Določanje odmora strokovnim delavcem v šoli

Vprašanje:

Kako lahko določimo čas za malico zaposlenim učiteljem, ki so na razredni stopnji.
Ali velja, da je njihova malica čas malice otrok? Ti učitelji namreč ostajajo v razredu ves čas.
Še večja težava so učitelji na predmetni stopnji, ki opravljajo tudi dežurstva in recimo učitelj dela 6 zaporednih ur, v času malice otrok opravlja dežurstvo. Kdaj mu dodeliti malico? Ali lahko delavec podpiše, da se odreče malici oziroma odmoru?

Nazaj