Štetje skupne delovne dobe ter dodatek

Vprašanje:

Zavezuje nas kolektivna pogodba za kovinsko industrijo. Prosimo vas za pomoč pri razrešitvi dileme ali se v skupno delovno dobo vštevata tudi primera izpisov obdobij zavarovanj v izpisu navedena kot: samostojna dejavnost SP in prostovoljno zavarovanje kmetijska dejavnost?

Nazaj