Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

22. 2. 2022

Objava seznama zaposlenih in ocen delovne uspešnosti

Kako je z objavo seznama zaposlenih o prejemu redne delovne uspešnosti. Ali je potrebno rezultate objaviti na oglasni deski, je objava potrebna v vseh organizacijskih enotah oziroma bi bilo dovolj, da se objavi na oglasni deski uprave? Ali je potrebno objavljati na oglasnih deskah, v kolikor je zaposlenim omogočen vpogled ...
Samo za aktivne naročnike
21. 2. 2022

Izplačilo delovne uspešnosti zaposlenemu

Zaposlenemu bi želeli izplačati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, saj je imel v okviru svojih rednih delovnih nalog v januarju povečan obseg dela zaradi priprave javnega razpisa. Ali je v tem primeru izplačilo delovne uspešnosti možno in zanima nas tudi, kolikokrat na leto je tovrstno izplačilo za istega ...
Samo za aktivne naročnike
21. 2. 2022

Delavec invalid in pogoji za upokojitev

Zaposleni je invalid III. kategorije (delo za 4 ure dnevno, omejitve) in s 1. 4. 2022 izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev (40 let delovne dobe, 60 let starosti). Ali imamo pravno podlago, da delavcu prekinemo delovno razmerje, ko izpolni pogoje za upokojitev, kljub temu, da se ne želi upokojiti. Smo ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2022

Obdobni zdravniški pregled in zdravstvena dokumentacija delavca

Zaposlenega smo poslali na obdobni pregled, vendar zaposleni naj ne bi pravočasno poskrbel zdravniško dokumentacijo. Po njegovih navedbah naj bi njegov osebni zdravnik zamudil oziroma pozabil. Medicina dela je o manjkajočih in želenih dokumentih našega zaposlenega po opravljenem pregledu še pisno obvestila. Delodajalec ni prejel ničesar razen fakture zato smo ...
Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2022

Dodatni dnevi dopusta delavca invalida

Koliko dodatnih dni dopusta pripada delavcu, ki spada v katero od spodnjih kategorij? I kategorija, II katerorija, III katergorija telesna okvara do 60%, telesna okvara najmanj 60%.Ali lahko pripada več kot eni kategoriji naenkrat? Ali se dnevi dopusta v tem primeru med seboj seštevajo ali pripada sodelavcu potem večje ...
Samo za aktivne naročnike
14. 2. 2022

Solidarnostna pomoč ob smrti zakonca

Ali pripada javnemu uslužbencu v zdravstvu solidarnostna pomoč ob smrti zakonca? Uvrščen je v 26 PR in ni član sindikata.
Samo za aktivne naročnike
14. 2. 2022

Refundacija ur za prostovoljne gasilce

Kako je z refundacijo ur za prostovoljne gasilce, v primeru udeležbe na intervenciji požara v delovnem času ali da se oseba udeleži kakšnega izobraževanja - tečaja za gasilce?Naše podjetje zavezuje trgovinska kolektivna pogodba.
Samo za aktivne naročnike
14. 2. 2022

Izredno napredovanje javnega uslužbenca

Delavci pogosto sprašujejo po izrednem napredovanju v plačne razrede. Npr. zaposleni na delovnem mestu kuhar IV je do sedaj že napredoval 2x po 2 plačna razreda (obakrat tri odlične cene). V letošnjem letu bo zopet napredoval za 2 plačna razreda (v kolikor bo prejel še tretjo oceno odlično). Ali je ...
Samo za aktivne naročnike
11. 2. 2022

Hramba dokumentacije kandidatov za zaposlitev

Kakšne možnosti ima podjetje in kaj mora narediti z osebnimi podatki sodelavca, če podjetje sklene pogodbo z bodočim zaposlenim, zaposleni pa 14 dni prej pokliče in reče, da si je premislil:ali mora dati taka oseba odpoved?se naredi sporazum o prenehanju pogodbe?ali se pogodba razveljavi?Kakšne so torej ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 2. 2022

Nadurno delo zaradi uvajanja na delo

Imeli bi vprašanje glede nadurnega dela. V januarju je sodelavka imela 30 nadur zaradi narave dela - uvajanje v delo. Ravnateljica bo podpisala sklep o povečanem obsegu in izplačilu nadurnega dela 30 ur, sodelavka pa bo podpisala izjavo, da se soglaša z povečanim nadurnim delom 30 ur.Ali se lahko v ...
Samo za aktivne naročnike