Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

18. 11. 2020

Dodatek za delovno dobo

Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru?
12. 11. 2020

Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače – karantena, višja sila

Ali vam je bila odobrena subvencija za skrajšani polni delovni čas? In vam je bila nato v tem obdobju odobrena tudi pravica do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za posamezne zaposlene?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 11. 2020

Vozniki in 13. člen Uredbe (ES) 883/2004

V podjetju, ki se ukvarja z prevozi bi zaposlili prevoznika, ki je državljan BIH. Delovno dovoljenje je veljavno še 2 leti, ni rezident Slovenije. Kakor je potrebno bo podjetje zahtevalo A1 po 13.členu. Ali bo prevoznik zaposlen na zavarovalni podlagi 002? Kako je potrebno obračunati plačo?
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Organiziranje izmenskega dela

Trenutno imajo naši zaposleni v enem od oddelkov fleksibilni delovni čas. Zaradi narave dela in povečanja proizvodnje planiramo, da bi se uvedlo dvoizmensko delo.. Se pa nagibamo k temu, da ne bi bilo klasično dvoizmensko delo (od 6.00 do 14.00 in od 14.00 do 22.00), temveč ...
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Podrobna pravna ureditev napotitev delavcev na delo v tujino - primeri iz prakse

Primeri iz prakse Podjetja v Sloveniji in hčerinska podjetja Korporacija ima v lasti več družb.  Med njimi družbo, ki ima hčerinsko podjetje v Nemčiji, le-ta pa  hčerinsko družbo na Madžarskem. Tudi sama družba v Sloveniji je sestavljena iz več poslovnih enot, ki zajemajo tudi  družbe v tujini. Registrirana dejavnost družbe ...
Samo za aktivne naročnike
09. 11. 2020

Pooblastila na podlagi 34. člena ZJU

Župan je direktorja pooblastil za vodjo kadrovskega poslovanja na podlagi 34. člena ZJU. Pooblastilo vsebinsko ni omejeno. Ali na podlagi tega pooblastila direktor lahko podpisuje sklepe o odreditvi dela na domu v izrednih razmerah, o odreditvi čakanja na delo doma ter o ugotovitvi upravičene odsotnosti zaradi višje sile zaradi varstva ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2020

Zaposlitev za določen čas

V občinski upravi bi zaposlili strokovno tehničnega delavca - komunalni delavec II.Zaposlitev bi bila za določen čas, za čas 3 mesecev, zaradi povečanega obsega dela, gre za pometanje, grabljenje vej, čiščenje javnih površin zaradi snega ipd. Zaposlitev za nedoločen čas trenutno ni predvidena.Delovno mesto trenutno ni sistemizirano, zato je ...
Samo za aktivne naročnike
05. 11. 2020

Študentsko delo in delo od doma

Kakšno je mnenje stroke glede opravljanje študentskega dela v podjetju na način, da se delo opravlja od doma?
Samo za aktivne naročnike
03. 11. 2020

Upravičenost do uveljavljanja povračila izplačanih nadomestil plače delavca

Ali so tudi banke upravičene in lahko uveljavljajo povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva (odsotnosti delavcev z dela zaradi obveznosti zagotavljanja varstva otrok v primerih nemožnosti varstva otrok v vrtcih oz. šolah).
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2020

Neupoštevanje ukrepov s strani delavca

Če delavec ne upošteva covid ukrepov, ki jih je izdalo podjetje dobi kazen tako delavec kot podjetje? Glede na situacijo sprašujem o covid ukrepih - predvsem glede nošenja mask v zaprtih prostorih kjer ni možno zagotoviti razdaljo, ter o kazni, ki jo lahko izda zdravstveni inšpektorat, ko pride na pregled upoštevanja ...
Samo za aktivne naročnike