Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

09. 11. 2018

Delo študentov

Ali obstaja omejitev delovnih ur za študenta starejšega od 18 let?
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2018

Dalj časa trajajoča bolniška odsotnost

Javni uslužbenec na vodstvenem delovnem mestu (vodja notranje organizacijske enote) je že dalj časa v bolniški. Ali se ga lahko ob prvi prekinitvi bolniške oziroma ob prvem koriščenju letnega dopusta pošlje na izredni zdravniški pregled? Če bi zdravnik podal mnenje, da ni več sposoben opravljati tega dela, ali ga lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 10. 2018

Poskusno delo - sorazmerni del regresa

Ali ima delavec, ki od 23. 5. 2018 opravlja poskusno delo, do sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa ne bo prišlo, ampak bo z delom prenehal v septembru, pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust? Kdaj mu mora biti sorazmerni del regresa izplačan, če je delavec do sorazmernega dela regresa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 10. 2018

Delavec - invalid

Ali mora delodajalec za delavca – invalida sistemizirati novo delovno mesto?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 10. 2018

Regres za prehrano - različna dnevna obveznost

Ali pripada učitelju, ki ima dve šolski uri, regres za prehrano? Revizija meni, da mu ne pripada. Obrazložijo, da, če ima učitelj manj kot štiri cele ure dnevne obveznosti, do regresa za prehrano tisti dan ni upravičen.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 10. 2018

Direktor - tujec

Direktor - tujec iz Estonije - kakšen je postopek obdavčitve, prijave dohodka, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 10. 2018

Delo v povezanem podjetju in A obrazec

Zaposleni gre nekajkrat na leto v Avstrijo za teden dni ali par dni v povezano podjetje opravit testiranja (v zaprtih prostorih, ne kje na gradbiščih). Podjetje te njegove storitve prefakturira v Avstrijo. Ali je to lahko službena pot? Ali mora imeti A1? V kolikor da, kakšen aneks k pogodbi o ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 9. 2018

Službena pot v tujino

Kako se izračunajo dnevnice za zaposlenega, ki je potoval v Moskvo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 9. 2018

Upoštevanje delovnih izkušenj pri zaposlitvi novih javnih uslužbencev

Naročnika zanima, kako je z upoštevanjem delovnih izkušenj pri zaposlitvi novih javnih uslužbencev. Težava nastane pri kandidatih, ki so bili zaposleni samo v gospodarstvu ali v družinskih podjetjih.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 7. 2018

Delavec, zaposlen za krajši delovni čas in pravica do povračila stroškov za prehrano med delom

Ali ima delavec, ki je zaposlen za krajši delovni čas, pravico do povračila stroškov za prehrano med delom?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike