Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

23. 10. 2023

Arhiviranje kadrovske dokumentacije – potrdila o udeležbi na izobraževanjih

V kolektivni pogodbi imamo glede izobraževanj in usposabljanj opredeljeno sledeče:Izobraževanje za pridobitev nove ravni oziroma vrste/smeri izobrazbe = verificirana oblika izobraževanja, ki poteka po programih, na podlagi katerih delavec pridobi javno priznano izobrazbo, ki se izkazuje z javno listino. Poteka izven delovnega časa in se ne všteva v delovni ...
Samo za aktivne naročnike
23. 10. 2023

Obveznost delavca, da se vsakodnevno evidentira v elektronski evidenci ur

Od 1. 10. 2023 imamo uro za evidentiranje delovnega časa. Po zakonu so se zaposleni dolžni evidentirati. Posamezni delavci (učitelji) tega ne počno oz. se določen dan prijavijo, odjavijo se ne. Kljub opozorilom tega ne popravijo, niti ne prosijo, da jim to administrator uredi ročno. Pri izračunu regresa za prehrano ...
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2023

Pravica do izplačila nadomestila za neizkoriščen dopust

Delavka je podala vlogo za odpoved delovnega razmerja z 31. 12. 2023. Pri nas je zaposlena za nedoločen čas, vendar je do 23. 12. 2023 je na porodniškem dopustu. Glede na to, da ima še nekaj dni dopusta iz leta 2022 in ves dopust za leto 2023, me zanima, ali ...
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2023

Povračilo stroškov zdravniškega pregleda

Kandidatko smo napotili na predhodni zdravniški pregled. Zdravniškega spričevala ni dobila, temveč ji je bil določen datum čez 2 tedna za ponovni odvzem urina. Danes nam je napisala, da ni šla na odvzem in da si išče drugo zaposlitev. Zanima nas, ali obstaja pravna podlaga, da lahko od kandidatke zahtevamo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2023

Pojasnilo glede počitka med zaporednima delovnima dnevoma ter tedenskega počitka

Prosimo vas za pojasnilo glede počitka med zaporednima delovnima dnevoma ter tedenskega počitka, če ima delavec neenakomerno razporejen delovni čas.Predvsem ta del:"minimalno trajanje tedenskega počitka se upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni. To pomeni, da lahko delodajalec odredi delo 12 dni zaporedoma, preden omogoči pravico do ...
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2023

Razlog za zaposlitev za določen čas in pravne podlage

V tem šolskem letu imamo vpisanih toliko otrok za razvojni oddelek, da imamo odprt dodaten razvojni oddelek, za katerega ni rečeno, da ga bomo v naslednjem šolskem letu še potrebovali. Ker moramo dodatno zaposliti vzgojitelja v razvojnem oddelku za določen čas za obdobje do 31. 8. 2023, nas zanima kje ...
Samo za aktivne naročnike
19. 10. 2023

Nadurno delo - ustna in pisna odreditev

Delavec opravlja delo preko polnega delovnega časa, ki pa ni bilo pisno ali ustno odrejeno s strani nadrejenega. Ali ima pravico zahtevati plačilo nadur in za koliko časa v nazaj (ker pravilnik o delovnem času nima urejenega statusa nadur)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 10. 2023

Strošek kosila s poslovno stranko

Zaposlena ima delovni čas od 7.00 do 15.00. V popoldanskem času je imela sestanek s poslovnim partnerjem, kjer sta imela tudi kosilo, ki ga je plačala z gotovino. Strošek kosila se ji bo poravnal pri potnem nalogu. Zanima nas, ali se ji tudi odšteje povračilo malice glede na ...
Samo za aktivne naročnike
17. 10. 2023

Solidarnostni prispevek oz. solidarnostna delovna sobota v javnih zavodih

Zanima nas, kako je s solidarnostnim prispevkom oz. solidarnostno delovno soboto v samostojnem javnem zavodu oz. šoli. Ali velja enako kot za gospodarstvo? Od MVI RS še nismo prejeli nobenih navodil.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 10. 2023

Organiziranost delovnega časa, prihod na delo in odhod z dela

V pravilniku o delovnem času imamo določeno, da pričakujemo, da na račun dveh dodatnih 7 minutnih pavz med delovnikom, delavec pride na delo 7 min prej in se pripravi na delo (preobleče), z delom zaključit točno po 8 urah in ima potem še 7 min, da se preobleče. Ali je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike