Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

15. 5. 2019

Zaposlitev in izpis iz kazenske evidence

Ali morajo kandidati, ki se prijavijo na razpisano prosto delovno mesto v vzgoji in izobraževanju, priložiti izpis iz kazenske evidence?
Samo za aktivne naročnike
13. 5. 2019

Dodatna zaposlitev

Ali lahko zaposlimo javnega uslužbenca, ki je že zaposlen pri delodajalcu za 40 urni tedenski delovnik, še na drugo delovno mesto za npr. 10 ur tedensko?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 5. 2019

Pravilna določitev tarifnega razreda

Kako pravilno določiti tarifni razred delovnega mesta? V Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov je za določena delovna mesta zapisan drugačen tarifni razred kot v uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave, npr. v kolektivni pogodbi je za DM Pravnik VII/2 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 4. 2019

Jubilejna nagrada - zakonske zamudne obresti

Kako je, če je jubilejna nagrada izplačana prepozno, ali se za nazaj obračunajo tudi obresti in, kako je z obračunom dohodnine?
Samo za aktivne naročnike
05. 4. 2019

Napredovanje v naziv

Javni uslužbenec je 1. 5. 2016 napredoval v nazivu v Višji svetovalec III, nato je bil 1. 6. 2016 premeščen na zahtevnejšo delovno mesto v Višjega svetovalca II. Kdaj izpolnjuje pogoje za naslednje napredovanje v naziv?
Samo za aktivne naročnike
05. 4. 2019

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe

Delavec ima 12 let delovne dobe v zasebnem sektorju ter 28 let v javnem sektorju – šolstvo. Ali mu pripada jubilejna nagrada za 40 let v javnem sektorju?
Samo za aktivne naročnike
03. 4. 2019

Odškodnina za neizkoriščen letni dopust

Kako se izračuna odškodnina za neizkoriščen letni dopust zaradi prenehanja delovnega razmerja oz. kako je ta prejemek obdavčen?
Samo za aktivne naročnike
21. 3. 2019

Jubilejna nagrada - javni uslužbenec

Javni uslužbenec, ki se je prvič zaposlil leta 1985, je bil od januarja 1992 dalje zaposlen pri delodajalcih v javnem sektorju. V septembru 2007 je dopolnil 20 let (skupne) delovne dobe, za kar mu je delodajalec (občina) izplačal jubilejno nagrado. Javni uslužbenec je še vedno zaposlen pri istem delodajalcu. Ali ...
Samo za aktivne naročnike
21. 3. 2019

Jubilejna nagrada

Vljudno vas prosimo za presojo, če je javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade za 30 let dela. Primer je specifične narave, leta 1994 je sklenil pogodbo o Izvajanju programa zdravstvenih storitev in začel delati patronažno dejavnost nega bolnika na domu (kot s.p.). Pridobil je vse koncesije in vstopil v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 3. 2019

Odmerjanje dodatnih dni rednega letnega dopusta glede na kriterij vodstvene funkcije

Ali se z nastopom dela na drugem delovnem mestu med letom, ki ni vodstvena funkcija, dodatni dnevi za opravljanje vodstvene funkcije odvzamejo (2 dni)? (V obratni smeri – torej, ko nekdo nastopi funkcijo med koledarskim letom, mu dodatna dneva dopusta takoj določimo, ne glede čas nastopa funkcije med letom.)
Samo za aktivne naročnike