Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

13. 2. 2024

Objava prostega delovnega mesta ravnatelja na oglasni deski vrtca

V našem zavodu zaposlene o razpisanem delovnem mestu obvestimo na način, da izobesimo obvestilo o prostem delovnem mestu na oglasni deski za zaposlene v posamezni enoti, prav tako obvestilo pošljemo vsem zaposlenim na službeni elektronski naslov. Ali lahko tako ravnamo tudi v primeru razpisanega delovnega mesta ravnatelja vrtca?
Samo za aktivne naročnike
13. 2. 2024

Izobraževanje vzgojiteljev v popoldanskem času, nadurno delo

Vzgojitelji se udeležujejo različnih izobraževanj (obveznost delodajalca zagotoviti pravico do stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja). Izobraževanja potekajo v popoldanskem času. Zanima nas ali gre v tem primeru za delo preko polnega delovnega časa oz. nadurno delo, za katero so zaposleni upravičeni do izplačila?
Samo za aktivne naročnike
12. 2. 2024

Javna objava točk pri določitvi redne delovne uspešnosti

Ali lahko točke nadpovprečnih rezultatov kot redna delovna uspešnost/RDU ne objavimo poimensko po zaposlenih za vse skupaj na seznamu in nato javno objavimo v spletni zbornici? Menimo, da ni potrebno, da vsak zaposleni za vsakega drugega vidi točke nadpovprečnih rezultatov, ker tak način ne spodbuja dobre klime na šoli ...
Samo za aktivne naročnike
12. 2. 2024

Upoštevanje delovne dobe pri odmeri letnega dopusta

Zanima nas, ali se pri odmeri letnega dopusta za leto 2024 upošteva delovna doba na dan 31. 12. 2023 ali 31. 12. 2024? Gre za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 2. 2024

Videonadzor dvigala v šoli

Ali lahko vzpostavimo videonadzor v dvigalu srednje šole? Imamo situacijo, da se to velikokrat okvari, serviser meni, da pride do namenskih poškodb tipk.
Samo za aktivne naročnike
05. 2. 2024

Dijaško delo - višina plačila in zakonska osnova

Prosimo vas za informacijo o pravni podlagi za izplačilo mesečne nagrade za obvezno opravljanje prakse za dijake. Ta znaša trenutno 86 EUR, kot smo zasledili. Gre za občino.
Samo za aktivne naročnike
05. 2. 2024

Izračun sorazmernega dela regresa za polovico meseca

Zaposleni je umrl 14. 1. 2024. Ali mu pripada 1/12 regresa za mesec januar 2024?
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2024

Večkratno izplačilo jubiljene nagrade za isti jubilej

Zaposleni se je pri nas zaposlil na dan 4. 11. 2013, od nas sedaj zahteva, da se mu izplača jubilejna nagrada za obdobje 10 let. Zaposleni ima na dan 10. 1. 2024, 31 let delovne dobe, od tega 10 let v našem podjetju. Prav tako pa je zaposleni bil tudi ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2024

Hramba podpisanih dokumentov v osebni mapi delavca

V podjetju nastane kadrovski dokument, ki ga odgovorna oseba podpiše elektronsko. Isti dokument mora podpisati zaposleni, ki ga bo podpisal ročno.To pomeni, da zaposleni natisne elektronsko podpisani dokument in ga nato podpiše ročno.Razumemo, da ima elektronsko podpisan dokument veljavo, ko je shranjen v elektronski obliki.Zanima nas, kakšen ...
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2024

Letni dopust zdravnikov

Zanima nas glede letnega dopusta za zdravnike. V naši KPDZSV je določeno, da je najdaljši LD 45 oz. 55 dni, KP za zdravnike pa tega ne določa. Je zgornji limit določen še v kakšnem zakonu za javni sektor? Ali pri zdravnikih ni zgornjega limita?
Samo za aktivne naročnike