Vprašanja in odgovori

02. 11. 2020

Višja sila, delo od doma, neenakomeren delovni čas

Ali delodajalec lahko javnemu uslužbencu, ki zatrjuje višjo silo (varstvo otroka zaradi otroku odrejene karantene ali zaradi zaprtja vrtca/šole – mlajši otrok) odredi delo popoldne, v soboto in nedeljo, če je to potrebno zaradi delovnega procesa? Gre za delo na domu (odrejeno v izrednih razmerah), praviloma ne v prostorih delodajalca ...
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2020

Vsebina izjave delavca v primeru višje sile - varstvo otroka

Avtor: Tanja Bohl

Zanima me, kako je z vsebino izjave delodajalca v primeru, da delavec uveljavlja "višjo silo - varstvo otroka" kar PKP 5 tudi predvideva.Kaj mora izjava vsebovati?
02. 11. 2020

Ukrepanje ob ugotovitvi, da je delavec pozitiven na Covid-19

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je pozitivna na covid-19, na delu je bila v rizičnem stiku z več zaposlenimi. Kaj narediti z njimi, jih poslati vse domov, kdo to plača in kako dolgo morajo biti doma?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 11. 2020

Refundacija za 3 dnevno odsotnost brez bolniškega lista

Avtor: Tanja Bohl

PKP5 določa tudi 3 dnevno odsotnost brez bolniškega lista. Kako bo delodajalec oddajal zahtevek za refundacijo: tako kot za bolniško odsotnost z bolniškim listom ali kako drugače?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 10. 2020

Obračun plače detaširanega delavca v Nemčijo

Zanima nas, kako je glede obračuna plače za detaširanega delavca v Nemčijo:1) Način obračuna davka v tujini in nakazilo: Rek-1 postavka 405 (odbitek). Zaposleni je bil predhodno že zaposlen pri drugih delodajalcih in je delal v tujini , pri nas se je zaposlil sedaj za 3 mesece – kako je s ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 10. 2020

Nedeljsko in praznično delo

Avtor: Tanja Bohl

Naša družba ima prodajalno, ki meri majn kot 200 kvadratnih metrov. Ob nedeljah imamo po novem zaprto ker smo d.d. Kako pa je v primeru praznika na dan 31. 10. 2020, ali velja praznik enako kot nedelja ali je lahko odprto?
22. 10. 2020

Dodatek po 11.točki 39. člena KPJS

Ali dodatek po 11.točki 39. čl. KPJS pripada tudi javnim uslužbencem v plačni skupini B (direktorji, namestniki, pomočniki)?
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Preverjanje izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v višji plačni razred

Na kateri dan se preverja izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v višji plačni razred, torej na kateri dan mora zaposleni izpolnjevati pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali na dan 31. 3. ali 1. 4. v letu, ko naj bi javni uslužbenec napredoval?
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Osnova za nadomestilo plače zaposlenemu, ki prejema doplačilo do minimalne plače

Kaj je osnova za nadomestilo plače zaposlenemu, ki prejema doplačilo do minimalne plače, torej je njegova osnovna plača nižja od zneska minimalne plače?
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2020

Napoteni delavci in obračun plače v primeru čakanja na delo

Delamo osebne dohodke - kar zelo veliko. Delavce zaposlimo na podlagi 002 - sepravi jih podjetje napoti na delo v tujino. Osebni dohodek obračunamo poslovenski in nemški zakonodaji (če dela v Nemčiji) brez dnevnic ipd, sepravi obračunamo prispevke od slovenske plače dohodnino pa od plače, katerobi zaposleni prejel ...
Samo za aktivne naročnike