Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

17. 6. 2022

Zaposlena na porodniški - ali se šteje v kvoto zaposlenih

Zaposlena je na porodniški: ali jo je treba šteti v kvoto zaposlenih? Trenutno ima pogodbo do 31. 12. 2022, zanjo sedaj nimamo nadomeščanja.
Samo za aktivne naročnike
17. 6. 2022

S.p. in obveznost opravljanja zdravniškega pregleda in VZD

Smo javni zavod in bomo zaposlili čistilko preko s.p.-ja. Zanima nas, ali jo moramo mi napotiti na usposabljanje iz varstva pri delu in usposabljanje iz požarne varnosti ter na predhodni zdravniški pregled? Kdo je v tem primeru plačnik usposabljanj ter zdravniškega pregleda?
Samo za aktivne naročnike
13. 6. 2022

Zaposlitev na delovnem mestu kuhar in prenos napredovanj

V vrtcu v kuhinji bomo zaposlili delavko, ki je trenutno zaposlena v domu starostnikov kot dietni kuhar IV v ZSV (J034127, izhodiščni plačni razred 21, trenutni plačni razred 25). Pri nas lahko zasede delovno mesto kuhar IV (izhodiščni razred 17, J034030) ali kuhar V (izhodiščni razred 19, J035035) zaradi izpolnjevanja ...
Samo za aktivne naročnike
10. 6. 2022

Določitev poskusnega dela

Ali se lahko v pogodbi o zaposlitvi uradniku določi opravljanje poskusnega dela?
Samo za aktivne naročnike
06. 6. 2022

Roki pri pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih za mandatno obdobje

Postavlja se nam vprašanje o teku rokov pri pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih za mandatno obdobje. Primer, če ima direktor OU sklenjeno POZ za mandatno obdobje 5 let od 15. 9. 2017 dalje, ali se 5 letni rok izteče 15. 9. 2022 ali 14. 9. 2022?
Samo za aktivne naročnike
03. 6. 2022

Invalid - ponudba nove pogodbe, delavec je ne želi podpisati

Imamo delavko, ki je z odločbo ZPIZ-a razvrščena v III. ktg. invalidnosti in ima pri delu omejitve. Sestavili smo predlog nove PZ za prilagojeno delovno mesto, povabljena je bila na razgovor in povedala, da pogodbe ne bo podpisala, saj meni, da dela ne more opravljati. Zaprosili smo za dopolnilno izvedensko ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2022

Dodatek za nočno delo

Določene enote vrtcev se zjutraj odpirajo ob 5.15 uri. Ali zaposlenim, ki prihajajo v službo ob 5.15 pripada dodatek za nočno delo za 45 minut dela do 6.00 ure?
Samo za aktivne naročnike
30. 5. 2022

Mirovanje pogodbe o zaposlitvi in sklenitev nove pogodbe z drugim delavcem

Imamo vprašanje s področja sklepanja pogodbe za določen čas za javne uslužbence. Zaposlena, ki opravlja delo na dveh delovnih mestih (vsako DM je sistemizirano za 20 ur), bi na enem delovnem mestu koristila možnost mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Zanima nas, ali se lahko za to obdobje na ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2022

Dnevnica v primeru napotitve na delo

Imamo sodelavca v montaži, ki ima v pogodbi delo na podjetju in terenu (oziroma imamo tako zapisano v pogodbi vsi zaposleni). Večinoma dela na sedežu podjetja, na servisih in montaži v tujini je občasno, mogoče do 6x na servisu ali montaži v Sloveniji.Ker dela svoje delo je napoten, kar ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 5. 2022

Šifra zavarovanja v M12 za zaposlenega, ki opravlja začasno oziroma občasno delo upokojenca

Pod kateri razlog (šifro) zavarovanja v obrazcu M12 - Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni uvrstimo osebo, ki opravlja začasno oz. občasno delo upokojenca v VIZ?
Samo za aktivne naročnike