Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

11. 4. 2022

Napredovalno obdobje

Kako je z napredovalnim obdobjem, če zaposlimo osebo na delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, šifra DM: D035002, plačni razpon od 22-32, pred tem pa je zasedala DM spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov (gre za neprekinjeno delovno razmerje iz spremljevalca gibalno oviranih učenca v vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik ...
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2022

Upokojitev delavke, ki je na dolgotrajni bolniški in izpolnjuje pogoje za upokojitev, ter nadomeščanje

Strokovna delavka je pogoje za upokojitev izpolnila že jeseni 2021, vendar se je odločila nadaljevati z delom. Od decembra je na dolgotrajnem bolniškem staležu in sedaj smo brez strokovnega delavca in s stroški. Zanima me, ali lahko kljub predvideni dolgotrajni odsotnosti delavka vztraja v delovnem razmerju ali imamo kot delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2022

Kako se v javnem sektorju obračunavajo dnevnice za službena potovanja po Sloveniji

Kako se v javnem sektorju obračunavajo dnevnice za službena potovanja po Sloveniji, ki trajajo na primer 12 ur in 30 minut, točno 12 ur ali pa 9 ur? Zaposleni so na službenem potovanju imeli zagotovljeno kosilo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 4. 2022

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi zaradi povečanega obsega del

Delavka je zaposlena kot pomočnica vzgojitelja za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca do 30. 6. 2022. Ker se 15. 4. 2022 odpre nova skupina otrok, bi delavko potrebovali na delovnem mestu vzgojiteljice v tej skupini (povečan obseg dela), saj tudi izpolnjuje pogoje glede izobrazbe. Na kakšen način uredimo ...
Samo za aktivne naročnike
04. 4. 2022

Neizpolnjevanje delovnih obveznosti

Kako se lahko postopa v primeru neizpolnjevanja delovnih obveznosti delavke. Vzgojiteljica predšolskih otrok se ne odziva oziroma se ne udeležuje izobraževanj in vzgojiteljskih zborov, kar sodi v njeno delovno obveznost. Izvaja mobing nad zaposlenimi, širi neresnične informacije o vodilnih osebah, zamuja pri oddaji dokumentacije, prihaja na delovno mesto v času ...
Samo za aktivne naročnike
01. 4. 2022

Ali lahko podjetje ukine tarifne skupine od I do IV?

V podjetju imamo izhodiščne in osnovne plače za posamezne tarifne razrede urejene v tarifni prilogi podjetniške kolektivne pogodbe. Na podlagi dejavnosti za nas velja tudi Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Želja vodstva je, da bi se tarifni del spremenil na način, da bi ukinili I. do vključno IV. tarifni razred, ker ...
Samo za aktivne naročnike
31. 3. 2022

Delovni čas - pripravljenost na delo

Redni delovni čas našega podjetja je 7:00 do 15:00 ure / 40 ur tedensko. Zaradi potreb tržišča kot odgovor na potrebe dela ter trenutnega „kriznega stanja nedobav“, se je osnoval pravilnik o pripravljenosti na delo in dežurnem delu serviserjev na terenu. Pravilnik je sestavljen, da določa pripravljenost serviserjev po ...
Samo za aktivne naročnike
25. 3. 2022

Ocena pri zaposlitvi, ki traja manj kot 6 mesecev, in pogoji za napredovanje

Če se je javni uslužbenec zaposlil 1. 7. 2019, bi torej letos napredoval? Kaj pa če ni ocenjen, ker je prišel v drugi polovici leta?
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2022

Evidenca prisotnosti

Zanima nas, ali je v primeru obiska inšpektorja za delo potrebno hraniti in pokazati listo prisotnosti delavcev, ali je dovolj, če imamo listo odsotnosti?Kako je v primeru, ko delavci delajo od doma?Se morajo dnevno beležiti ure za posameznega delavca, ali je dovolj, če se beležijo samo odsotnosti?
Samo za aktivne naročnike
21. 3. 2022

Izbira kandidata brez delovnih izkušenj

Na razpis za delovno mesto se je prijavilo večje število kandidatov, vendar vsi brez zahtevanih delovnih izkušenj. Predvidevamo, da kljub temu lahko izberemo kandidata?
Samo za aktivne naročnike