Vprašanja in odgovori

09. 11. 2020

Pooblastila na podlagi 34. člena ZJU

Župan je direktorja pooblastil za vodjo kadrovskega poslovanja na podlagi 34. člena ZJU. Pooblastilo vsebinsko ni omejeno. Ali na podlagi tega pooblastila direktor lahko podpisuje sklepe o odreditvi dela na domu v izrednih razmerah, o odreditvi čakanja na delo doma ter o ugotovitvi upravičene odsotnosti zaradi višje sile zaradi varstva ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2020

Zaposlitev za določen čas

V občinski upravi bi zaposlili strokovno tehničnega delavca - komunalni delavec II.Zaposlitev bi bila za določen čas, za čas 3 mesecev, zaradi povečanega obsega dela, gre za pometanje, grabljenje vej, čiščenje javnih površin zaradi snega ipd. Zaposlitev za nedoločen čas trenutno ni predvidena.Delovno mesto trenutno ni sistemizirano, zato je ...
Samo za aktivne naročnike
05. 11. 2020

Študentsko delo in delo od doma

Avtor: Tanja Bohl

Kakšno je mnenje stroke glede opravljanje študentskega dela v podjetju na način, da se delo opravlja od doma?
Samo za aktivne naročnike
03. 11. 2020

Upravičenost do uveljavljanja povračila izplačanih nadomestil plače delavca

Avtor: Tanja Bohl

Ali so tudi banke upravičene in lahko uveljavljajo povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva (odsotnosti delavcev z dela zaradi obveznosti zagotavljanja varstva otrok v primerih nemožnosti varstva otrok v vrtcih oz. šolah).
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2020

Neupoštevanje ukrepov s strani delavca

Avtor: Tanja Bohl

Če delavec ne upošteva covid ukrepov, ki jih je izdalo podjetje dobi kazen tako delavec kot podjetje? Glede na situacijo sprašujem o covid ukrepih - predvsem glede nošenja mask v zaprtih prostorih kjer ni možno zagotoviti razdaljo, ter o kazni, ki jo lahko izda zdravstveni inšpektorat, ko pride na pregled upoštevanja ...
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2020

Odsotnosti delavcev z dela zaradi obveznosti zagotavljanja varstva otrok v primerih nemožnosti varstva otrok v vrtcih oz. šolah

Ali bo staršem osnovnošolcev, ki bodo ta teden imeli še počitnice, pripadalo kakšno nadomestilo za varstvo otroka? V kakšni višini? In kako bodo to lahko upravičili? Jih mora napotiti delodajalec? Katere so še ostale možnosti (delodajalec jim odredi delo od domu (100 % plača); odredi jim čakanje na domu (80 % plača ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 11. 2020

Varstvo otrok in delo od doma

Primer: starši imajo 2 otroka, en je še v vrtcu, drugi v OŠ. Mati, ki bi varovala otroka, ker sta vrtec in šola zaprta, dela v občinski upravi. Ima možnost dela od doma, nima pa te možnosti oče. Ali lahko mati, ki bo varovala otroka, zavrne delo od doma in ...
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2020

Čakanje na delo na podlagi razglašene epidemije

Smo javni sektor, socialno vzgojni zavod. Delavka je zaprosila za čakanje na delo doma na podlagi razglašene epidemije, ker je kronična bolnica in naj bi spadala v rizično skupino. Dela od doma zaradi narave dela njenega delovnega mesta ne moremo odrediti, poleg tega pa se bojimo, da ne bomo mogli ...
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2020

Karantena in višina nadomestila

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko delavcu, ki bo v karanteni namesto 80 % nadomestila damo kar 100 % nadomestila? Od države pa bi nazaj dobili 80 %.
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2020

Izjava delodajalca iz 61. člena PKP5

Avtor: Tanja Bohl

V PKP5 je v drugem odstavku 61. člena navedena tudi izjava delodajalca. Kaj mora biti vsebina te izjave?Ali je ta izjava oz. oddaja zahtevka iz tega naslova kaj povezana z določilom, glede zaključka poslovnega leta s prihodki nižjimi za 20 %?
Samo za aktivne naročnike