Obveznost pridobitve soglasja sindikata za notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo po ZZPri

Vprašanje:

Ali mora zavod pred sprejemom Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo pridobiti mnenje sindikata? H katerim internim pravilnikom na sploh mora predhodno podati mnenje sindikat? Ali obstaja kakšno pravilo v javnem sektorju?

Odgovor:

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj