Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

23. 9. 2022

Krvodajalstvo

Delavec ima za krvodajalstvo 2 prosta dneva. Refundirano pa prejmemo samo za en dan. Kako obračunamo drugi dan? Gre za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 9. 2022

Neenakomerno razporejen delovni čas, letni dopust, nadure, povračila stroškov

V podjetju je del zaposlenih za nedoločen čas, z različnim obsegom ur na teden (20 urni, 30 urni tedenski delovnik, polni delovni čas). Gre za dejavnost, kjer se znotraj koledarskega leta pojavlja povečan obseg povpraševanja po storitvah in potem spet »mrtvi deli« sezone (jesenski meseci, zimski meseci). Tako lahko v ...
19. 9. 2022

Dodatek za delo v težjih delovnih razmerah

Smo tekstilna industrija in imamo vprašanje glede trenutne spremembe delovnega mesta. Ker ne vemo ali bo delo trajno ali začasno, bi delavki za ta čas tega dela dodali dodatek za delo v težjih okoliščinah oz. razmerah. Zanima nas, ali je bolje, da se izda pravilnik ali je lahko tudi samo ...
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2022

Odpravnina ob odpovedi pogodbe delavca

Delavec je z dnem 19. 8. 2022 podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Na podjetju je zaposlen od 24. 6. 2011. V pogodbi o zaposlitvi imamo glede odpovednega roka zapisano: »Če delavec redno odpove to pogodbo, mora ostati na delu še toliko časa, kolikor znaša odpovedni rok za redno odpoved te ...
Samo za aktivne naročnike
13. 9. 2022

Plačana večerja zaposlenemu in izplačilo regresa za malico

Imamo dilemo pri izplačilu malic v naslednjem primeru:Delavec je v službi od 8 do 16. Če gre npr. vmes ob 14h na kosilo s poslovnimi partnerji, mu za ta dan ne pripada povračilo zneska za malico. Kako pa je v primeru, če gre zvečer s poslovnimi partnerji na večerjo ...
Samo za aktivne naročnike
09. 9. 2022

Napredovanje v plačni razred ob premestitvi na novo delovno mesto

Uslužbenka se je dne 27. 8. 2018 na podlagi Pogodbe o zaposlitvi zaposlila za nedoločen čas 28 PR Svetovalec III (prej bila zaposlena za določen čas)21. 1. 2019 napredovanje na podlagi Aneksa št. 4 h KPDU 30 PR Svetovalec III31. 12. 2019 premestitev na novo delovno mesto Svetovalec ...
Samo za aktivne naročnike
09. 9. 2022

Prenos plačnih razredov napredovanja v naziv in plačni razred v okviru rednega napredovanja

Delavka je v vrtcu zaposlena za nedoločen čas kot pomočnica vzgojiteljice in je v času, ko je opravljala delo pomočnika napredovala za 1 plačni razred in je bila razporejena v 23. plačni razred.Zadnja leta je bila z delavko sklenjena pogodba za nadomeščanje za delovno mesto vzgojitelj (začetni 32. pl ...
Samo za aktivne naročnike
06. 9. 2022

Delo od doma, zaposlitev pri različnih delodajalcih

Za določen čas za 3 mesece smo zaposlili delavca, in sicer za 49 % (3,8 ure na dan), delal bo od doma. 51 % bo zaposlen pri drugem delodajalcu. Ali smo mu v primeru 49 % zaposlitve dolžni izplačati malico in prevoz? Kako je z dopustom in regresom?
05. 9. 2022

Upoštevanje odločbe ZPIZ o invalidnosti

Delavka je pri nas zaposlena za 4 ure, ker nadomešča delavko, ki je na štiriurni bolniški. Zaposlena ima odločbo ZPIZ-a, da je invalid in da lahko opravlja delo največ 6 ur dnevno. Od ZPIZ-a smo prejeli navodila, da odločbe o invalidnosti ne upoštevamo, saj jo potrebujemo za krajši delovni čas ...
Samo za aktivne naročnike
02. 9. 2022

Opravljanje funkcije župana in jubilejna nagrada

Župan je najprej 5 let opravljal funkcijo nepoklicno, potem pa jo je z dnem 1. 5. 2011 pričel opravljati poklicno. Če prav razumemo, bi mu ne glede na to, da je jubilejno nagrado za 10 let že prejel izven javnega sektorja, z mesecem majem leta 2021 pripadala tudi jubilejna nagrada ...
Samo za aktivne naročnike