Kako se šteje 6-mesečno obdobje opravljanja dela v koledarskem letu, ko se delavca mora oceniti?

22. 5. 2023 | Avtor: mag. Katja Knez

Vprašanje:

Kaj konkretno pomeni, da se pri postopku ocenjevanja ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest (6) mesecev?

Ali to pomeni, da nekdo, ki se prvič zaposli v javnem sektorju s 1. 6. 2022, dobi v letu 2023 oceno za leto 2022? V našem primeru gre za zaposlitev 7 mesecev ( 1. 6. 2022 - 31. 12. 2022). Ali je 1. 7. 2022 je tisti zadnji datum, ki še zajema pogoj 6-mesečnega roka zaposlitve? Kateri je tisti končni datum, pri katerem se pa 6-mesečni rok ne izpolni in da lahko rečemo, da 6-mesečni pogoja dela ni izpolnjen? Ali je to datum 2. 7. 2022?

Nazaj