Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

04. 8. 2022

Dodatek za delovno dobo študentu (javni sektor)

Katero študentsko delo se upošteva pri določitvi dodatka na delovno dobo pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, ali vse tisto, ki je bilo narejeno pred sprejemom Zakona za urejanje položaja študentov (v nadaljevanju: ZUPŠ-1), ali tisto po veljavnosti ZUPŠ-1? Nastane namreč problem, ko se npr. 1. 8. 2022 želi zaposliti študent ...
Samo za aktivne naročnike
02. 8. 2022

Sprememba delavčevega priimka in bivališča

Objavili ste odgovor glede spremembe pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delavčevega priimka in naslova bivališča. Je potrebno aneks k pogodbi izdati tudi v primeru, da je imel zaposleni najprej stalno prebivališče in se je nato preselil na začasnega? Ali ko je zamenjal začasni naslov, stalni pa je ostal enak kot ...
Samo za aktivne naročnike
02. 8. 2022

Delavec invalid - delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Zanima nas ali lahko zaposleni, ki ima priznano II. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni s polnim delovnim časom (drugih omejitev nima, ima prilagoditev del. mesta z ustreznimi tehničnimi pripomočki) opravlja delo v neenakomerno razporejenem delovnem času?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 8. 2022

Kdo je lahko vodja enote vrtca?

Ali lahko ravnatelj imenuje za vodjo enote vrtca vzgojiteljico predšolskih otrok – pomočnico vzgojiteljice?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 8. 2022

Napotitev v tujino in plačilo letalske karte

Zaposleni v javnem sektorju je bil napoten na službeno pot v tujino. Račun za letalsko karto v obe smeri je prejela in plačala občina.Naknadno je zaposleni izrazil željo, da bi strošek letalske karte v eno smer poravnal sam (uporaba v zasebne namene).Račun za polovico letalske karte bomo izstavili ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2022

Sprememba obsega zaposlitve zaradi želje delavca za delo pri drugem delodajalcu

Učiteljica je zaposlena za nedoločen čas s polni delovni čas. Za daljše obdobje želi mirovanje pogodbe o zaposlitvi v obsegu 50 %. Razlog za mirovanje: 50 % je poučevala pri drugem delodajalcu. Z delavko bi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom od polnega.Ali je zakonito ...
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2022

Odsotnost delavca, ki je kot prostovoljni gasilec sodeloval pri gašenju požarov

Delavec je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu in je kot prostovoljni gasilec sodeloval pri gašenju požarov na Krasu.Prosimo za naslednja pojasnila:a) Kako se mu šteje pri delodajalcu ta odsotnost, saj bi sicer moral na ta dan opravljati delo v službi?b) Delavec ima delavnik od ponedeljka do petka ...
Samo za aktivne naročnike
26. 7. 2022

Odsotnost delavca - nejavljanje odsotnosti, kršitev pogodbe, vročitev odpovedi

Delavca smo zaposlili z 11. 4. Odsoten je bil že 15. 4., pri čemer odsotnosti ni javil, kljub našim pozivom (sms).Preko sms-a je kadrovski službi sporočil odsotnost šele 21. 4. – torej, ko se je že vrnil v službo.Sedaj je ponovno odsoten že od 13. 5. po lastnih navedbah ...
Samo za aktivne naročnike
25. 7. 2022

Odsotnost delavca - nejavljanje, izredna odpoved

Zaposleni je bil 6. 7. in 7. 7. na bolniškem staležu, kar je sporočil delodajalcu. Nato ga 8. 7. in 11. 7. še vedno ni bilo v službo, delodajalcu pa ni sporočil odsotnosti. Delavcu izteče pogodba za določen čas 31. 7. 2022. Delavec je tudi pogosto zamujal zjutraj v službo ...
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2022

Stroški prevoza po novi uredbi

V internem aktu smo določili, da se stroški za prevoz na delo in z dela povrnejo v višini kilometrine – »Zaposlenemu se za prevoz na delo in iz dela obračuna kilometrina v višini 0,18 EUR/km za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer ...
Samo za aktivne naročnike