil na razgovor. V podjetju so se odločili, da kandidata povabijo tudi v drugi krog, kjer je moral rešiti vprašalnik za profiliranje. Čez nekaj dni so kandidata obvestili, da je izbran in ga napotili na zdravniški pregled. Zdravniški pregled ...
Samo za aktivne naročnike
13. 12. 2021

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Ali lahko z delavcem sklenemo Dogovor o fleksibilnem času v smislu, da kadar zaradi poslovnih razlogov na strani delodajalca ni dela, delavcu plačamo 100 % plačo brez vseh dodatkov (razen minulo delo), v obdobju, ko delo je, pa nam bo delavec te ure „vrnil“ – torej, ko bo delal v popoldanski ali ...
Samo za aktivne naročnike
07. 12. 2021

Študentsko delo in delovne izkušnje v javnem sektorju

Ali se, ob predložitvi ustreznih dokazil o stopnji izobrazbe in času opravljanja dela, študentsko delo lahko šteje kot delo z ustreznimi delovnimi izkušnjami?
Samo za aktivne naročnike
06. 12. 2021

Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi

V zvezi s sestavinami PoZ bi prosila za informacijo, ali v pogodbi navedemo tako EMŠO kot tudi davčno številko zaposlenega ali pa je zakonsko skladno navesti le enega od teh dveh podatkov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 12. 2021

Ponovna zaposlitev delavca na drugem delovnem mestu in odpravnina

Ali delavcu v primeru, da mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov, v času teka odpovednega roka pa se v istem podjetju pojavi priložnost za delo na drugem delovnem mestu in se delavec odloči za novo zaposlitev za določen čas, pripada odpravnina?
25. 11. 2021

Za katero delovno mesto izdati oceno, če je delavec vmes zamenjal delovno mesto?

Delavec je do 31. 8. zaposlen na delovnem mestu vzgojitelja, od 1. 9. do 31. 12. pa na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja. Ravnatelj ga oceni za katero delovno mesto?
Samo za aktivne naročnike