Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

14. 1. 2019

Dopolnilno delo

Delavec je pri enem delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas (50 %), 50 % pa je zaposlen v drugem podjetju. Ali lahko delavca na podlagi 147. člena zaposlimo še za dopolnilno delo (20 %)? Gre za opravljanje raziskovalnih del.
Samo za aktivne naročnike
14. 1. 2019

Skrajšan delovni čas zaradi starševstva in pripadajoči letni dopust

Kakšno bi bilo število pripadajočih dni letnega dopusta v primeru skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva? Delavka bi delala 4 dni na teden. Na primer, do sedaj je imela 30 dni dopusta, koliko bi ga imela odslej?
Samo za aktivne naročnike
05. 12. 2018

Delavci nerezidenti - KIDO obrazec

Imamo zaposlene nerezidente iz Bolgarije, kako je glede KIDO obrazca za povračilo dohodnine? Delavci delajo le na območju Slovenije.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 11. 2018

Upokojevanje javnih uslužbencev

Kako lahko postopa delodajalec, če se delavec, ki je že izpolnil vse pogoje za upokojitev, ne želi upokojiti?
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2018

Javni uslužbenec zaposlen za določen čas trajanja projekta - napredovanje

Ali ga lahko v času zaposlitve (trajanja tega projekta), če se ugotovi, da opravlja zahtevnejše naloge, prerazporedimo na delovno mesto višji svetovalec (za isti projekt, v isti notranji organizacijski enoti)?
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2018

Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, delo na projektih

Ali je možno pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas spremeniti v določen čas, če zaposleni dela na projektih, ki se bodo iztekli?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 11. 2018

Trajanje mandata

Kdaj se šteje, da je mandat končan (zaposleni za določen čas trajanja mandata)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 11. 2018

Delo na domu

Ali lahko delavec opravlja delo na domu v času prostih dni, sobota ali nedelja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 11. 2018

Povračilo stroškov prehrane

Delavec je službeno odsoten od 8 do 12 ur, zagotovljen ima brezplačen obrok. Kaj pripada delavcu pri obračunu službene odsotnosti? Ali dva zneska regresa za prehrano, ali en znesek regresa za prehrano? Gre za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2018

Sorazmerni del dopusta

Koliko dni dopusta pripada zaposlenemu, ki se zaposli v drugi polovici decembra, npr. 17.12.? Ali je upravičen do dopusta? Če bi bil zaposlen celo leto, bi mu pripadalo 28 dni.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike