Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

03. 5. 2022

Koriščenje kolektivnega dopusta

Ali lahko delodajalec, ki ima v svojem letnem koledarju določen tudi kolektivni dopust, za katerega zaposleni običajno potrebujejo 15 dni dopusta, na nek način rezervira teh 15 dni? Sicer se zna zgoditi, da delavec prej koristi preveč dopusta in ga nima za kolektivnega. Na to sicer morajo paziti vodje, ampak ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2022

Regres za letni dopust - skrajšan delovni čas

Kolikšen del regresa za letni dopust pripada delavcu, ki je bil zaposlen (na občini) za določen čas 4 mesece s krajšim (polovičnim) delovnim časom?
02. 5. 2022

Koriščenje dopusta v času poskusne dobe

Ali lahko delodajalec zahteva, da novo zaposleni v času poskusne dobe ne more koristiti letnega dopusta / ali da v prvih treh mesecih praviloma ne more koristiti letnega dopusta?
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Razporeditev delavca invalida na drugo delovno mesto

Delavka je z odločbo ZPIZ-a razvrščena v III. kategorijo invalidnosti. Ima sklenjeno PZ za opravljanje del bolničarke. V domu imamo sistemizirano delovno mesto bolničar-invalid in smo tudi sestavili predlog PZ za to delovno mesto. Delavka ne želi skleniti oz. podpisati PZ. Pridobili bomo mnenje ZPIZ-a, in medicine dela, da je ...
Samo za aktivne naročnike
25. 4. 2022

Službena pot in začasna odsotnost zaradi bolezni

Ali lahko delavec, ki je že dalj časa odsoten zaradi bolezni 3 ure na dan, 5 ur na dan hodi v službo. Delodajalec bi delavca napotil na službeno pot v tujino, ki bi trajala predvidoma 5 dni. Ali to lahko stori?
Samo za aktivne naročnike
22. 4. 2022

Varovane kategorije in nočno delo

Kako je s prepovedjo opravljanja nočnega dela?Ali delodajalec lahko brez soglasja odredi nočno delo delavcu (očetu), ki (skupaj s partnerko) neguje otroka, starega do treh let. Mama še koristi porodniški dopust. Imata dva otroka mlajša od treh let?Ali ostaja enako po poteku porodniškega dopusta?
Samo za aktivne naročnike
22. 4. 2022

Obdobje trajanja zaposlitve za določen čas

Ali se mora trajanje zaposlitve za določen čas upoštevati natanko do dneva, ki se razpiše v sporočilu o prostem delovnem mestu? V razpisu za prosto delovno mesto smo objavili, da potrebujemo delavca za določen čas za obdobje treh mesecev. Delavec bo nastopil delo 19. 4. 2022. Ali lahko sklenemo pogodbo ...
Samo za aktivne naročnike
22. 4. 2022

Delovna zmožnost delavca, ki ima omejitve iz III. kategorije invalidnosti

Zaposleno imamo delavko, ki je razvrščena v III. kategorijo invalidnosti. Dela opravlja kot kuharica z omejitvami in zaradi tega pade veliko dela na ostale zaposlene. Delavka je že izpolnila pogoj za upokojitev, vendar se za to ni odločila, ter nadaljuje z delom, delodajalcu pa to povzroča precej velike težave in ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2022

Razporeditev delavca na višje delovno mesto

Delavec ima trenutno sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, za katero se po aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zahteva IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delavec ima zaključeno V. stopnjo izobrazbe.Delavca bi želeli razporediti na ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2022

Upoštevanje delovne dobe za čas prejemanja nadomestila za brezposelnost za izračun dodatka za delovno dobo

Zaposlili smo delavko, ki je v izpisu zavarovanj imela navedeno, da ima:pokojninsko dobo brez dokupa je na dan izpisa: 26 let 5 mesecev 9 dni.realno delovno dobo pa je na isti dan: 25 let 5 mesecev 9 dni.Pri obračunu plače smo ji za dodatek na delovno dobo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike