Prerazporeditev delavca, ki ima omejitve delovne zmožnosti

Vprašanje:

Zaposlenemu je osebni zdravnik izdal zdravniško potrdilo, kjer je navedeno, da 3 mesece lahko opravlja le lažja fizična dela. To smo mu omogočili in njegovo delo prilagodili.

Tik pred iztekom teh 3 mesecev smo ga poslali na obdobni pregled na medicino dela, kjer so presodili, da ne sme dvigovati težjih bremen in čez 6 mesecev ga čaka ponovni pregled.

Ker gre za daljše obdobje prilagojenega dela, bi ga želeli prerazporediti na drugo delovno mesto, ki bolj ustreza njegovim zdravstvenim omejitvam in je obenem zaposlenemu všeč. Za to delovno mesto imamo predvideno nekoliko nižje plačilo.

Ali lahko zaposlenemu ponudimo drugo delovno mesto z njižjo plačo ali mora plača ostati enaka? Na kaj moramo biti pazljivi in na kakšne načine lahko to uredimo?

Nazaj