Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

13. 7. 2023

Povračilo stroškov za večkratni prihod na delo

Zanima nas, ali delavec dobi povrnjene potne stroške, če se mora popoldan še enkrat vrniti na delo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 7. 2023

Dnevnica za službeno potovanje v tujini - javni sektor

Koliko znaša dnevnica za službeno potovanje v tujini - javni sektor?
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2023

Ali lahko objavimo razpis za dve delovni mesti, nato pa izberemo delavca samo za eno od razpisanih delovnih mest?

Zaradi odpovedi zaposlenega bomo v našem javnem zavodu iskali novega delavca. Potrebujemo enega delavca. Sistemizirani imamo dve zelo podobni delovni mesti, razlike so predvsem v pogojih (stopnja izobrazbe) in plačilnem razredu. Ali je mogoče, da objavimo razpis za obe delovni mesti, nato pa izberemo delavca samo za eno od razpisanih ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2023

Koliko dni dopusta pripada krvodajalcu po kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje?

Po 51. členu kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje imajo prostovoljni krvodajalci pravico do dveh zaporednih prostih delovnih dni vsakokrat, ko dajo kri.Prosti dnevi se jim računajo, kot da so na delu.Ali to pomeni, da ima zaposleni pravico biti doma dva zaporedna delovna dneva, tudi ko je vmes ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 7. 2023

Obveznost objave prostega delovnega mesta

Imamo delavko, ki je zaposlena od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnega delavca. Pred zaposlitvijo smo delovno mesto objavili. Delavka je takrat imela vse pogoje za zasedbo delovnega mesta.S 1. 9. 2023 jo bomo zaposlili na istem delovnem mestu za določen čas ...
Samo za aktivne naročnike
07. 7. 2023

Občasno delo od doma zaradi lažjega usklajevanja osebnega in profesionalnega življenja

V našem podjetju od konca epidemije dalje ponujamo možnost občasnega dela od doma, zaradi lažje uskladitve osebnega in profesionalnega življenja. Prosila bi vas za povratno informacijo, ali je naslednji stavek, kot sestavni del pogodbe o zaposlitvi pod rubriko "Kraj opravljanja dela" zadosten, da pokrije tudi delo od doma/na daljavo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 7. 2023

Starejši delavec, izmensko delo, nadurno delo, sprememba delovnega časa

Starejši delavec ima pogodbo za troizmensko delo (6-14, 14-22, 22-6) oz. za delo v eni, dveh ali treh izmenah. Ni dal soglasja za nadurno delo, niti za nočno delo. Pojavila se je potreba po samo enoizmenskem delu na enakem delovnem mestu. Med vodjem in delavcem je bilo dogovorjeno, da bi ...
Samo za aktivne naročnike
06. 7. 2023

Ali je treba za prenos lanskega dopusta oz. koriščenje tega po 30.6. sprejeti kakšen sklep in kakšni so pogoji za to?

Ali je treba za prenos lanskega dopusta oz. koriščenje tega po 30.6. sprejeti kakšen sklep in kakšni so pogoji za to?Imamo dva primera:primer: Zaposleni v javnem zavodu je nameraval izrabiti preostale dni lanskega dopusta konec junija, vendar mu je bilo potovanje iz tretjih razlogov prestavljeno na julij ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 7. 2023

Povračila stroškov v zvezi z delom po novem

Delavcem plačujemo 80 % najcenejšega javnega prevoza, bi pa zaradi te nove mesečne vozovnice, želeli priti naproti zaposlenim in seveda moramo pogledati branžno KP (Kovinska industrija), ki v tarifnem delu navaja sledeče: 3. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM Delodajalec povrne stroške prehrane med delom, kilometrino, stroške na službenem potovanju v ...
Samo za aktivne naročnike
04. 7. 2023

Ali lahko poskusno dobo podaljšamo, kljub drugačni navedbi aktu o sistemizaciji?

V splošnem aktu imamo navedeno, da je za delovna mesta v V. tarifnem razredu 3 mesece poskusne dobe. Za eno od delovnih mest v V. traifnem razredu je zahteva vodje, da poskusna doba ne sme biti krajša od 6 mesecev, ker ne more dovolj spoznati delavca v 3eh mesecih. Ali ...
Samo za aktivne naročnike