Evidentiranje prijave kršitve po ZZPri v evidenco pošte in naloge administratorja (tajnika)

Vprašanje:

Ali mora administrator (tajnik vrtca) prijavo kršitve, ki je bila poslana po klasični pošti na naslov zavoda s pripisom 'Posredovati v roke zaupniku', evidentirati v poštno knjigo v programu Saop kot vso ostalo pošto, ki prihaja v vrtec?

Kakšne konkretno so naloge administratorja/tajnika v postopkih prejema prijave kršitev?

Nazaj