Izplačilo regresa ob bolniški

07. 6. 2021

Vprašanje:

Imamo delavca, ki je že dalj časa v bolniški. Ta mesec pričnemo z izplačili regresa za letni dopust, ki pa je višji od minimalne plače. Ali moramo delavcu, ki je v daljši bolniški tudi izplačati višji regres?

Odgovor:

Zagotovo je delodajalec vsem zaposlenim dolžan izplačati vsaj minimalni znesek regresa za letni dopust, ki ga določa zakon.

Glede različnega izplačila višjega zneska regresa za letni dopust od zakonsko določenega posameznim delavcem pa je pomembno, da različno izplačilo temelji na v naprej znanih in nediskriminatornih kriterijih. Menimo, da je zdravstveno stanje delavca (zaradi katerega je bil delavec bolniško odsoten) neustrezen in diskriminatoren kriterij za izplačilo nižjega regresa delavcu.

Nazaj