Vprašanja in odgovori

15. 4. 2020

Poskusno delo in čakanje na delo

Avtor: Tanja Bohl

Delavec je zaposlen od 1. 4. 2020, do 14.4.2020 je bil na čakanju doma.Od katerega dne se mu šteje poskusna doba – od 1. 4. ali od 14. 4., ko je dejansko začel delati, ali ta datum tudi navedemo na dokument za spremljanje poskusnega dela?
Samo za aktivne naročnike
14. 4. 2020

Tolmačenje 26. člena ZIUZEOP

Avtor: Tanja Bohl

Ali je pravilno tolmačenje 26. člena Megakorona zakona, da so delavci, ki ne delajo zaradi višje sile in delavci, ki so na čakanju avtomatično na podlagi te določbe izenačeni glede višine nadomestila (80%), čeprav delodajalec ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje ukrepa v podpoglavju 1.1 in tega ukrepa tudi ne ...
Samo za aktivne naročnike
09. 4. 2020

Izplačilo poslovne uspešnosti in uveljavljanje ugodnosti po ZIUZEOP

Avtor: Tanja Bohl

99. člen ZIUZEOP govori, da delodajalec če uveljavlja ugodnosti, ne sme izplačati v letu 2020 poslovne uspešnosti, nagrad poslovodstvu, ali to velja samo za tiste zaposlene, za katere smo uveljavljali povračila, ali za vse zaposlene?
Samo za aktivne naročnike
09. 4. 2020

Izplačilo kriznega dodatka

Avtor: Tanja Bohl

Ali je izplačilo kriznega dodatka obvezno za zaposlene, ki so opravljali delo v tem času, ali je izplačilo obvezno samo v primeru, če bomo uveljavljali oprostitev plačila davkov in prispevkov?
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2020

Nadomestilo plače, v času čakanja na delo

Avtor: Tanja Bohl

Glede na ugotovitev, da je določba 26. člena ZIUZEOP splošna in ne omejuje kroga delavcev, ki zaradi višje sile ne opravljajo dela, so do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, upravičeni vsi delavci, ki ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2020

Prevzem javnih uslužbencev, zaposlenih v občinskih upravah občin ustanoviteljic

Občine ustanoviteljice skupne občinske uprave so z odlokom določile, da lahko skupna občinska uprava za opravljanje nalog na posameznih delovnih področjih, prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic skupne občinske uprave, pri čemer se njihov delovnopravni položaj, glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne ...
Samo za aktivne naročnike
01. 4. 2020

Delo od doma

Avtor: Tanja Bohl

Naši zaposleni vsi delajo od doma, posredovali pa smo jim dokument »Začasna odreditev na delo izven lokacije podjetja«. Je tako v redu? Ali bi morali ponovno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi?
Samo za aktivne naročnike
31. 3. 2020

Primerno nadomestilo za uporabo sredstev za delo na domu

Avtor: Tanja Bohl

Kot primerno nadomestilo za uporabo sredstev za delo na domu se lahko uporablja 0,50 EUR na dan. Zanima nas, kako se določi to višino, zlasti ker ne najdemo sodne prakse, ki bi potrjevala, da je ta višina res ustrezna?
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2020

Regres za letni dopust v letu 2020

Kako je z regresom za letni dopust 2020? Višina? Izplačilo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 3. 2020

Napredovanja javnih uslužbencev

Zanima nas, kako je z napredovanji za leto 2020, glede na dejstvo, da imamo izredne razmere? Ali mora biti pisanje vročeno delavcu do 31. 3. 2020? Ali je v letu 2020 izplačilo plačnih razredov napredovanja 1. 12. 2020?
Samo za aktivne naročnike