Izvirne listine po ZEPSDV

Vprašanje:

ZEPSDV v 14. členu 3. odstavek govori o izvirnih listinah.

Kateri dokumenti s kadrovskega področja bi bili taki, da jih lahko opredelimo kot izvirne listine, ki se hranijo trajno?

Nazaj