Vprašanja in odgovori

17. 3. 2020

Interventni ukrepi za podjetja (d.o.o.), ki imajo zaposleno eno osebo, ki je obenem še direktor

Avtor: Tanja Bohl

Kateri ukrepi veljajo ali bodo /če sploh so predvideni za podjetja (d.o.o.), ki imajo zaposleno eno osebo, ki je obenem še direktor?
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2020

Odsotnost z dela v izjemnih primerih

Avtor: Tanja Bohl

Delodajalca zanima, ali ima javni uslužbenec, ki (še) ni okužen, zaradi koronavirusa možnost ostati doma po 137/6 členu ZDR-1? Ali je koronavirus priznan kot višja sila?Kako je z neplačanim dopustom oz. izredno odsotnostjo javnega uslužbenca? Če se npr. javna uslužbenka, ki ima otroke v vrtcu, preventivno odloči da ...
Samo za aktivne naročnike
09. 3. 2020

Regres za prehrano - nočna izmena

Delodajalec zagotavlja delavcem regres za prehrano na način, da jim po pravilniku pripada 6,12 evrov za vsak dan prisotnosti. Delavci imajo možnost organizirane prehrane v jedilnici (malica stane od 5,2 do cca. 6 EUR, razlika, ki ostane, se delavcem naloži na kartico in jo lahko koristijo na avtomatih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 3. 2020

Mirovanje pogodbe

Delavec želi mirovanje delovnega razmerja za obdobje do 31. 8. 2020, za polovični delovni čas. Sicer ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, gre pa za osebni razlog. Vodstvo s tem soglaša.Kakšna je zakonska podlaga, da lahko to uredimo v pogodbi o zaposlitvi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2020

Starejši delavci in neenakomerno razporejen delovni čas

Gre za podjetje, kjer velja kolektivna pogodba za dejavnost trgovine. Zaposleni v trgovinah imajo neenakomerno razporejen delovni čas in delajo načeloma 40 ur na teden, omejitev po zakonu pa je 56 ur na teden. Starejši zaposleni nad 55 let, varovana kategorija, delajo 40 ur na teden. Razen v primerih, ko ...
Samo za aktivne naročnike
13. 2. 2020

Koriščenje odmora na delovnem mestu

ZDR-1 koriščenje odmora delavcev opredeljuje samo časovni okvir. Ali ima delavec pravico v času odmora zapustiti delovno mesto in/ali stavbo, kjer dela? Gre za vrtec, zanima nas tako za pedagoški kader kot tudi tehnično-administrativno osebje.
Samo za aktivne naročnike
13. 2. 2020

Koriščenje dopusta po zaključenem starševskem dopustu

Učiteljica je bila zaradi bolniške, porodniške in starševskega dopusta odsotna celo koledarsko leto 2019. Vrača se 29. 3. 2020. Ali ji moramo omogočiti izrabo celotnega lanskega dopusta (29 dni) takoj, ko se vrne na delo - takšna je njena želja - ali upoštevamo, da ga lahko koristi do 31. 12. 2020?
Samo za aktivne naročnike
07. 2. 2020

Odpoved pogodbe invalidu

Avtor: Tanja Bohl

Delodajalec je prejel odločbo ZPIZ-a, s katero se delovnemu invalidu III. kategorije prizna pravica do premestitve na drugo delovno mesto z omejitvami … in s polnim delovnim časom. Delodajalec je preveril vse možnosti, vendar zanj nima ustreznega dela. Prav tako smo preverili pri ostalih delodajalcih – invalidskih podjetjih, kjer prav tako ni ...
Samo za aktivne naročnike
05. 2. 2020

Prezaposlitev delavcev iz hčerinskega podjetja

Avtor: Tanja Bohl

Iz hčerinske družbe želimo prezaposliti nekaj delavcev. Ali je dogovor med delodajalcema lahko osnova za prezaposlitev, če delavcem ponudimo novo pogodbo o zaposlitvi (brez objave), pri dosedanjem delodajalcu pa z delavci skleniti sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi? Ali je treba izpeljati postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2020

Aneks k pogodbi o zaposlitvi ob spremembi minimalne plače

Avtor: Tanja Bohl
Ali morajo vsi zaposleni, ki prejemajo minimalno plačo, ob dvigu te prejeti anekse k pogodbi o zaposlitvi za vsako leto posebej?
Samo za aktivne naročnike