Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

07. 2. 2023

Izbor kandidata na delovno mesto in določitev plačnega razreda

Na vas se obračamo glede izbora kandidata za delovno mesto in njegove določitve plačnega razreda:Na razpisano delovno mesto vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca se je prijavil zgolj en kandidat z ustrezno izobrazbo, vendar je zaposlitev odklonil zaradi predolgega odpovednega roka pri zdajšnjem delodajalcu. Novega delavca potrebujemo že s 1 ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2023

Obveznosti delodajalca po novem Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Kot podjetje z 90 zaposlenimi nas zanima kaj moramo postoriti, da bi zadostili Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Nimamo nobenih pravilnikov ali pooblaščenih oseb.
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2023

Odpravnina ob upokojitvi funkcionarja

Za funkcionarje, torej tudi za župana, ki funkcijo opravlja poklicno, je odpravnina ob upokojitvi urejena v ZUJF. Tu je določeno, da znaša odpravnina ob odhodu v pokoj dve povprečni mesečni plači zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje.Konec ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 1. 2023

Zaposlitev dodatnega delavca za 4 ure dnevno

Na delovnem mestu v pralnici imamo zaposleno, ki je od 1. 2. 2022 dalje invalid III. kategorije in ji je bilo z odločbo ZPIZ-a določeno delo z omejitvami in s krajšim delovnim časom 20 ur na teden. Ker težko pokrivamo štiri urni primanjkljaj kadra v pralnici, bi želeli dodatno zaposliti ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2023

Izraba letnega dopusta v koledarskem letu

Delavec mora izrabiti 10 dni dopusta v tekočem letu, kot to določa ZDR-1.Koliko dopusta mora izrabiti nekdo, ki je nastopil zaposlitev med letom in ima pravico le do sorazmernega dopusta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 1. 2023

Dodatni dnevi dopusta za delavko, ki ima kronično bolezen

Zaposlili bomo delavko, ki je pri prejšnjem delodajalcu v javnem sektorju imela na podlagi zdravniškega potrdila dodeljene dodatne dni dopusta na osnovi 38. člena Zakona o delavcih v državnih organih (na njegove socialne in zdravstvene razmere, kot so kronična in druga daljša bolezen in druge razmere, v katerih delavec živi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 1. 2023

Delovna uspešnost iz opravljanja nalog ravnatelja zaradi odsotnosti direktorja

Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti direktorja vzgojno-izobraževalnega zavoda je dela in naloge direktorja prevzel ravnatelj. Ali je ravnatelj v tej situaciji upravičen do delovne uspešnosti tudi v prvem mesecu nadomeščanja? Izhodišče za izračun delovne uspešnosti je plačni razred direktorja ali ravnatelja, ki je prevzel naloge? Kakšen pa je lahko % delovne uspešnosti?
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2023

Odpravnina ob upokojitvi po kolektivni pogodbi za kulturno dejavnost

Zavezuje nas kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti. Zanima nas, kakšna je odpravnina zaposlenemu pri starostni upokojitvi in delovni dobi 35 in 40 let. Ali se lahko uporablja 88. člen Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, ali je omejena višina odpravnine na tri povprečne plače v RS (ali njegove zadnje tri) s ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 1. 2023

Koriščenje državne pomoči čakanja na domu po zakonu ZPGOPEK

V delu proizvodnje imamo začasno prerazporejen delovni čas od 1. 11. 2022 do 30. 3. 2023.Želeli bi koristiti državno pomoč čakanja na domu po zakonu ZPGOPEK, ki pa prerazporeditve v času koriščenja ukrepa ne dopušča.Kakšne opcije imamo, če bi pomoč zaželi vseeno koristiti?Lahko prerazporeditev začasno »zamrznemo«?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 1. 2023

Kdaj začne teči napredovalno obdobje?

Uslužbenec se je dne 1. 10. 2020 za določen čas (1 leto) zaposlil kot Občinski redar-pripravnik (22 plačni razred). Po opravljenem usposabljanju se je dne 1. 10. 2021 zaposlil kot Občinski redar III (22 plačni razred). V letu 2020 ni bil ocenjen, ker je bil zaposlen manj kot 6 mesecev ...
Samo za aktivne naročnike