Kako postopati v primeru, ko javni uslužbenec nima izpita iz UP?

14. 9. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Prosimo za pomoč oziroma usmeritev v naslednjem konkretnem primeru:

  • javni uslužbenec je bil izbran na javnem natečaju in zaposlen za nedoločen čas;
  • ker ni imel opravljenega strokovnega izpita iz UP, ga je delodajalec napotil na opravljanje le-tega;
  • JU je izpit opravljal že 2x, vendar ni bil uspešen;
  • potekli so že trije meseci od zaposlitve.

Kako mora postopati delodajalec? Razveljavitev pogodbe o zaposlitvi sicer ni v interesu delodajalca.

Stroške izpita je obakrat kril delodajalec. V internih predpisih natančnejših določb ni, vendar nas zanima, ali mora oziroma sme delodajalec kriti vsa opravljanja str. izpita?

Nazaj