Na katero delovno mesto zaposliti vzgojitelja za zgodnjo obravnavo?

19. 9. 2023 | Avtor: dr. Manica Jakič Brezočnik

Vprašanje:

Prosimo za pojasnilo v povezavi z Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč se je preimenoval v vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo. V samem katalogu delovnih mest to delovno mesto ni navedeno.

Zanima nas, pod katero šifro je navedeno delovno mesto, tarifni razred ter plačni razredi pa tudi vrsta izobrazbe.

Nazaj