Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

12. 3. 2019

Izplačilo nadur in neizkoriščenega letnega dopusta

Ali delavki, ki je na porodniškem dopustu lahko izplačamo nadure in neizkoriščen letni dopust.? Ali obstaja kakšen vzorec sklepa o izplačilu nadur in neizkoriščenega letnega dopusta?
Samo za aktivne naročnike
20. 2. 2019

Ocenjevanje javnih uslužbencev

Kako je z ocenjevanjem javnega uslužbenca, ki je celo leto na starševskem dopustu? V preteklem letu ni delal niti en dan, ali se ga vseeno oceni in ali se ocena šteje v napredovalno obdobje? Ali pa, če je zaposleni celo leto v bolniški?
Samo za aktivne naročnike
12. 2. 2019

Pripravništvo in minimalna plača

Ali obveznost plačila minimalne plače za delo, opravljeno v polnem delovnem času, velja tudi za plačilo pripravnikov?
Samo za aktivne naročnike
12. 2. 2019

Krajši delovni čas in minimalna plača

Kakšna višina minimalne plače pripada zaposlenemu, ki dela krajši delovni čas? Ali je kakšna razlika, ali ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas ali če zaposleni dela krajši delovni čas na podlagi odločbe invalidske komisije?
Samo za aktivne naročnike
11. 2. 2019

Napredovalno obdobje

Uslužbenec je 24. 4. 2015 prejel novo pogodbo o zaposlitvi na drugem delovnem mestu in s tem je tudi zamenjal TR (iz VII/1 v VII/2). Za leto 2016 ni prejel ocene, ker je bil celo leto odsoten. Ali lahko v letu 2019 napreduje?
Samo za aktivne naročnike
04. 2. 2019

Suspenz pogodbe in napredovanje javnega uslužbenca

Smo javni zavod. Imamo situacijo, ko smo se z zaposlenim javnim uslužbencem dogovorili za suspenz pogodbe o zaposlitvi. Po preteku suspenza konec julija 2017 se je vrnil na isto delovno mesto, ista TR. Javni uslužbenec se je zaposlil v letu 2013, suspenz pogodbe je trajal do 1. junija 2016 do ...
Samo za aktivne naročnike
04. 2. 2019

Prenos dejavnosti v javnem sektorju in napredovanje

Leta 2008 smo oddali storitev čiščenja zunanjemu izvajalcu ter nanj prenesli delavce na našem delovišču. V pogodbi smo zavezani, da delavce ob prekinitvi prevzamemo nazaj, v kolikor se storitev čiščenja ne odda novemu ponudniku. Smo v fazi ponovnega prevzema delavcev, tu pa se pojavi dilema glede pravilne uvrstitve delavcev, in ...
Samo za aktivne naročnike
31. 1. 2019

Regres za letni dopust in prehrano - dva delodajalca

Kako je z regresom za prehrano in regresom za letni dopust pri delavcu, ki je zaposlen pri dveh delodajalcih (pri vsakem 4 ure)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 1. 2019

Delo v tujini in dodatek za delovno dobo

»Kolektivna pogodba nam narekuje: »za delovno dobo nad 5 let delodajalec določi povečan dopust s podjetniško kolektivno pogodbo ali splošnim aktom, in sicer najmanj 1 dan letnega dopusta za vsakih dopolnjenih 5 let delovne dobe.« Ali se za delovno dobo šteje samo doba opravljena v Sloveniji ali tudi v tujini?«
Samo za aktivne naročnike
14. 1. 2019

Povečan obseg dela

Ali je dovolj, da se predlog, dogovor in sklep o izplačilu dodatka za povečan obseg dela izda do preklica, oz. ali je potrebno obnavljati vsak mesec posebej?
Samo za aktivne naročnike