Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

12. 4. 2023

Izraba letnega dopusta v več delih

Na vas se obračamo z vprašanjem glede izrabe letnega dopusta. V ZDR-1 v 162. členu je zapisano, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem da mora en del trajati najmanj dva tedna. Vprašanje se nanaša na del izrabe dopusta v trajanju dveh tednov v kosu, saj ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2023

Organizacija izobraževanja izven rednega delovnega časa

Zanima nas ali je dopustno organizirati izobraževanje izven rednega delovnega časa?Če da, kako v tem primeru obravnavati dodatne ure, ki se naberejo iz tega naslova?Konkretno gre v tem primeru za tečaj slovenskega jezika za tujce.Zanima me tudi, če je obvezno znanje slovenskega jezika:a) Za podaljšanje delovnega ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2023

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in regres za letni dopust

Prosimo za pojasnilo, kolikšen del regresa pripada delavcu, ki je prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni rok bi se mu iztekel 25.1), dne 10. 1. je nastopil bolniški stalež, ki še traja?
Samo za aktivne naročnike
05. 4. 2023

Prerazporeditev delovnega časa - obveščanje sindikata

Sindikate smo obvestili o podaljšanju neenakomerne razporeditve delovnega časa, ki pa se s podaljšanjem ne strinjajo. Ali smo dolžni upoštevati njihovo mnenje?
Samo za aktivne naročnike
03. 4. 2023

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Skladno z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, se višje uvrstitve delovnih mest za en plačni razred uveljavijo s 1. aprilom 2023. Zanima nas, ali je kakšna težava v tem, da pa še ni bil sprejet Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 4. 2023

Koriščenje letnega dopusta delavca, ki dela krajši delovni čas zaradi bolniške

Imamo primer zaposlenega, ki je na bolniški že dlje časa (bolniška se v celoti refundira). V naslednjem mesecu bo delal 4 ure, preostale 4 ure pa bo na bolniški. Ali delavec, kateri dela po 4 ure, preostale 4 ure pa je na bolniški lahko koristi letni dopust?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 4. 2023

Evidence zbirk osebnih podatkov o opravljanju usposabljanja za VZD in varstvo pred požarom

Zanima nas, katere vrste osebnih podatkov se vpisujejo v evidenco o usposabljanju za varstvo pred požarom ter koliko časa se hrani evidenca ter, katere vrste osebnih podatkov se vpisujejo v evidenco o usposabljanju za varno delo?
Samo za aktivne naročnike
31. 3. 2023

Pojasnilo nekaterih točk 36. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

V zvezi z določitvijo letnega dopusta prosimo za pojasnilo nekaterih točk 36. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva:1.točka 36.členaKdaj delavcu iz naslova delovne dobe pripada več dopusta: Ali v koledarskem letu, ko izpolni s kolektivno pogodbo določen kriterij delovne dobe ali v naslednjem ...
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2023

Solidarnostna pomoč ob smrti delavca/ke - izplačilo partnerju

Ali je delodajalec v primeru smrti delavca/-ke, dolžan izplačati solidarnostno pomoč njegovemu bivšemu partnerju? V kolikor je odgovor da, v kolikšnem znesku?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 3. 2023

V delovnih prostorih nameščen videonadzor - soglasje delavcev

V delovnih prostorih imamo nameščen videonadzor zaradi varovanja blaga. Posnetki se hranijo 30 dni, nato se zbrišejo. Pri tem so na posnetkih seveda tudi zaposleni.Ali podjetje potrebuje od zaposlenih kakšno soglasje ali podobno?
Samo za aktivne naročnike