Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

03. 7. 2023

Izraba preostanka letnega dopusta zaradi nege bolnega otroka

Delavka je zaprosila za izrabo preostanka dopusta za leto 2022 do konca leta 2023 zaradi nege bolnega otroka. Ali ji to lahko omogočimo na podlagi 4. točke 162. člena ZDR?V našem primeru gre za dalj časa trajajočo nego otroka, ki je bolan, ne gre za starševski dopust. Torej odobritev ...
Samo za aktivne naročnike
03. 7. 2023

Izraba letnega dopusta v urah

V 160 čl. ZDR-1 je napisano, da se letni dopust določa in izrablja v delovnih dnevih. Zanima nas ali je mogoče, da delavci izrabijo kakšen dan letnega dopusta po urah, to bi uvedli kot ugodnost delavcem "Družini prijazno podjetje", saj imajo zaposleni dovolj veliko število dni dopusta, ampak bi na ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 7. 2023

Uvedba hibridnega načina dela

V podjetju uvajamo hibridni način dela, in sicer sprva krajše preizkusno obdobje v katerem bodo zaposleni lahko 1 dan v tednu delali od doma. V ta namen smo sprejeli tudi ustrezen splošni akt (pravilnik). Zaposleni v pogodbah o zaposlitvi kot kraj dela nimajo navedene možnosti dela od doma. Ali zaradi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 6. 2023

Podaljšanje suspenza pogodbe o zaposlitvi zaradi izobraževanja v tujini

Šola je z delavko sklenila aneks k pogodbi, kjer smo se dogovorili za suspenz pogodbe o zaposlitvi, saj je delavka želela iti na izobraževanje v tujino za obdobje 3 let, to bo poteklo 31. 8. 2023. V aneksu smo takrat zapisali, da lahko delavka zaprosi za podaljšanje, če to naredi ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Obveznost uporabe Pravilnika o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu

Na zavodu že imamo sprejet Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga. Podpisniki so nekdanji ravnatelj in dva (tudi nekdanja) sindikalna zaupnika.Moje vprašanje je, ali moramo imeti sprejet tudi Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu? S tem ...
Samo za aktivne naročnike
29. 6. 2023

Nadomeščanje vzgojiteljice predšolskih otrok - možnost zaposlitve študenta

V vrtcu se je pojavila potreba po nadomeščanju vzgojiteljice predšolskih otrok za skoraj dva meseca. Objavili smo razpis, dobili smo nekaj prijav, toda vsi prijavljeni kandidati so pripravljeni za zaposlitev s 1. 9. 2023 (niso bili pozorni na zapis v razpisu, da potrebujemo nadomeščanje do 31. 8. 2023). Prijavila se ...
Samo za aktivne naročnike
29. 6. 2023

Ukrep delodajalca, če delavci prihajajo na delo in se evidentirajo izven njihovega delovnega časa

V organizaciji vlada deloma slaba "klima", kar se kaže skozi načrtno nesodelovanje nekaterih zaposlenih. Ti zaposleni, ki ne želijo sodelovati neformalno organizirajo "akcije" za rušenje miru v organizaciji in nasprotujejo vsakršnemu delu..Težave so torej predvsem z manjšino zaposlenih, ki pa imajo včasih več, včasih manj somišljenikov.V tem trenutku ...
Samo za aktivne naročnike
29. 6. 2023

Odpravnina pri odpovedi iz poslovnega razloga - javni sektor

Imamo vprašanje, kakšna odpravnina pripada delavki ob odpovedi iz poslovnih razlogov? Namreč delavka je zaposlena za nedoločen čas, vendar ker je spremljevalka gibalno oviranega dijaka, je njena pogodba vezana na status dijaka. Status dijaku poteče 30. 9. 2023. Ali ji lahko damo odpoved z 31. 8. 2023? Kako izračunamo odpravnino?
Samo za aktivne naročnike
27. 6. 2023

Do kdaj lahko dopust iz prejšnjega koledarskega leta koristijo knjižničarji in svetovalni delavci?

Do kdaj imajo pravico izrabiti letni dopust iz preteklega koledarskega leta svetovalni delavci in knjižničarji v srednji šoli? Ali velja za njih enako (D skupina) kot za učitelje, torej do 31. avgusta, čeprav imajo možnost izrabe dopusta tudi med šolskim letom, ko niso počitnice?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 6. 2023

Vročitev izredne odpovedi

Delavka je od dela odsotna 5 dni, za kar jo na podlagi 2. odstavka 85. člena Zakona o delovnih razmerjih vabimo na zagovor pred izredno odpovedjo delovnega razmerja.Zanima nas ali lahko delavki vabilo na zagovor vročimo z AR pošiljko – osebna vročitev po ZUP-u?Glede na to, da 6. odstavek ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike