Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

22. 10. 2020

Preverjanje izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v višji plačni razred

Na kateri dan se preverja izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v višji plačni razred, torej na kateri dan mora zaposleni izpolnjevati pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali na dan 31. 3. ali 1. 4. v letu, ko naj bi javni uslužbenec napredoval?
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Osnova za nadomestilo plače zaposlenemu, ki prejema doplačilo do minimalne plače

Kaj je osnova za nadomestilo plače zaposlenemu, ki prejema doplačilo do minimalne plače, torej je njegova osnovna plača nižja od zneska minimalne plače?
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2020

Napoteni delavci in obračun plače v primeru čakanja na delo

Delamo osebne dohodke - kar zelo veliko. Delavce zaposlimo na podlagi 002 - sepravi jih podjetje napoti na delo v tujino. Osebni dohodek obračunamo poslovenski in nemški zakonodaji (če dela v Nemčiji) brez dnevnic ipd, sepravi obračunamo prispevke od slovenske plače dohodnino pa od plače, katerobi zaposleni prejel ...
Samo za aktivne naročnike
13. 10. 2020

Odpravnina - določen čas ali poslovni razlog

Delavec ima sklenjeno pogodbo za določen čas (manj kot eno leto). Delodajalec mu bo pred iztekom časa za katerega je bila sklenjena pogodba dal odpoved iz poslovnih razlogov (zaprtje skladišča).Ali je delavec upravičen do odpravnine? Po katerih pravilih?
29. 9. 2020

Navodila za delo na domu

Delavec načelno dela doma sam, ali mora delodajalec imeti spisana navodila za takšen primer?
Samo za aktivne naročnike
29. 9. 2020

Delo na domu in nezgode pri delu

Ali obstaja kakšna praksa (sodna) glede delovnih nezgod, ki se pripetijo doma, kako je s priznavanjem le teh?
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2020

Ovrednotenje stalne pripravljenosti

Kako ovrednotiti stalno pripravljenost? KPJS v 46. členu določa 20 %, KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v 87. členu pa 30 %. Na spletni strani MJU navaja 20 % oz. 50 %. Smo dom starejših, kateri odstotek je pravilen?
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2020

Delo sindikalnega zaupnika

Kako moramo organizirati opravljanja dela sindikalnega zaupnika v času službenih obveznosti oz. v času svojega dela v oddelku? Sindikalna zaupnica je zaposlena na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja.
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti - poraba sredstev

Ali smo pri določitvi skupnega obsega sredstev vezani na 2 % ali lahko določimo nižji odstotek in ali moramo nato vsa sredstva nujno v celoti porabiti? Kaj se zgodi v primeru, da se v ocenjevanju izkaže, da ocene niso dovolj visoke, da bi se sredstva porabila?
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2020

Izplačilo redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova prodaje

Ali se lahko od 1. 7. 2020 istočasno izplačujeta redna DU in DU iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu? In izplačilo obeh uspešnosti skupaj ne smeta preseči 20 % osnovne plače javnega delavca?
Samo za aktivne naročnike