Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

21. 7. 2022

Stroški prevoza po novi uredbi

V internem aktu smo določili, da se stroški za prevoz na delo in z dela povrnejo v višini kilometrine – »Zaposlenemu se za prevoz na delo in iz dela obračuna kilometrina v višini 0,18 EUR/km za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer ...
Samo za aktivne naročnike
18. 7. 2022

Izračun odpravnine ob upokojitvi

Zaposleni bo z decembrsko plačo napredoval za dva plačilna razreda (iz 43 v 45 pl. razred). Dne 15. 12. 2022 pa se bo upokojil. Ali se v izračun osnove za odpravnino ob upokojitvi upošteva 3 kratnik plače, ki jo je zaposleni dobil za mesec december (kakor bi jo dobil, če ...
Samo za aktivne naročnike
15. 7. 2022

Odrejanje drugega dela zaposlenim

Ali lahko vzgojiteljicam/pomočnicam vzgojitelja odredi opravljanje drugega dela v poletnih mesecih npr. čiščenje...saj jim zelo manjka čistilk glede na to, da 4. odstavek 33. člena ZDR-1 določa, da je ustrezno delo, tisto za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot je sklenjena pogodba o zaposlitvi?
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2022

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi - javna objava delovnega mesta

Zaposlenega imamo delavca za določen čas 1 leto. Izkazalo se je, da se je ta potreba še podaljšala za 1 leto. Zaposlen bo brez prekinitve. Ali moramo ponovno dati razpis za delovno mesto za določen čas, čeprav bomo pogodbo sklenili s tem istim delavcem?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 7. 2022

Sprememba delovnega mesta dealvcu-invalidu s III. kategorijo invalidnosti

Na vas se obračamo z vprašanjem glede spreminjanja delovnega mesta zaposlenemu s III. kategorijo invalidnosti. Delavec ima Odločbo s katero je razvrščen v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic poškodbe pri delu 50 % in bolezni 50 %, in mu je priznana pravica do dela na delu, na katerem dela, to je »avtomehanik ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2022

Od kdaj delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta zaradi invalidnosti?

Delavcem je obvestila o letnem dopustu treba posredovati do 31. 3. vsako leto. Imamo delavko, ki je z dnem 11. 4. 2022 postala delovni invalid III. kategorije. Ali ji dodatne dneve LD za invalidnosti dodelimo že v letošnjem letu ali šele pri ponovnem odmerjanju LD, torej v letu 2023? Ali ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2022

Poškodba delavke na dogodku kot poškodba na delu

Delavka se je v soboto udeležila športnih iger vrtcev. V tem času se je delavka poškodovala in je sedaj v bolniškem staležu.Organizatorju smo morali posredovati število prijavljenih, ne pa tudi poimenskega seznama. Vsaka delavka se je prostovoljno odločila za sodelovanje na igrah. Udeležba na tem dogodku je bila prostovoljna ...
Samo za aktivne naročnike
27. 6. 2022

Sprememba pogodbe o zaposlitvi ali aneks zaradi sprememba bivališča delavca

Kako pravilno urediti spremembo priimka delavca in spremembo naslova stalnega oz. začasnega bivališča v že sklenjeni pogodbi o zaposlitvi - moramo skleniti aneks ali z novo pogodbo o zaposlitvi?
Samo za aktivne naročnike
27. 6. 2022

Prerazporeditev delovnega časa v poletnem času, nočno delo, dodatki

Zaradi vročine v proizvodnih prostorih razmišljamo o začasno spremenjenem urniku dela ob 5:00 do 13:00 (običajen delavnik je od 6:00-14:00).To vidimo kot eno od možnih rešitev.Zavedamo se, da je za delo pred 6:00 tretirano kot nočno delo in zato plačano 50 % več kot ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2022

Ohranitev napredovanj ob prehodu na drugo delovno mesto

Leta 2017 smo zaposlili sodelavca na delovno mesto višjega svetovalca področja III, šifra delovnega mesta je: I017161 Višji svetovalec področja III – takrat razpon od 33 do 43 plačnega razreda, VII. tarifna skupina, brez nazivov, pri tem smo zaprosili financerja za 5 plačnih razredov ob zaposlitvi in dobili tudi odobreno (v ...
Samo za aktivne naročnike