Napredovanje javnega uslužbenca

24. 11. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Imamo vprašanje za javno uslužbenko, ki je nastopila delovno razmerje za nedoločen čas s 1. 8. 2015. Dne 1. 4. 2019 je prvič napredovala za 2 plačna razreda. Zanima nas, ali v letu 2022 lahko ponovno napreduje? Ocenjena je bila 3x odlično.

Kaj pa se zgodi v tem primeru, da je ta ista javna uslužbenka zadnjič napredovala 1. 4. 2019, vmes pa je spremenila naziv iz VII/1 v VII/2 s 1. 3. 2022. Ali to kaj vpliva na redno napredovanje? Bi morala vseeno napredovati s 1. 12. 2022 ali šele v letu 2025?

Nazaj