Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

04. 3. 2021

Letni ali razvojni pogovori

Ali so letni pogovori obvezni ali zadostuje samoevalvacija delavca za letno oceno?Do letos smo imeli vedno redne letne pogovore. Letos letnih pogovorov ne bo, merilo za ocenjevanje bo le samoevalvacijski list, ki ga izpolni delavec.
Samo za aktivne naročnike
03. 3. 2021

Odločitev Ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvajanje 21. in 22. člena PKP7

S katerim dnem je Ustavno sodišče zadržalo učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, izdanih na podlagi izpodbijanih določb ZDR?Ali to pomeni, da se pri že vročenih odpovedih zadrži potek odpovednega roka z dnem 19.02.2021? Odpovedni rok jim je tako začel teči naslednji dan po vročitvi in ...
Samo za aktivne naročnike
26. 2. 2021

Sprememba delodajalca

Na podlagi pravnega posla bo prišlo do spremembe delodajalca v skladu z 75. členom ZDR-1.Ker vse pravice in obveznosti po pogodbi o zaposlitvi v trenutku prehoda preidejo z delodajalca prenosnika na delodajalca prevzemnika, je morebitna nova pogodba o zaposlitvi, ki jo delavec ob prenosu sklene z delodajalcem prevzemnikom v ...
Samo za aktivne naročnike
19. 2. 2021

Skrajšan delovni čas in čakanje na delo

Trenutna situacija nam v podjetju ne dopušča, da bi naši zaposleni lahko svoje delo opravljali v polnem obsegu. Trenutno so odrejeni na čakanju na delo, a bi z naslednjim tednom del zaposlenih pozvali na delo, ko bi delo opravljali s skrajšanim delovnim časom.Zaradi poplave informacij in dezinformacij se na ...
Samo za aktivne naročnike
18. 2. 2021

Sklep o nadomestilu za uporabo lastnih sredstev

Ali je v naslednjih dveh primerih potrebno uslužbencu izdati vsak mesec kakršenkoli sklep in določiti konkretno mesečno višino prejemka, oziroma ali se v tem primeru izvede le ustrezen obračun pri plači: pri obračunu nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu (po 70. členu ZDR-1), pri čemer je bila ...
Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2021

Izvajanje usposabljanj iz VZD in VPP v luči odlokov sprejetih s strani vlade RS

Ali za nas kot podjetje, ki se ukvarja s storitvami varnosti in zdravja pri delu ter varstvom pred požarom v luči odlokov sprejetih s strani vlade RS, veljajo kakšne omejitve glede zbiranja oseb in obveznega tedenskega testiranja s hitrimi testi? Predvsem me to zanima glede izvajanja usposabljanj iz VZD in ...
Samo za aktivne naročnike
09. 2. 2021

Kriteriji in merila za ocenjevanje direktorja občinske uprave

Po kakšnih kriterijih in merilih se oceni redna delovna uspešnost direktorja občinske uprave? Ali zgolj s točkovanjem po kriterijih, kot za vse ostale javne uslužbence (max. 5 točk) ali je potrebno upoštevati (tudi) Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi in s tem merila, ki so ...
Samo za aktivne naročnike
05. 2. 2021

Koriščenje višje sile

Glede na to, da so vrtci ter šole za otroke v prvi triadi odprte, razumem, da staršem za te otroke ne pripada odsotnost z dela zaradi višje sile (staršem, ki majo otroke v četrtek in pete razredu, odsotnost zaradi višje sile še vedno pripada). Pojavilo se je pa vprašanje, kaj ...
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2021

Letno ocenjevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju

Ali se ocenjuje tudi javne uslužbence, ki niso več zaposleni pri sedanjem delodajalcu, so pa bili večji del leta 2020, in sicer več kot 6 mesecev?
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2021

Pojasnilo 9. odstavka 59. člena ZZUOOP

Prosimo za konkretno pojasnilo 9. odstavka 59. člena ZZUOOP: Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek ...
Samo za aktivne naročnike