Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

24. 5. 2022

Poskusno delo - kdaj ga je treba določiti

Razpisali smo delovno mesto za nedoločen čas, brez poskusnega dela. Sedaj bi poskusno dobo določili v pogodbi o zaposlitvi, v trajanju v skladu s KP VIZ. Tudi v aktu o sistemizaciji DM imamo to opredeljeno oziroma določeno. Ali lahko v pogodbi o zaposlitvi vključimo poskusno delo, čeprav v razpisu ni ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 5. 2022

Pravica do izrednega dopusta za udeležbo na rekreativnem mednarodnem tekmovanju, ki se ga bo delavec udeležil na lastno pobudo

Zaposlena je podala vlogo za izredni dopust (dva dni) za udeležbo na rekreativnem mednarodnem tekmovanju, ki se ga bo udeležila na lastno pobudo (ne kot reprezentant). Ali je upravičena do plačanega izrednega dopusta?
Samo za aktivne naročnike
18. 5. 2022

Povračilo potnih stroškov kuharskemu in čistilnemu osebju za delo v drugih enotah

Čistilke in kuharice uporabijo lastno vozilo, kadar nadomeščajo odsotno delavko. Npr. 4 ure dela v enoti A, nato se z lastnim vozilom odpelje v enot B, kjer zaključi z delovnikom. Delo poteka izključno po enotah našega vrtca.
Samo za aktivne naročnike
16. 5. 2022

Izplačilo regresa za prehrano ali koriščenje brezplačne prehrane v času strokovne ekskurzije zaposlenih

Konec aprila smo se zaposleni udeležili celodnevne ekskurzije v sklopu delovne obveznosti-javni sektor (od 6.30 do 20.30, imeli smo plačano kosilo, prej pa smo dobili sendvič in rogljiček, vodo).Kako pri plači pravilno obračunamo strošek malice?
Samo za aktivne naročnike
16. 5. 2022

Razporeditev delovnega časa, dežurstva in nadurnega dela

Odprli bomo dežurno telefonsko številko za pomoč strankam čez vikend in na dan praznika. (Čez teden na klice odgovarjajo zaposleni v okviru rednega delovnega časa na sedežu podjetja.)Pričakujemo cca. 5-10 klicev na dan. Odgovarjali bodo zaposleni iz oddelka prodaje, po vnaprej določenem mesečnem razporedu, na svojem domu, oziroma kjer ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 5. 2022

Nova zaposlitev zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu

Ali je v primeru nove zaposlitve zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu pomembno, da datum nove zaposlitve časovno sovpada z datumom na Odločbi o nastopu porodniškega dopusta? Torej, delavka bo pred nastopom porodniške koristila še letni dopust in nas zanima, ali bi bila lahko nova zaposlitev zaradi nadomeščanja delavke na ...
Samo za aktivne naročnike
10. 5. 2022

Zaposlitev strokovno tehničnega delavca in napredovanje

Na občini smo objavili prosto delovno mesto (strokovno tehnično delovno mesto) poslovni sekretar VI. Prijavila se je kandidatka, ki je že zaposlena na podobnem delovnem mestu (CSD). Izhodiščni plačni razred prostega delovnega mesta je 23, kandidatka pa je že uvrščena v plačni razred 28 (izhodiščni plačni razred in 1 napredovanje ...
Samo za aktivne naročnike
09. 5. 2022

Koriščenje letnega dopusta iz preteklega leta

Imamo vprašanje v zvezi s koriščenjem letnega dopusta iz leta 2021. Delavka je bila od marca 2022 do vključno 30. 4. 2022 odsotna zaradi bolniškega staleža. Kako je s koriščenjem dopusta iz leta 2021? Ali se koriščenje letnega dopusta iz leta 2021 zaradi bolniške odsotnosti podaljša do 13. 12. 2022 ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2022

Najava letnega dopusta delavca

Ali lahko delodajalec zavrne najavo letnega dopusta delavca, v kolikor proizvodni proces ne dopušča koriščenja dopusta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 5. 2022

Koriščenje kolektivnega dopusta

Ali lahko delodajalec, ki ima v svojem letnem koledarju določen tudi kolektivni dopust, za katerega zaposleni običajno potrebujejo 15 dni dopusta, na nek način rezervira teh 15 dni? Sicer se zna zgoditi, da delavec prej koristi preveč dopusta in ga nima za kolektivnega. Na to sicer morajo paziti vodje, ampak ...
Samo za aktivne naročnike