Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

11. 10. 2021

Sprememba kolektivne pogodbe

V mesecu juliju smo spremenili glavno dejavnost. Od takrat za nas velja Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, pred tem je bila Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti. V zvezi s tem bi vas želeli vprašati za mnenje kako ravnati: - Je delavce potrebno glede te spremembe obvestiti in ali je obvestilo ...
Samo za aktivne naročnike
06. 10. 2021

Uporaba lastnega vozila za službene namene

Imamo delavca (DM OPZHR), ki svoje delo opravlja po več enotah. Za delo uporablja svoj avtomobil, zato uveljavlja povračilo kilometrine po 30 %. Dogovor o uporabi lastnega avtomobila v službene namene ni podpisan. Do kolikšnega povračila potnih stroškov pa je upravičen, ko gre popoldne v trgovino kupit material oz. pelje kaj ...
Samo za aktivne naročnike
05. 10. 2021

Upoštevanje kolektivne pogodbe pri izračunu višine potnih stroškov

V kolektivni pogodbi za gostinstvo in turizem je navedeno, da je delavec upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela na dan prisotnosti na delo, če je bivališče oddaljeno od mesta opravljanja dela vsaj 2 kilometra. Kolikor razmemo je delavec upravičen do povračila stroškov za prevoz na ...
Samo za aktivne naročnike
05. 10. 2021

Opredelitev povračila stroškov prevoza na delo v kolektivni pogodbi

V kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine je navedeno, da se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela izplačuje najmanj v višini 70% cene javnega prevoza. V primeru, ko ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo stroška za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 0,16 EUR ...
Samo za aktivne naročnike
04. 10. 2021

Kvaliteten odmor med delovnim časom

Kaj se pojmuje pod "kvaliteten odmor med delovnim časom"? Ali lahko strokovni delavec v vrtcu zahteva izrabo odmora izven vrtca, ker v vrtcu ni prostora, kjer bi lahko delavec kvalitetno preživel odmor (preveč gneče v zbornici, glasnost, garderoba neprimerna).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 9. 2021

Kako urediti nadurno delo in neenakomerno razporejen delovni čas strokovnih delavcev v vrtcu?

Zanima nas pravna podlaga pri koriščenju nadur glede na šolsko leto. Zakon o delovnih razmerjih določa, da se nadure pokoristi v 6 mesecih. Strokovni delavci v vrtcu (pomočniki, vzgojitelji) pridobijo nadure zaradi podaljševanja neposrednega dela v primeru nadomeščanja odsotnosti sodelavca, organizacijske narave, ker se v času epidemije urniki spreminjajo (zahteve ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2021

Zaposlitev novega delavca na delovno mesto, kjer je že zaposlitev za skrajšan delovni čas

V Aktu o sistemizaciji imamo sistemizirano delovno mesto TAJNICA FUNKCIONARJA V (I) Na tem delovnem mestu je zaposlena javna uslužbenka, ki dela 4 ure dnevno (invalidnost III stopnje).Zanima me, ali lahko na to isto delovno mesto zaposlimo še eno osebo za 4 ure, ali je potrebno sistemizirati novo delovno ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2021

Priznanje pravice do dodatnih dni dopusta zaradi nege in varstva družinskega člana na podlagi odločbe

Zaposlena je pridobila Odločbo, da je upravičena do dodatka za nego otroka glede na 80.čl ZSDP-1 (zaradi invalidnosti otroka). Ali lahko delavki samo na podlagi odločbe upoštevamo več dni letnega dopusta ali nas mora zaposlena pisno o tem obvestiti in zaprositi za to?
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2021

Občina financira zaposlitev stalnega spremljevalca - kako izpeljati postopek?

Učenec ima po odločbi dodeljenega začasnega spremljevalca. Ker po odločbi otroku ne pripada stalni spremljevalec, so se starši dogovorili z občino, ki bi za to finančno želeli pri tem pomagati, in sicer za 4 ure na dan. Ali je potrebno pridobiti še kakšno soglasje, da lahko šola zaposli to osebo ...
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2021

Pravica do povračila potnih stroškov in prehrane za dijake in študente na praksi

Imamo šolo, kjer je tudi vrtec. V vrtcu bodo tri študentke v kratkem začele opravljati obvezno prakso. Marca pa bo ena študentka opravljala obvezno prakso v šoli. Po KPVIZ jim pripada izplačilo mesečne nagrade. Ali jim pripada tudi plačilo malice in potnih stroškov po KPVIZ? Ali je kakšna razlika, glede ...
Samo za aktivne naročnike