Ocene, ki se štejejo v napredovalno obdobje

17. 11. 2023

Vprašanje:

Smo vrtec. Delavka je bila pri nas zaposlena na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja od 16. 6. 2020 do 30. 6. 2021. Tako za leto 2020 kot za leto 2021 je prejela oceno, saj je delala več kot pol leta; za obe leti je bila ocenjena zelo dobro. Nato je bilo delovno razmerje prekinjeno, ponovno se je zaposlila pri nas na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja 1. 4. 2023 za nedoločen čas. Za leto 2022 je prejela oceno zelo dobro.

Zanima nas sledeče:

  • Katere ocene delavke se štejejo v napredovalno obdobje?
  • Katerega leta bo delavka lahko napredovala? Je to leto 2024?
  • V povezavi s tretjo točko 20. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju nas zanima, kaj pomeni glede ocen določilo, da se delovno razmerje nadaljuje brez prekinitve? Ali to pomeni, da se upoštevajo delavki sedaj, ko je ponovno zaposlena, ocene za leto 2020 in leto 2021, ki jih je pridobila pred prekinitvijo delovnega razmerja?

Nazaj