Vprašanja in odgovori

30. 3. 2020

Strokovni izpiti pripravnikov v času izrednih razmer

Zaradi izrednih razmer so odpovedani strokovni izpiti pripravnikov. Pripravniku pogodba o zaposlitvi izteče konec meseca marca, kako postopati dalje? Ali zaposleni obdrži status pripravnika do nadaljnjega, ali dobi novo pogodbo o zaposlitvi z opombo, da opravi strokovni izpit v določenem časovnem obdobju? Po ZDR-1 je pripravništvo možno podaljšati zaradi upravičene ...
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2020

Konkretni odgovori in rešitve v praksi, ki so podjetjem v pomoč v izredni situaciji

Avtor: Tanja Bohl
Konkretni odgovori na vaša vprašanja in rešitve v praksi, ki lahko podjetjem pomagajo pri soočanju s težavami, s katerimi se trenutno srečujejo:Izredne razmere in poslovanje podjetja (civilnopravno področje)Izredne razmere in delovnopravno področjeIzredne razmere in vprašanje varstva osebnih podatkov oz. zasebnosti (delavcev)
Samo za aktivne naročnike
25. 3. 2020

Že planiran kolektivni dopust in izredne razmere

Avtor: Tanja Bohl

Podjetje ima planiran kolektivni dopust preko poletja. Zaradi izjemnih razmer, bi podjetje zaposlene poslalo na dopust v mesecu marcu/aprilu, kolektivnega dopusta poleti ne bi bilo. Proizvodnja bi neprekinjeno delovala, zaposlenim pa bi bilo omogočeno, da dopust koristijo po svoji volji – ne vsi naenkrat.
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Potrdilo o okužbi delavca

Avtor: Tanja Bohl

Kako lahko delodajalec pri tistih delavcih, ki kažejo le blažje znake okužbe, pridobi potrdilo o okužbi delavca s koronavirusom, ki ga potrebuje za pravico do uveljavljanja nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma ali ima delodajalec v tem primeru še kakšno drugo ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki ne sodijo v okvir interventnega zakona

Avtor: Tanja Bohl

Ali delodajalec lahko v času odreditve čakanja na delo in pri uveljavljanju nadomestila po interventnem zakonu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki ne sodijo v skupino delavcev, katerim bo odrejeno čakanje na delo (predvsem bo odrejeno čakanje na delo delavcem, ki zasedajo določeno delovno mesto). Torej delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Odrejanje letnega dopusta v času kriznih razmer

Avtor: Tanja Bohl

Kakšno je vaše mnenje glede odrejanja lanskega dopusta delavcem, ko delodajalec ugotovi, da ga zaradi nastalih razmer ne bodo mogli koristiti do 30. 6. (delodajalec namreč po prenehanju teh razmer ocenjuje, da bo potreba po njegovih storitvah povečana in bo za izvedbo vseh naročil potreboval delavce), pri čemer gre upoštevati ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Upad naročil "iz danes na jutri"

Avtor: Tanja Bohl

V našem podjetju smo mnenja, da pri delavcih, ki dela v tem času ne morejo opravljati, ker je naročnik »iz danes na jutri« odpovedal storitve (npr. zaradi odloka vlade o zaprtju gostinskih obratov, hotelov), tudi obstaja razlog po 6. odstavku 137. člena (višja sila) in ne takoj poslovni razlog (ta ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Za koriščenje ukrepa vlade je potrebno doseči vsaj 30 % prag delavcev, katerim bi se moralo odrediti čakanje na delo.

Avtor: Tanja Bohl

Kaj se zgodi v primeru, da podjetje ta prag doseže šele 1. 4., nekatere delavce pa ima na čakanju že od npr. 19. 3.? Ali lahko podjetje tudi za nazaj uveljavlja to nadomestilo oz. ukrep vlade ali samo od 1. 4. naprej?
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Odrejanje nadur v času kriznih razmer

Avtor: Tanja Bohl

Ali prepoved odrejanja nadur pomeni tudi prepoved dela preko polnega delovnega časa določenih delavcev na določenih lokacijah? V podjetju namreč nadur nimamo, imamo pa neenakomerno razporeditev delovnega časa, v skladu s katerim lahko prihaja na kakšni lokaciji do dela preko polnega delovnega časa.V zvezi s tem še vprašanje ali ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

V 10. členu interventnega zakona je zapisano: Delodajalec lahko pravico do delnega povračila nadomestil plače iz razloga čakanja na delo uveljavlja le enkrat in največ za tri zaporedne mesece.

Avtor: Tanja Bohl

Kaj pomeni, da lahko delodajalec ta ukrep le enkrat uveljavlja? Je to mišljeno za enega delavca (upoštevajoč 1. odstavek 7. člena, ki govori o tem, da se vloži vloga v 8 dneh od napotitve delavca) ali ga je potrebno uveljaviti naenkrat za vse delavce, katerim delodajalec odredi čakanje na delo ...
Samo za aktivne naročnike