Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

10. 3. 2023

Zaposlitev kandidata z nižjo stopnjo izobrazbe od zahtevane

Ob upokojitvi hišnika, od novembra 2022 ponavljamo (sedmi) razpis za delovno mesto hišnik. V sistematizaciji imamo opredeljeno zahtevano izobrazbo: srednjo strokovno ali srednjo poklicno izobrazbo elektro ali strojne smeri.Tudi po 43. členu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, mora ...
Samo za aktivne naročnike
09. 3. 2023

Razumevanje dodeljevanja negativne stimulacije

Smo proizvodno podjetje, uporabljamo Kolektivno pogodbo za kovinsko industrijo Slovenije. Smo v dilemi, glede razumevanja dodeljevanja negativne stimulacije, če npr. delavec opravi neskladje v delovnem procesu. Vodja mu dodeli nek odstotek negativne stimulacije na podlagi dokazane škode pri delu. V internem pravilniku imamo negativno stimulacijo opredeljeno podrobno, a nas skrbi ...
Samo za aktivne naročnike
09. 3. 2023

Kateri predpis moramo upoštevati, da starejšemu delavcu priznamo dodatne dni dopusta?

Med Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja in ZDR-1 ni usklajenosti na temo delavca s starostjo 50. let in starejši delavec, ki pomeni 55 let. V 47. členu Kolektivne pogodbe VIZ ni navedbe 55 let/starejši delavec kot v ZDR-1.Katerega od teh dveh kriterijev upoštevamo pri določanju dni ...
Samo za aktivne naročnike
07. 3. 2023

Ali moramo oceniti delavko, ki v koledarskem letu ni opravljala dela?

Delavka je bila v koledarskem letu 2022 v bolniškem staležu, nato je koristila dopust in potem bila na porodniškem dopustu, ki še traja. Delala ni niti en dan, ali jo moramo oceniti?
Samo za aktivne naročnike
06. 3. 2023

Rok za vročitev pisnega opozorila pred odpovedjo pogodbe

5. 12. 2022 je delavec opravil hujšo kršitev iz naslova malomarnosti pri delu. To je bilo še isti dan ugotovljeno.Do kdaj je rok za vročitev pisnega opozorila pred redno odpovedjo POZ?Spadamo pod KP za trgovinsko dejavnost.V ZDR-1, 85.čl. piše, da mora delodajalec najkasneje v 60 dneh ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 3. 2023

Prekinitev zaposlitve in veljavnost usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu

Ali mora usposabljanje iz varnosti pri delu opravljati vsak delavec ob zaposlitvi, tudi če gre za delavca, ki prihaja nazaj po 5 mesecih in mu zadnje opravljeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu velja še več kot eno leto?
Samo za aktivne naročnike
03. 3. 2023

Individualna pogodba in jubiljena nagrada

Zaposleni po individualni pogodbi imajo v pogodbi o zaposlitvi napisano naslednje:Zaposleni je upravičen do izplačila jubilejne nagrade in regresa za letni dopust pod pogojem, da je tako določeno v veljavni kolektivni pogodbi ali v podjetniški KP.Podjetje zavezuje kolektivna pogodba za kovinsko industrijo, kjer individualne pogodbe niso posebej omenjene ...
Samo za aktivne naročnike
28. 2. 2023

Povračilo stroškov na službeni poti v Sloveniji

Zaposleni na službeni poti uporablja službeno kartico. Zanima me, ali je prav, da si s službeno kartico plača tudi svoje obroke? Seveda mu v tem primeru znižamo dnevnico (zaradi zagotovljenega obroka). Ali bi bilo bolj prav, da si plača sam s svojim denarjem in dobiti dnevnico. Ali sploh lahko dobi ...
Samo za aktivne naročnike
27. 2. 2023

Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, ki velja od 1.4.2023 dalje - ali bo potrebno uslužbencem pripraviti anekse k pogodbam o zaposlitvah?

Pošiljamo vprašanje glede uporabe Uredbe, ki stopi v veljavo s 1. 4. 2023, ali bo potrebno to upoštevati in uslužbencem pripraviti anekse k pogodbam o zaposlitvah?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 2. 2023

Napredovanje javnega uslužbenca, v primeru, da je premeščen na drugo delovno mesto znotraj iste organizacije

Kako je z napredovanji, ko je javni uslužbenec premeščen na drugo delovno mesto znotraj iste organizacije?Kako je z napredovanji, ko uslužbenec nastopi delo v javnem zavodu, potem ko se uslužbenec premesti iz drugega javnega zavoda (torej ko prideš iz drugega javnega zavoda v nov javni zavod)?Kako je z ...
Samo za aktivne naročnike