Zaposleni preko javnih del - upravičenost do dodatka za delo v nevarnih pogojih in za delovno uspešnost

13. 4. 2021

Vprašanje:

Ali delavcu, ki so zaposleni preko javnih del, pripada dodatek za delo v nevarnih pogojih in dodatek za redno delovno uspešnost?

Nazaj