Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

21. 12. 2020

Uveljavljanje konkurenčne klavzule

Dve delavki sta 7. 12. 2020 podali redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Sporazumno dogovorjen rok je zadnji dan dela 31. 12. 2020 oziroma z upoštevanjem izrabe sorazmernega dela letnega dopusta zadnji dan zaposlitve 21. 12. 2020. Obe pogodbi vsebujeta konkurenčno prepoved oz. konkurenčno klavzulo.Ali se odločitev o uveljavljanju konkurenčne ...
Samo za aktivne naročnike
17. 12. 2020

Krajši delovni čas - sprememba pogodbe

Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen za polni delovni čas (trenutno ima suspenz pogodbe, zaradi zdravstvenih razlogov), sedaj je podal prošnjo za krajši delovni čas, 70 %.
16. 12. 2020

Zbori delavcev v času epidemije

Zaposlena sem v invalidskem podjetju, v katerem sta 2 člana nadzornega sveta predstavnika delavcev. Ker ni prakse takih volitev v državi vodstvo ubira svojo prakso. Tako je direktor sam imenoval volilno komisijo, ki je sklicala zbore delavcev v namen volitev. Ali imamo lahko v času epidemije zbore delavcev?
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2020

Odsotnost z dela - povračilo stroškov prevoza

Ali še velja stališče, da če zaposleni npr. 6. v mesecu zboli in je na bolniški do konca meseca, da mu pripada povračilo stroškov prevoza le za dni, ko je bil prisoten. In tega ne spremeni niti dejstvo, da predloži potrdilo o nakupu mesečne vozovnice in zaprosi za izplačilo tega ...
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2020

Sprememba cene javnega prevoza

Spremeni se cena javnega prevoznega sredstva: Ali mora javni uslužbenec sam skrbeti, da sporoči novo višino cene, ali mora delodajalec to upoštevati, ko to sam ugotovi, da je nova višja cena? Ali mora javni uslužbenec podati novo izjavo?
Samo za aktivne naročnike
11. 12. 2020

Obračun potnih stroškov - kilometrina ali javni prevoz

Ali se mora pri obračunavanju za povrnitev stroškov - prevoz na delo v občini nujno upoštevati javni prevoz (ker je možen) ali se lahko upošteva tudi kilometrina (ker morajo zaposleni uporabljati tudi osebne avtomobile v službene namene)?Ali je možno, da se pri nekaterih zaposlenih obračuna javni prevoz, pri nekaterih pa ...
Samo za aktivne naročnike
10. 12. 2020

Dodatek k plači - aneks k pogodbi

V proizvodnji imamo zaposlene delavce na različnih delovnih mestih. Začetne plače so za vse enake. Delovni mesti A in B sta bolj zahtevni od ostalih delovnih mest v proizvodnji – vse pozicije pa imamo poimenovane Delavec v proizvodnji.Za v naprej bi želeli vsem delavcem (obstoječim in novim), ki bodo delali ...
Samo za aktivne naročnike
10. 12. 2020

Porodniški dopust - aneks k pogodbi

Imamo bodočega zaposlenega, ki bo od začetka zaposlitve pa do sredine marca še koristil porodniški dopust – vsak ponedeljek in vsak petek.K pogodbi o zaposlitvi bomo naredili aneks. Kaj moramo vključiti oz. kaj mora aneks vsebovati?. Ali se spremeni le del, ki opredeljuje delovni čas?
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2020

Zaposlovanje sorodnikov v podjetjih in orgnizacijah

Pogoje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi določa 22. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1). Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma s strani delodajalca zahtevane in objavljene pogoje za opravljanje dela. Že pri objavi prostega delovnega mesta ...
Samo za aktivne naročnike
18. 11. 2020

Starševsko varstvo in delo ob vikendih

Ali lahko delodajalec pokliče na delo delavca v soboto in nedeljo, če uveljavlja starševsko varstvo?