Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

14. 3. 2022

Napredovanje v plačne razrede

Delavka je bila pri nas zaposlena do 28. 2. 2022, nato se je zaposlila pri drugem delodajalcu brez prekinitve. V našem zavodu je pridobila tri ocene odlično in sicer za leto 2018, 2019 in 2021 (za leto 2020 je bila neocenjena). Sedaj se nam postavlja vprašanje, ali mi izdamo sklep ...
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2022

Ocenjevanje javnega uslužbenca, ki dela manj kot 6 mesecev

Ali ocenjujemo delavce, ki so odsotni zaradi porodniškega dopusta ali daljšega bolniškega staleža? Ali ocenjujemo zaposlene, ki smo jih zaposlili v drugi polovici leta, torej so pri nas zaposleni manj kot 6 mesecev, prinesejo pa delno oceno prejšnjega delodajalca?
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2022

Smiselnost ocenjevanja javnega uslužbenca, ki je že napredoval za največ možnih razredov

Od zaposlenih prejmemo veliko vprašanj o smiselnosti ocenjevanja javnih uslužbencev, ki so že napredovali za 10 plačni razredov in možnosti za napredovanje v višji plačni razred nimajo več. Kako ravnati?
Samo za aktivne naročnike
10. 3. 2022

Letno ocenjevanje javnega uslužbenca

Javni uslužbenec je v letu 2021 od 1. 1. do 15. 9. delal v državnem organu kot Inšpektor III (TR: VII/1). Potem pa se je s 16. 9. 2021 zaposlil pri nas, in sicer prav tako na delovno mesto Inšpektor III (TR: VII/1).Prejšnji delodajalec mu je že ...
Samo za aktivne naročnike
09. 3. 2022

Pogodba o zaposlitvi za določen čas za čas nadomeščanja delavca

Ali je potrebno pri navedbi razloga za sklenitev pogodbe za določen čas, v primeru nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu ali na daljši bolniški, navesti tudi točno ime in priimek delavke ali je z vidika varstva osebnih podatkov to sporno?
04. 3. 2022

Delo javnega uslužbenca na praznik

Kako se javnemu uslužbencu obračunajo delovne ure, če je delal 8. februarja 2022 celih 10 ur?
Samo za aktivne naročnike
04. 3. 2022

Delo upokojenca in povračilo stroškov

Ali se lahko upokojencu, ki dela po pogodbi o začasnem delu dodatno obračunata prevoz in prehrana, ali je to potrebno vključiti v urno postavko?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 3. 2022

Pravica do dodatnih dni dopusta

Četrta alineja 4. točke prvega odstavka 47. člena KPVIZ določa, da se letni dopust poveča za 5 dni delavcem, ki varujejo in negujejo težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo.Zajete so tudi polnoletne osebe.S strani zaposlene smo prejeli odločbo ZRSŠ o usmeritvi, kjer je zapisano ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 3. 2022

Razporeditev delavca pri dveh delodajalcih - letni dopust, izplačilo regresa

Smo javni zavod, in sicer vrtec (v nadaljevanju: vrtec 1). Trenutno je delavec pri nas zaposlen za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 20/teden. Dela vsak dan od ponedeljka do petka po 4 ure/dan. V pogodbi o zaposlitvi urnik ni natančno določen, ker je delovni čas enakomerno razporejen ...
Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2022

Delavki s III. kategorijo invalidnosti ne moremo zagotoviti delovnega mesta

Iz ZPIZ-a smo prejeli odločbo za našo delavko, ki dela na delovnem mestu čistilke. Delavka je že dalj časa na bolniški zaradi poškodbe izven dela. V odločbi navajajo, da se delavko razvrsti v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic poškodbe zunaj dela in se ji prizna pravica do premestitve na drugo ...
Samo za aktivne naročnike