Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

16. 2. 2018

Prisilna poravnava - starejši delavci

Kako je zakonsko urejeno zmanjševanje števila zaposlenih, kadar gre podjetje v prisilno poravnavo ter kako se pri tem upošteva starost delavcev nad 55 let?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Sorazmerni del letnega dopusta delavca zaposlenega za določen čas

Kako se delavcu, ki je zaposlen za določen čas, izračuna sorazmerni del? Ali se upošteva le zakonski minimum štiri tedne ali se k temu dodajo tudi dodatni dnevi (npr. za otroke do 15 leta starosti, kriteriji iz kolektivne pogodbe …) in se nato izračuna sorazmerni del?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Določitev dopusta delavcem za določen čas

Ali je res, da delavcem odločba/sklep (o odmeri letnega dopusta) pripada šele po enem letu zaposlitve, do takrat pa imajo sicer pravico do 1,66 dni na mesec, ki pa je izračunana iz 20 dni zakonskega minimuma?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Neuspešno opravljeno poskusno delo

Zaradi narave dejavnosti ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno poskusno delo v trajanju 6 mesecev. Delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, zato mu delodajalec želi izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela. Na kaj mora biti delodajalec pozoren? Poleg tega ima delavec v pogodbi o zaposlitvi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Sodelovanje sindikata

Ali lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi kljub temu, da je sindikat, katerega član je delavec, ustno nasprotoval odpovedi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Delavka večkrat tedensko v službo zamuja približno pol ure brez odobritve delodajalca hkrati pa večkrat delovno mesto tudi zapusti pred iztekom delovnega časa s čimer krši obveznosti, določene s pogodbo o zaposlitvi. Neposredno nadrejeni delavec jo je večkrat neuspešno ustno opozoril na pravočasen prihod in odhod iz delovnega mesta. Delavka ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 1. 2018

Krajši delovni čas in dopust

Zaposleni (nekateri za polni delovni čas, nekateri za krajši delovni čas) ne delajo vse dni v tednu. Ali se jim sorazmerno zmanjša letni dopust?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 1. 2018

Delovna doba

Naročnika zanima, kateri status zavarovanja se ne šteje v delovno dobo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 1. 2018

Regres za letni dopust

Ali mora delavec, ki se upokoji v drugi polovici leta in je regres že prejel vrniti sorazmerni del regresa?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike