Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

07. 2. 2022

Možnosti pri zaposlitvi zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu

Na občino ustanoviteljico vrtca smo naslovili prošnjo, da nam odobri možnost zaposlitve kuharice in strokovne delavke zaradi velikega izpada kadra, zaradi okužb, še pred iztekom 30-dnevnega roka bolniških staležev. Kaj mora občina izdati - soglasje k nadomeščanju ali soglasje k sistemizaciji? Ali mora občina te dodatne zaposlitve tudi financirati?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 2. 2022

Višina dodatka za delovno dobo

Koliko mi pripadana dodatka za delovno dobo, glede na to, da bom aprila dopolnila 30let. Trenutno imam 14.50 %, kar znese 107,69 eur. Zanima me, če je ta izračun pravilen. Moja plača znaša 1.075,00 eur bruto ozirom 883.00 eur neto. Zanima me ali je moj dodatek ...
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2022

Podjemna pogodba in nadurno delo

V proizvodnji se srečujemo s pomanjkanjem specifičnega kadra.Zanima nas, če bi lahko obstoječi zaposleni delali dodatne ure prek npr. podjeme pogodbe?
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2022

Izplačilo sorazmernega deleža regresa za delavko, ki se bo upokojila

Javna uslužbenka je podala odpoved delovnega razmerja iz razloga upokojitve, in sicer s 7. 3. 2022. Uslužbenki pripada tudi sorazmerni del letnega dopusta za leto 2022 in na tej podlagi tudi sorazmerni del regresa za letni dopust. Višina regresa za letni dopust za leto 2022 za javne uslužbence še ni ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2022

Zaposlitev za krajši delovni čas zaradi invalidnosti

V vrtcu imamo za 8 ur (nedoločen čas) zaposleno vzgojiteljico predšolskih otrok. Z odločbo ZPIZ so jo razvrstili v III. kategorijo invalidnosti in se ji prizna pravica do dela na delu, na katerem dela, s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure dnevno, 20 ur tedensko. Kontrolni pregled bo po ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2022

Odškodninska odgovornost delavca - huda malomarnost

Delodajalec bo izdal delavcu sklep o povračilu škode (vse predpostavke so izpolnjene, dokazane...) zaradi odškodninske odgovornosti delavca (huda malomarnost).Zanima me oblika (vsebina) sklepa, ali se mu lahko "trga" od plače ali mora delavec sam plačati?
Samo za aktivne naročnike
24. 1. 2022

Uporaba zasebnega telefona v službene namene in povračilo stroška

Organizacijske vodje vrtca uporabljajo svoj mobilni telefon in svojo naročnino za organizacijo dela in obveščanje ostalih zaposlenih.Vprašanje je, ali se jim lahko pri plači doda dodatek za uporabo lastnih sredstev oz. ali je to že vključeno v položajni dodatek, ki ga prejmejo na podlagi Odredbe o kriterijih za določitev ...
Samo za aktivne naročnike
24. 1. 2022

Dodatni dnevi dopusta za zaposlene, ki prejemajo položajni dodatek

Ali delavcu pripada dodaten letni dopust, če mu je določen položajni dodatek? Po 3. točki 47. člena KPVIZ pripada delavcu za vodenje enote vrtca – 4 dni dopusta (npr. vzgojiteljica v zunanji enoti). Nikjer pa ni navedeno, da bi dodatni dnevi dopusta po KPVIZ pripadali delavcu na delovnem mestu OPZHR, ker ...
Samo za aktivne naročnike
24. 1. 2022

Obvestilo neizbranim kandidatom

Občina je ustanovitelj Javnega komunalnega podjetjaV podjetju so pred kratkim imeli objavljen razpis za prosto delovno mesto direktorja. V skladu z odlokom, aktom o ustanovitvi in statutom podjetja direktorja s sklepom imenuje nadzorni svet. Nadzorni svet mora o imenovanju direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljice-občine oziroma občinskega sveta občine. Zanima nas ...
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2022

Prenos letnega dopusta porodnici

Imamo dilemo, pri letnem dopustu.Delavka ima še 6 dni dopusta iz leta 2021. Načeloma lahko te dni izkoristi do 30. 6. 2022 oz. 31. 12. 2022 zaradi porodniške v letu 2021.Aprila pa bo ponovno nastopila porodniško, od februarja pa naj bi nastopila še bolniško.Kako je sedaj z ...
Samo za aktivne naročnike