Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

09. 7. 2018

Poračun plače

Zdravnik specialist (JU) za leti 2011 in 2012 ni pridobil letnih ocen (materinski in starševski dopust, NE celo leto). Leta 2015 bi moral napredovati iz 40 v 42 PR, ko je bil še specializant. Ocene je pridobil leta 2017 za nazaj, sedaj zahteva poračun, razliko od 1. 4. 2015 do ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 7. 2018

Odpoved, odpravnina, ponovna zaposlitev

Ali je možen tudi način, da zaposleni dobi odpoved, dobi odpravnino in ga podjetje po preteku odpovednega roka zaposli na drugem delovnem mestu za določen čas?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 7. 2018

Obdavčitev odpravnine

Ali je možen dogovor, da se po preteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, izplača odpravnina v višini, kakršna bi delavcu pripadala po odpovedi prvotne pogodbe za nedoločen čas in je višja od odpravnine, ki bi mu šla po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pod pogojem, da delavcu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 7. 2018

Sporazumna razveljavitev pogodbe, zaposlitev za določen čas, odpravnina

Ali je v primeru, da stranki pogodbo o zaposlitvi sporazumno razveljavita, pogodba o zaposlitvi sporazumno preneha in se sklene nova pogodba o zaposlitvi za določen čas, potrebno po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas računati odpravnino glede na celotno delovno dobo delavca v podjetju?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 7. 2018

Uporaba lastnega vozila za službene namene

Kakšna je pravilna višina izplačanih potnih stroškov delavcu, ki uporabi lastno vozilo za udeležbo na seminarju?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 7. 2018

Podjemna pogodba - izplačilo potnih stroškov

Kako je z višino izplačila potnih stroškov delavcu, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 6. 2018

Upokojitev javnega uslužbenca

Delavec je izpolnil pogoje za upokojitev marca 2017. Zaradi narave dela smo mu podaljšali delovno razmerje do 31.8.2018. Ali gre za upokojitev po 9. členu ZUPJJS17?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 6. 2018

Daljša bolniška - koriščenje letnega dopusta

Delavec je bil na daljši bolniški. Trenutno dela 4 ure, 4 ure je na bolniški. Kako lahko koristi dopust med šolskimi počitnicami (dopust je v dnevih), glede na to, da je 4 ure na bolniški (refundira ZZZS )? Poleg tega ima še ves lanski in letošnji dopust.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 6. 2018

Pojasnila MDDSZ glede sorazmernega dela dopusta

Kdaj ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta? Kako je s pravico do sorazmernega dela letnega dopusta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 6. 2018

Krajši delovni čas in skupna delovna doba

Ali se v skupno delovno dobo preteklih zaposlitev (zaradi izplačila dodatka na delovno dobo), šteje doba s skrajšanim delovnim časom, ki jo ima pravico koristiti starš do tretjega oz. šestega leta starosti. Se pravi ali se ta doba šteje kot delovna doba ali pokojninska doba?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike