Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

24. 11. 2021

Srečanja za zaposlene

Ali so dovoljena zbiranja ljudi zaradi poslovnih razlogov, kot so na primer poslovni sestanki, srečanja, kongresi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 11. 2021

Kako je z obdavčitvijo štipendije štipendista, ki je rezident druge države in v tej državi tudi študira?

Podjetje s sedežem v Sloveniji želi štipendirati štipendistko, ki je rezidentka druge države in v tej državi tudi študira. Slovensko podjetje bi jo štipendiralo, ker posluje s podjetji v tuji državi in bi po končanem izobraževanju študentko (tujo državljanko) tudi zaposlilo. Ali je prejemek te študentke iz naslova štipendije obdavčen ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 11. 2021

Kako je z obdavčitvijo kadrovskih in drugih štipendij ter povračili drugih stroškov za študij?

Ali lahko dajalec kadrovske štipendije izplača neobdavčeno dijaku oziroma študentu poleg štipendije tudi potne stroške, prehrano in nastanitev v dijaškem ali študentskem domu oziroma drugem nastanitvenem centru?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 11. 2021

Zaposlitev delavca za določen čas nadomeščanja bolniške odsotnosti

Na vas se obračamo z vprašanjem glede zaposlitve delavca za določen čas zaradi bolniške odsotnosti. Zaradi 4 urne dolgotrajne bolniške smo imeli zaposlenega delavca za nadomeščanje 4 ure za določen čas. Pogodba je potekla z dnem vrnitve delavca iz bolniškega staleža, to je 12. 11 .2021. Danes nam je zaposleni ...
Samo za aktivne naročnike
16. 11. 2021

Ponavljajoče kršitve pogodbe o zaposlitvi (delavec ne prihaja na delo) ter ukrepi delodajalca

Zaposleni delavec ne prihaja redno v službo, zato nas zanimajo zakonske možnosti. Zaposleni se poleti ni pravočasno vrnil iz letnega dopusta, je porabil celoten letni dopust, zaradi česar bi moral biti po navodilu ravnatelja biti na delovnem mestu prisoten tudi v času počitnic. Ugotovili smo, da je delavec sicer delal ...
Samo za aktivne naročnike
16. 11. 2021

Invalidnost delavca in delovni čas

Na vas se obračamo z vprašanjem glede zaposlenega delavca, ki je prejel odločbo ZPIZ po kateri je delavec razvrščen v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in mu je priznana pravica do dela na drugem delovnem mestu z omejitvami: sposoben je za lažja dela izmenoma stoje in sede, s hojo ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2021

Povračilo stroškov prevoza županu

Zanima nas, ali obstaja pri povračilu stroškov županu kakšna razlika, ali župan opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno?
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2021

Upoštevanje delovne dobe glede na razlago 10. člena KPND

Glede na razlago 10. člena KPND, ki je bila objavljena v UL RS št. 172/2021 je zaposleni opozoril na upoštevanje delovne dobe, pridobljene pri delodajalcema Vodovod-kanalizacija in JP Voka snaga d.o.o. – koncesionarjema za izvajanje javne službe, kot delovne dobe v javnem sektorju.Zanima me, kako lahko delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
04. 11. 2021

Samotestiranje zaposlenih

Samotestiranje zaposlenih pri delodajalcu pri pet dnevnem delovniku poteka 2x tedensko v ponedeljek in sredo. Ali je to dovolj? Ali bi se morali samotestirati tudi v petek?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 11. 2021

Zaposlitev kandidata, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, za pomočnika ravnatelja vrtca

Ali lahko na razpisu za nadomeščanje pomočnika ravnatelja zaradi odsotnosti delavca in ne dlje kot do vrnitve delavca izberemo kandidata, ki ima komaj 2 leti naziv mentor (pogoj je 5 let), če se na razpisu ne javi noben kandidat s pogoji za pomočnika ravnatelja?
Samo za aktivne naročnike