Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

12. 9. 2021

Opravljanje dejanskega dela

V pripravi imamo sprejetje nove sistemizacije delovnih mest. Imamo pa delavko, ki že opravlja določena dela, ki so v opisu bodočega delovnega mesta.Trenutno ima delavka sklenjeno pogodbo za določen čas na delovnem mestu poslovni sekretar, opravlja pa dela, ki so predvidena za delovno mesto strokovnega sodelavca v kadrovski službi ...
Samo za aktivne naročnike
10. 9. 2021

Odpravnina ob upokojitvi - višje izplačilo

Zaposlenemu ob odhodu v pokoj po zakonu oz. kolektivni pogodbi pripada odpravnina v višini ene plače. Delodajalec se je odločil, da bo zaposlenemu ob odhodu v pokoj izplačal odpravnino v višini 6 plač. Zanima me na kakšen način se takšna odpravnina obračuna in na katerem Rek obrazcu se poroča? Višina ...
Samo za aktivne naročnike
10. 9. 2021

Pobot regresa za letni dopust ob prekinitvi pogodbe

Ali se v celoti izplačan regres pobota tudi pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi med letom zaradi smrti delavca in na kakšen način?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 9. 2021

Prevoz in nadurno delo na dela prost dan

Zanima nas kako je z izplačilom nadurnega dela, ki je odrejeno na dela prost dan. Kaj se šteje za nadurno delo oz. ali se prevoz na lokacijo, kjer se bo delo opravljalo šteje tudi v fond ur za izplačilo nadurnega dela? Npr. število dejansko opravljenih ur dela je 6, 2 ...
Samo za aktivne naročnike
03. 9. 2021

Dodatni dnevi dopusta - starejši delavec

V javnem zavodu odmerjamo letni dopust na podlagi KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 5. točka 47 člena določa: "Delavcu, ki dopolni 50 let starosti, se letni dopust poveča za 5 dni." Ali bi morali poleg tega delavcu, ki dopolni 55 let starosti, dodeliti še dodatne 3 dni, na ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2021

Možnost zaposlitve brez javne objave

Ali lahko delavko, ki je na šoli zaposlena na projektnem delovnem mestu multiplikator, po izteku tega projekta zaposlimo na prostem delovnem mestu učitelj (za nedoločen čas) brez objave razpisa?
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Še o dodatnem plačanem dnevu za prvošolčke

Dodaten plačan dan vsem staršem prvošolčkov - zanima nas naslednje:Imamo delavca, ki dela v nočni izmeni. Nočna izmena za dan 1. 9. se prične 1. 9. ob 22.00 uri. Za kateri dan se upošteva plačan dan? Težava je namreč pri turnusnih delavcih (4 izmensko delo), ki majo ravno na ...
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Izpolnjevanje pogojev PCT - zunanji izvajalci

Zanima me ali moramo tudi zunanji strokovni delavci za VZD in VPP izpolnjevati pogoj PCT v kolikor izvajamo storitve (npr. usposabljanja iz VZD in VPP) v šolah, zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše?Kaj pa na primer čistilke zunanjega čistilnega servisa, ki čisti prostore šol, ZD, domove za starejše, hotele ipd.?
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Pogodba o zaposlitvi za določen čas in odpovedni rok

Ali je zakonsko dovoljen dvo-mesečni odpovedni rok, če gre za pogodbo o zaposlitvi za določen čas?
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Zaposlitev za določen čas - šola, kuhinja

Ali lahko v šoli zaposlimo delavca npr. v kuhinji za 10 mesecev? Gre za delovno mesto, ki bi bilo plačano iz tržne dejavnosti, ki je seveda med počitnicami ni. Se lahko taka zaposlitev ponovi več let zaporedoma?
Samo za aktivne naročnike