Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

27. 1. 2021

Odpoved delavca in bolniška odsotnost

Delavec je na bolniški in je med tem podal pisno odpoved delovnega razmerja. Čimprej bi rad prekinil delovno razmerje.Ali lahko delavcu prekinemo delovno razmerje med bolniško?Za mesec januar mu pripadata še 2 dni letnega dopusta, ki ga zaradi bolniške ne bo mogel izkoristiti. V tem primeru ga lahko ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2021

Jubilejna nagrada pri zaposlenemu, ki dela krajši delovni čas

Delavka je zaposlena na šoli za polni delovni čas. V lanskem letu je delala 60 % delovnega časa, 40 % je koristila starševski dopust. Ali štejemo za jubilejno nagrado samo 60 % zaposlitev ali 100 % zaposlitev? Delavka je zaposlena na šoli polovični delovni čas (50 %), ostalo je brezposelna. Kako obračunamo višino jubilejne nagrade?
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2021

Odpovedni rok in odpravnina pri upokojitvi delavca po PKP7

Prosimo za pojasnilo glede upokojitve delavca po zakonu o interventnih ukrepih (21. člen ZIUPOPDVE): ali se odpovedni rok računa po KPVIZ ali po ZDR-1 ter ali se odpravnina odmerja po 40. členu KPVIZ ali nujno po 108. členu ZDR-1?
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2021

Čakanje na delo - obveznost vračila na delo

ZDR-1 v 138. čl. nima omejitve glede tega, koliko dni lahko delavec dela (torej na delovnem mestu), če je na začasnem čakanju na delo doma, je pa v 70. čl. PKP5 določeno, da ima delavec v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu dolžnost, da se na zahtevo delodajalca ...
20. 1. 2021

Letni dopust 2021

Glede na trenutno situacijo v državi v povezavi z epidemijo in vsemi ukrepi ter prepovedjo opravljanja določenih gospodarskih dejavnosti, nas zanima sledeče: Z letom 2021 smo zaposleni prejeli odločbe o letnem dopustu za leto 2021. Ali delodajalec, glede na to da je prepovedano opravljanje dejavnosti po kateri so delavci zaposleni ...
20. 1. 2021

Jubilejna nagrada v javnem sektorju

Uslužbenec ima skupno delovno dobo 24 let, od tega bo v letu 2021 v javni upravi dosegel 10 let. Zanima nas ali je upravičen do jubilejne nagrade za 10 let v javnem sektorju?
18. 1. 2021

Organiziranje dela na domu županu

Na kakšen način (na kateri podlagi in kdo odredi) se organizira/odredi delo na domu županu? Pri tem je potrebno upoštevati, da gre za izjemne okoliščine, ko župan dela na domu zaradi karantene (torej mora ostati doma nepričakovano in takoj).
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2021

Delovne izkušnje - ugotavljanje ustreznosti

Kako se ugotavlja ustreznost delovnih izkušenj, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem dela kot samostojni podjetnik? Kako ugotoviti, ali je šlo za opravljanje dela na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero kandidira, če kot samostojni podjetnik kandidat nima listine, iz katere bi bila razvidna stopnja izobrazbe ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2021

Delo s skrajšanim delovnim časom

Uveljavljati želimo delo s skrajšanim delovnim časom od 4. 1. 2021 naprej, prosimo za pojasnilo, kako je s prihodki, ali še vedno velja 10 % upad ali 20 % upad prihodkov, v primerjavi z lani?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Uveljavljanje konkurenčne klavzule

Dve delavki sta 7. 12. 2020 podali redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Sporazumno dogovorjen rok je zadnji dan dela 31. 12. 2020 oziroma z upoštevanjem izrabe sorazmernega dela letnega dopusta zadnji dan zaposlitve 21. 12. 2020. Obe pogodbi vsebujeta konkurenčno prepoved oz. konkurenčno klavzulo.Ali se odločitev o uveljavljanju konkurenčne ...
Samo za aktivne naročnike