Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

27. 9. 2019

Napotitev na seminar in ure prevoza

Ali moramo delavcu, ki je na primer napoten na seminar v kraj izven sedeža podjetja priznati tudi ure, ko je na poti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 9. 2019

Bolniška in koriščenje ur

Ali je možno namesto že izdane bolniške koristiti višek ur?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 9. 2019

Razlaga 137. člena ZDR-1

"Kak\u0161na je osnova za obra\u010dun nadomestil v primeru, ko delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal (bolni\u0161ka odsotnost, pla\u010dana odsotnost z dela)? Prav tako nas zanima kak\u0161na je osnova za nadomestilo pla\u010de za novo zaposlene delavce, ki so se prvi\u010d zaposlili pri ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 8. 2019

Predavanja v tujini

Stranka je trenutno brezposelna in bi želela izvesti vabljeno predavanje v tujini, ki ne bi bilo plačano, povrnili bi ji le potne stroške. Ti niso obdavčeni, kako torej formalno to urediti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 8. 2019

Napoteni in ure med vikendom

Kako je z urami med vikendom če je zaposleni na služebeni poti v tujini več kot en teden, npr. od ponedeljka do naslednjega četrtka. Se tudi te ure, ko dejansko ne dela, štejejo, jih je treba izplačati ali mu mora delodajalec omogočiti koriščenje ur?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 8. 2019

Prevoz napotenega delavca

Ali lahko zaposlencu, ki bo že1el po napotenega delavca v Italijo izdamo potni nalog in obračunamo dnevnico?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 8. 2019

Finančna pomoč pri daljši bolniški odsotnosti

"Ali delavki, ki se je po\u0161kodovala na delu na slu\u017ebeni poti (prometna nesre\u010da) in je v bolni\u0161ki ve\u010d kot tri mesece pripada s strani delodajalca kak\u0161na finan\u010dna pomo\u010d?"

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 6. 2019

Delna invalidska upokojitev in regres

Delavec je hkrati delno invalidsko upokojen in je pri delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas. Ali mu pripada sorazmerni del regresa ali celoten regres?
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2019

Dve delovni mesti - letni dopust

Kako se izračuna letni dopust zaposlenemu, ki je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh delovnih ...
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2019

Izraba letnega dopusta v primeru daljše bolniške odsotnosti

Kako je z izrabo letnega dopusta, ki je zaposlenemu ostal iz preteklega leta, glede na dejstvo, da je v bolniški od sredine januarja ter ne vemo, kdaj bo zaključena. Če se zaključi konec junija, ali lahko koriščenje dopusta prične takoj in nadaljuje s koriščenjem v juliju?
Samo za aktivne naročnike