Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

22. 4. 2022

Delovna zmožnost delavca, ki ima omejitve iz III. kategorije invalidnosti

Zaposleno imamo delavko, ki je razvrščena v III. kategorijo invalidnosti. Dela opravlja kot kuharica z omejitvami in zaradi tega pade veliko dela na ostale zaposlene. Delavka je že izpolnila pogoj za upokojitev, vendar se za to ni odločila, ter nadaljuje z delom, delodajalcu pa to povzroča precej velike težave in ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2022

Razporeditev delavca na višje delovno mesto

Delavec ima trenutno sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, za katero se po aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zahteva IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delavec ima zaključeno V. stopnjo izobrazbe.Delavca bi želeli razporediti na ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2022

Upoštevanje delovne dobe za čas prejemanja nadomestila za brezposelnost za izračun dodatka za delovno dobo

Zaposlili smo delavko, ki je v izpisu zavarovanj imela navedeno, da ima:pokojninsko dobo brez dokupa je na dan izpisa: 26 let 5 mesecev 9 dni.realno delovno dobo pa je na isti dan: 25 let 5 mesecev 9 dni.Pri obračunu plače smo ji za dodatek na delovno dobo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 4. 2022

Regres za letni dopust - ali ga je možno izplačati v več delih

Na vas se obračam z nekaj vprašanji glede izplačila regresa za letni dopust. Zanima me sledeče:- Ali je lahko regres za letni dopust izplačan v dveh ali več delih?- Do kdaj najkasneje je treba izplačati regres za letni dopust?- Ali obstaja možnost, da bi do konca junija določenega koledarskega leta ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2022

Zaposlitev delavca - kako ravnati, če mu bivši delodajalec ne dovoli oditi

Kandidat za zaposlitev je pri prejšnjem delodajalcu dal odpoved. Z delom tam bi zaključil 20. 4., ker pa ima še dopust in mu ga delodajalec ne želi izplačati, bo imel zadnji dan zaposlitve 30. 4. Pri novem delodajalcu bi želel pričeti z delom 21. 4., vendar ga ne moremo prijaviti ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2022

Prepoved veriženja pogodb

Prepoved veriženja pogodb o zaposlitvi pomeni, da delavcu ne smeš podaljševati delovnega razmerja nad 2 leti.Ali prekinitev delovnega razmerja za na primer za 2 dni prekine to veriženje? Ali potem s ponovno zaposlitvijo začnemo ponovno šteti veriženje?
Samo za aktivne naročnike
15. 4. 2022

Nestrinjanje z oceno in preizkus ocene JU

Javni uslužbenec se je pritožil na podano oceno, a sedaj že več kot leto čaka na odgovor. Kaj lahko naredi javni uslužbenec v takih primerih?
Samo za aktivne naročnike
15. 4. 2022

Upoštevanje dela preko drugega pravnega razmerja (podjemna pogodba ...) pri izračunu delovne dobe

Zaposlili smo delavko, ki je dostavila izpis iz ZPIZ-a, kjer je navedena postavka delo v okviru drugega pravnega razmerja in nas zanima, kako to vnesti v kadrovsko evidenco, kako vpliva na izračun delovne dobe in s tem povezanega dodatka za delovno dobo.
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2022

Izplačilo jubilejne nagrade

Zaposlenemu v javni upravi je bila 5. 1. 2011 izplačana jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe (20 gospodarski sektor, 10 javni sektor), 1. 4. 2022 je dopolnil 20 let delovne dobe v javnem sektorju. Ali javnemu uslužbencu v tem primeru pripada jubilejna nagrada, glede na do , da za ta ...
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2022

Določitev plače ob premestitvi oziroma sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto v višjem tarifnem razredu

Kako se določi plača javnemu uslužbencu, ki bo s 1. 5. 2022 premeščen na drugo delovno mesto (v višji tarifni razred), na prejšnjem delovnem mestu pa bi s 1. decembrom 2022 izpolnil pogoje za napredovanje v višji plačni razred? Javni uslužbenec je nazadnje napredoval 1. 4. 2019.
Samo za aktivne naročnike