Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

14. 11. 2023

Vodenje evidence delovnega časa poslovodni osebi

Imamo zaposlene, ki imajo sklenjeno IP za delovna mesta, v katerih se uvodoma ugotavlja, da so sklenjene v skladu s 74. členom ZDR-1.Naknadno so bili vpisani kot zastopniki družbe (direktorji) v poslovni register. Kako je z njihovim vodenjem / registriranjem prihodov, odhodov, odmorov, od 20. 11. 2023 naprej?Doslej so ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Odredba o nadurnem delu za vnaprej določeno obdobje

V podjetju izvajamo zimsko službo, zato v zimski sezoni opravljajo nadure, ki jih je težko v naprej predvidevati. V skladu z 143. členom ZDR je potrebno nadurno delo pisno odrediti. Zanima nas ali lahko izdamo sklep o nadurnem delu za posameznega zaposlenega za celotno sezono in sicer od 15.11 ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Evidentiranje malice delavcev na delovnem mestu

Zanima nas, kako evidentirati malico delavcev, ki malicajo na delovnem mestu. Absolutno se nam ne zdi ok rešitev pošiljanje delavcev, da se evidentirajo in potem odjavijo od malice. Ali bi bilo dovolj v tem primeru v Pravilniku o delovnem času, opredeliti, da ima delavec pravico do odmora?
Samo za aktivne naročnike
09. 11. 2023

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in odpovedni rok

Delavec je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. V odpovedi navaja prekinitev delovnega razmerja z dne 2. 1. 2024 (kar je skladno z odpovednim rokom 60 dni). Interes delodajalca je, da bi se POZ prekinila 31. 12. 2023. Ali ima delodajalec kakšne možnosti, da doseže prekinitev POZ z ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2023

Deljenje posnetkov z novoletne zabave za zaposlene

Na lanski novoletni zabavi, ki je potekala znotraj podjetja je prišlo do snemanja in objave posnetkov na družabnih omrežjih. Letos bi želeli to preprečiti. Kako lahko so storimo? Soglasje, pravilnik?
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2023

Pravica do izrednega dopusta zaradi neodložljivih opravkov

Prosimo za vašo strokovno pomoč pri razrešitvi naslednjega primera:Delavec je zaprosil za izredni dopust zaradi neodložljivih opravkov (zapuščinska obravnava). Omenil je, da si je prebral 29. člen iz Kolektivne pogodbe (menimo, da je mišljeno Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti), ki govori, da ima delavec zaradi neodložljivih opravkov pravico do ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 11. 2023

Nova pogodba o zaposlitvi in napredovalno obdobje

Že zaposlena javna uslužbenka, razporejena na delovnem mestu v V. TR, je napredovala v višji plačni razred z dnem 1. 4. 2021. Z dnem 1. 6. 2022 je sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za zasedbo novega delovnega mesta v V. TR in bila ob sklenitvi uvrščena v V. plačni razred ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 10. 2023

Dogovor o denarnem povračilu namesto odpovednega roka

Ker se zaposlena želi čim prej zaposliti pri novem delodajalcu, je z našim direktorjem sklenila ustni dogovor, da se ji skrajša odpovedni rok na način, da bi bil zadnji dan njenega dela v našem podjetju 17.11.2023. Odpoved je dala z dnem 20.10.2023, delala pa bi do ...
Samo za aktivne naročnike
30. 10. 2023

Odmera dodatnih dni letnega dopusta za delavca, ki neguje in varuje otroka – posebna nega 159. člen ZDR

Zanima nas glede odmere dodatnih dni letnega dopusta za delavca, ki neguje in varuje otroka – posebna nega 159. člen ZDR (3 dni). Kaj spada pod to nego oziroma katere odločbe so podlaga za priznanje teh dni in do katerega leta otrokove starosti delavcu dodatni dnevi pripadajo? Kolektivna pogodba za dejavnost ...
Samo za aktivne naročnike
27. 10. 2023

Dodatni dnevi dopusta zaradi invalidnosti

Delavcu je bila priznana III. kategorija invalidnosti - delovno mesto z omejitvami (dvigovanje bremen, fizično lažje delo..). Po pridobitvi dodatne izobrazbe je zaposlen na delovnem mestu kjer teh obremenitev ni - delovno mesto brez omejitev. Zanima nas glede priznanja dodatnih dnevov dopusta iz naslova invalidnosti.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike