Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

23. 7. 2021

Dodatek za delo v rizičnih razmerah za ravnatelje - upravičenost v času dela od doma ali službene poti

Glede na 18. člen ZNUPZ, po katerem lahko ravnatelj dobi po dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorje v javnem sektorju, nas zanima, ali je iz obračuna izvzeto delo od doma in ali tudi npr. službena pot ravnatelja?
19. 7. 2021

Prenos starega dopusta

Kako jue s prenosom starega dopusta pri zaposlenemu, ki je že dlje časa bolniško odsote (od januarja 2020 in še vedno traja). Ali se za vsa leta prenese dopust oziroma, kdaj se izbriše star dopust? Iz leta 2019 ima še nekaj dni, iz 2020 pa ves dopust.
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Neizkoriščen dopust pred upokojitvijo zaradi bolniškega staleža

Delavka je zadnjih 6 mesecev v bolniškem staležu, ki bo predvidoma podaljšan še v mesec september, ko izpolni pogoje za upokojitev, kar bo delavka tudi izkoristila in se bo upokojila. Ali obstaja možnost, da zahtevamo, da prekine bolniško in pred upokojitvijo izkoristi dopust, ki ga še ima (poleg novega še ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2021

Zaposlitev JU na uradniško delovno mesto

Občina je JU, zaposlenega na strokovno tehničnem delovnem mestu (Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas) izbrala v postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta kot strokovno najbolj usposobljenega kandidata. Z JU bo sklenjena POZ za nedoločen čas s 3 m poskusnim delom. Ali mora JU za sedanje ST ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 7. 2021

Zamik izplačilnega dne

Glede na 2. člen Aneksa h KPGD nas zanima, ali se zamakne izplačilni dan tudi županom ali samo javnim uslužbencem?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 7. 2021

Delovni čas delavca invalida

Delavec ima razporejen delovni čas od ponedeljka do petka:ponedeljek 7 ur;torek 8,5 ur;sreda 8,5 ur;četrtek 7 ur;petek 7 urin vsako drugo soboto 4 ure.V skladu z odločbo ZPIZ (poškodba izven dela) je delavec zmožen za delo v skrajšanem delovnem času po ...
Samo za aktivne naročnike
01. 7. 2021

Povračila stroškov za funkcionarje

Glede na dejstvo, da prihajajo različne razlage Aneksa h KPNG glede povračila stroškov regresa za letni dopust, regresa za prehrano prehrano in povračila potnih stroškov vas prosimo, da nam sporočite, ali se regres za letni dopust, potni stroški in regres za prehrano enako obračunajo za javne uslužbence in funkcionarje?
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2021

Preizkus znanja pred zaposlitvijo

Na trgu delovne sile je v zadnjem obdobju zelo pestro. Naročnik ima specifično proizvodnjo in bi želel vsakega izbranega kandidata pred dokončno zaposlitvijo preizkusiti na delovnem mestu (npr. na stroju). Tako bi tudi delavec videl, kako delo izgleda in ali mu delo odgovarja ali ne (želeli bi se izogniti temu ...
Samo za aktivne naročnike
18. 6. 2021

Postopek prerazporeditve zaposlenega na drugo delovno mesto

V podjetju se zaradi razmer in trga, soočamo tudi z nekaj spremembami na področju kadrovanja. Zanima nas, kakšen je postopek, da zaposlenega prerazporedimo na drugo delovno mesto, ki ni identično delovnemu mestu, zaradi katerega smo ga zaposlili. Gre tako za premestitev na drugo lokacijo, kot tudi na drugo delovno mesto ...
Samo za aktivne naročnike
17. 6. 2021

Minimalna plača in kolektivna pogodba

Če se ne najdemo v nobeni kolektivni pogodbi ali velja zakon o minimalni plači v višini 1024,24 €. Slišali smo, da v primeru ko nimamo kolektivne pogodbe, poiščemo sebi najbližjo kolektivno pogodbo. Kaj je pravilno?
Samo za aktivne naročnike