Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

10. 1. 2023

Določitev plače poklicnemu podžupanu

Kako se določi plača poklicnemu podžupanu?
10. 1. 2023

Ali lahko podjetje uporabi dokumentacijo, ki jo je kandidat posredoval za prvo prijavo na delovno mesto?

Podjetje je razpisalo razpis za prosto delovno mesto. Prijavilo se je več kandidatov.Izbrali so kandidata, ki je opravil tudi zdravniški pregled, mu določili datum podpisa pogodbe. Kandidat pogodbe ni podpisal.Razpis so ponovili za isto delovno mesto in kandidat se je ponovno prijavil na razpis.Vprašanje je, ali lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 1. 2023

Pravice delavca, v primeru pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Z delavcem bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - 2 uri dnevno. Katere pravice delavcu v tem primeru pripadajo, zlasti povračilo stroškov prehrane, prevoznih stroškov ipd.?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 1. 2023

Obračun povračila stroškov

Zanima me, kakšen je pravi način obračuna povračila potnih stroškov v primeru, ko zaposleni na primarni lokaciji večkrat opravljamo delo na sekundarni lokaciji in ne gre za nadomeščanje zaposlenih...ali je sistem, da se zaposleni registrira na primarni lokaciji in potem pripravi potni nalog do sekundarne lokacije, pravi? Namreč, možnost ...
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2023

Pogodba o zaposlitvi za določen čas in odpravnina

S 15. 6. smo zaposlili delavca za določen čas 12 mesecev zaradi povečanega obsega dela.Ker je sedaj prišlo do upada naročil, smo mu odpovedali pogodbo iz poslovnega razloga.Zanima nas, kako je z odpravnino v primeru odpovedi pogodbe za določen čas manj kot eno leto?
Samo za aktivne naročnike
04. 1. 2023

Trajanje poskusnega dela

Prosimo za pojasnilo, na kateri podlagi v zdravstvu določamo dolžino trajanja poskusnega dela. Ali je to panožna oz. poklicna kolektivna pogodba, ali je ZDR-1?Ali lahko vsem določimo poskusno dobo 3 mesece ne glede na to, v kateri tarifni razred je uvrščeno delavčevo delovno mesto?
Samo za aktivne naročnike
02. 1. 2023

Pravica do izrednega dopusta zaradi zamude pri vrnitvi s počitnic

Delavka je bila na potovanju. Na delovno mesto se bi morala vrniti danes. Letalo je imelo tehnične težave, zato se bo na delovno mesto vrnila jutri, torej dan kasneje. V zakonodaji nisem našla odgovora, da bi delavka lahko koristila za ta dan zamude izredni dopust, ki ga želi uveljavljati. Sklicuje ...
Samo za aktivne naročnike
02. 1. 2023

Določitev plače za kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta

Imeli smo razpis za prosto delovno mesto za DM Kuhar IV. Na delovno mesto se ni prijavil nihče z ustrezno izobrazbo. Prispeli sta dve prošnji. ZDR-1 določa tudi, da če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z ...
Samo za aktivne naročnike
29. 12. 2022

Katera je pravna podlaga za napredovanje zaposlenih v višji plačni razred?

Prosimo za pomoč. Ravnatelj naše šole o napredovanju zaposlenih v višji plačni razred uporablja določbe Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede, saj pravi, da je veljaven. Katera je pravilna pravna podlaga za izvedbo ocenjevanja in napredovanja zaposlenih v plačne razrede?
Samo za aktivne naročnike
29. 12. 2022

Kako poročamo po novem REK-O, če je delavec pri enem delodajalcu zaposlen po dveh pogodbah

Delavec je pri istem delodajalci zaposlen na podlagi dveh pogodb o zaposlitvi, prva je za nedoločen čas za polovični delovni čas, druga je za določen čas za polovični delovni čas. Kako se po 1. 1. 2023 to poroča z REK-O?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike